Quản lý tài khoản Shopify Balance của bạn

Trên trang chủ Shopify Balance, bạn có thể truy cập tài khoản, xem sao kê và chuyển tiền.

Nếu nhấp vào tài khoản trên trang chủ Balance thì bạn có thể truy cập chi tiết tài khoản với những thông tin sau:

 • sao kê
 • thông tin chuyên sâu về dòng tiền của tài khoản cụ thể đó
 • Thẻ Balance liên kết với tài khoản và phần thưởng hoàn tiền của bạn, nếu có

Bạn cũng có thể chuyển tiền trên trang chi tiết tài khoản.

Để tìm hiểu thêm về thẻ Shopify Balance, hãy tham khảo cách quản lý thẻ của bạn. Để tìm hiểu thêm về chương trình phần thưởng, hãy tham khảo mục Phần thưởng Shopify Balance.

Shopify không tính bất kỳ khoản phí nào khi bạn sử dụng thẻ Balance, nhưng nhà cung cấp ATM có thể thu phí. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cước phí trong Điều khoản dịch vụ.

Điều kiện mở tài khoản Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance không khả dụng với tất cả thương nhân. Để mở tài khoản Shopify Balance, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • là cửa hàng đặt tại Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico (các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ không được hỗ trợ)
 • đã thiết lập hoặc đăng ký Shopify Payments cho Balance khi đăng ký Shopify Payments
 • có Số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ tại Hoa Kỳ
 • có một chủ sở hữu tài khoản duy nhất cho Shopify Payments
 • sử dụng bất kỳ gói Shopify nào ngoại trừ gói Shopify Plus
 • không phải là doanh nghiệp bị cấm được nêu trong Doanh nghiệp bị cấm và hạn chế của Stripe.

Thiết lập tài khoản

Nếu bạn đủ điều kiện sử dụng tài khoản Shopify Balance, bạn có thể dùng các bước sau để thiết lập tài khoản.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Open account (Mở tài khoản).

 3. Xem lại thông tin Shopify Payments, sau đó nhấp vào Xác nhận.

 4. Nhập số SSN và số điện thoại di động của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 5. Đánh dấu vào ô để xác nhận rằng bạn đồng ý với Thỏa thuận tài khoản Shopify Balance và Thỏa thuận thẻ Shopify Balance, bao gồm chính sách quyền riêng tư của đối tác tổ chức tài chính và thông tin công khai E-SIGN, sau đó nhấp vào Mở tài khoản.

Sau khi được thiết lập, tài khoản Shopify Balance của bạn sẽ trở thành tài khoản kết nối với tài khoản Shopify Payments. Các khoản quyết toán sẽ được gửi vào tài khoản Shopify Balance chính của bạn, bao gồm mọi khoản vốn tài chính bạn nhận được qua Shopify Capital.

Quản lý tài khoản

Sau khi thiết lập tài khoản, bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ quản lý nào từ trang Shopify Balance.

Thêm tài khoản Shopify Balance bổ sung

Bạn có thể tạo thêm tối đa 5 tài khoản cho tài khoản Shopify Balance.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Thêm tài khoản.

 3. Nhập tên cho tài khoản.

 4. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Tìm hiểu thêm về nhiều tài khoản trong Shopify Balance.

Xem thông tin tài khoản Shopify Balance của bạn

Bạn có thể xem số tài khoản và số định tuyến của mình.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Xem sao kê tài khoản Shopify Balance của bạn

Bạn có thể xem sao kê tài khoản hằng tháng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trên thẻ Hoạt động tài khoản, nhấp vào Xem sao kê.

 3. Chọn sao kê để xem. Sao kê sẽ mở ra trong tab mới.

Nhận tiền quyết toán bằng tài khoản Shopify Balance

Sau khi bạn đăng ký tài khoản Shopify Balance, tài khoản chính của bạn sẽ tự động được đặt làm tài khoản quyết toán Shopify Payments. Khi sử dụng tài khoản Balance chính, bạn có thể nhận được thu nhập từ Shopify Payments chỉ trong một ngày làm việc tính từ ngày xử lý giao dịch. Ngày làm việc không bao gồm các ngày cuối tuần và các ngày lễ của Hoa Kỳ.

Thay đổi tài khoản quyết toán

Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi tài khoản nhận thu nhập từ Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản quyết toán của bạn.

 3. Trên trang Chi tiết tài khoản, nhấp vào Quản lý tài khoản.

 4. Trên trang Tài khoản Shopify Balance, nhấp vào Thay đổi tài khoản quyết toán.

 5. Nhập thông tin tài khoản mới của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

 6. Trong hộp thoại Thay đổi tài khoản quyết toán, chọn một lý do thay đổi tài khoản trong menu thả xuống rồi nhấp vào Xác nhận.

 7. Làm theo lời nhắc để hoàn tất xác thực hai yếu tố.

 8. Nhấp vào Done (Đã xong).

Kết nối với ứng dụng bên thứ ba

Thông qua tích hợp của chúng tôi với Plaid, bạn sẽ có thể kết nối tài khoản Shopify Balance với các ứng dụng bên thứ ba như Venmo, Wise, Freshbooks, Bench, v.v., để có thể thực hiện nhiều hành động hơn với tài khoản, ví dụ như gửi tiền, thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp, theo dõi chi phí và đồng bộ Balance với phần mềm kế toán bạn muốn. Để biết thêm thông tin về những ứng dụng bên thứ ba nào bạn có thể kết nối, tham khảo trang ứng dụng Plaid.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng bên thứ ba và làm theo các bước để thiết lập phương thức thanh toán.
 2. Chọn thêm ngân hàng và xác minh tài khoản của bạn ngay lập tức bằng cách đăng nhập.
 3. Chọn tài khoản Shopify Balance.
 4. Trên màn hình đăng nhập, đăng nhập vào cửa hàng Shopify.
 5. Trong ứng dụng bên thứ ba, hoàn tất các bước để kết nối tài khoản.

Bật cảnh báo số dư thấp

Khi bật cảnh báo số dư thấp, bạn sẽ nhận được email khi số dư tài khoản xuống dưới một giá trị đặt sẵn. Giá trị mặc định là 100. Thông báo chỉ có trong tài khoản chính.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trên trang Shopify Balance, nhấp vào Quản lý tài khoản.

 3. Trong mục Thông báo, nhấp vào nút bật/tắt để bật hoặc tắt cảnh báo số dư thấp.

 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Thay đổi số tiền để thay đổi giá trị số dư tài khoản sẽ kích hoạt cảnh báo số dư thấp.

Cho phép nhân viên xem hoạt động của tài khoản Balance

Bạn có thể cấp quyền cho nhân viên để xem các giao dịch trên Shopify Balance và số tiền có thể dùng để chi tiêu.

Nhân viên có quyền này không thể thực hiện những thao tác sau:

 • chuyển tiền
 • đặt hàng và quản lý thẻ
 • xem chi tiết tài khoản
 • quản lý cài đặt tài khoản
 • xem sao kê
 • chuyển tiền giữa các tài khoản Balance
 • tạo tài khoản mới

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.

 2. Nhấp vào nhân viên bạn muốn cấp quyền.

 3. Trong mục Quyền, chọn Xem hoạt động của tài khoản Balance.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thông tin chuyên sâu về dòng tiền

Lớp phủ thông tin chuyên sâu về dòng tiền hiển thị chế độ xem nhanh về dòng tiền của bạn trong hai tháng qua. Bạn có thể so sánh thu nhập của mình với chi tiêu để xem bạn được hay mất tiền. Thông tin chuyên sâu về dòng tiền phân tích chi tiêu của bạn thành năm danh mục chi tiêu hàng đầu để bạn có thể đảm bảo rằng mình chi tiêu đúng chỗ. Bạn cũng có thể xem tổng số tiền trên hóa đơn Shopify sắp tới.

Thông tin chuyên sâu về dòng tiền có trên trang chủ Balance đối với tất cả tài khoản. Nếu bạn nhấp vào một tài khoản, thông tin chuyên sâu về dòng tiền sẽ chỉ hiển thị cho tài khoản đó.

Để biết tổng quan chi tiết hơn về tình hình tài chính của cửa hàng, hãy tham khảo Tổng quan về tài chính.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Không bắt buộc: Chọn một tài khoản để chỉ xem thông tin chuyên sâu về dòng tiền cho tài khoản đó.

 3. Trong Dòng tiền tháng này, nhấp vào View all insights (Xem tất cả thông tin chuyên sâu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí