Quản lý tài khoản Shopify Balance của bạn

Từ trang Shopify Balance, bạn có thể truy cập hoạt động tài khoản, xem sao kê và chuyển tiền.

Để tìm hiểu thêm về thẻ Shopify Balance, hãy tham khảo cách quản lý thẻ của bạn. Để tìm hiểu thêm về chương trình phần thưởng, hãy tham khảo mục Phần thưởng Shopify Balance.

Shopify không tính bất kỳ khoản phí nào khi bạn sử dụng thẻ Balance, nhưng nhà cung cấp ATM có thể thu phí. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cước phí trong Điều khoản dịch vụ.

Điều kiện mở tài khoản Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance không khả dụng với tất cả thương nhân. Để mở tài khoản Shopify Balance, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • là cửa hàng đặt tại Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico (các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ không được hỗ trợ)
 • đã thiết lập hoặc đăng ký Shopify Payments cho Balance khi đăng ký Shopify Payments
 • có Số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ tại Hoa Kỳ
 • có một chủ sở hữu tài khoản duy nhất cho Shopify Payments (bạn có thể có đối tác)
 • sử dụng bất kỳ gói Shopify nào ngoại trừ gói Shopify Plus

Thiết lập tài khoản

Nếu bạn được chọn cho giai đoạn truy cập sớm của Shopify Balance, bạn có thể làm theo các bước sau để thiết lập tài khoản.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Open account (Mở tài khoản).

 3. Xem lại thông tin Shopify Payments, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 4. Nhập số SSN và số điện thoại di động của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 5. Đánh dấu vào ô để xác nhận rằng bạn đồng ý với Thỏa thuận tài khoản Shopify Balance và Thỏa thuận thẻ Shopify Balance, bao gồm chính sách quyền riêng tư của đối tác tổ chức tài chính và thông tin công khai E-SIGN, sau đó nhấp vào Mở tài khoản.

Sau khi được thiết lập, tài khoản Shopify Balance của bạn sẽ trở thành tài khoản kết nối với tài khoản Shopify Payments. Các khoản thanh toán sẽ được gửi vào tài Shopify Balance của bạn, bao gồm mọi khoản vốn tài chính bạn nhận được qua Shopify Capital.

Quản lý tài khoản

Sau khi thiết lập tài khoản, bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ quản lý nào từ trang Shopify Balance.

Xem thông tin tài khoản Shopify Balance của bạn

Bạn có thể xem số tài khoản và số định tuyến của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 3. Nhấp vào Hiển thị chi tiết.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Xem sao kê tài khoản Shopify Balance của bạn

Bạn có thể xem sao kê của mình trong 12 tháng qua.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào số tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Download monthly statements (Tải xuống sao kê hằng tháng).

 3. Bên cạnh sao kê tài khoản hằng tháng bạn muốn tải xuống, nhấp vào Download PDF (Tải xuống bản PDF).

Giới hạn giao dịch của tài khoản Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance có giới hạn chi tiêu hằng ngày đối với các loại giao dịch khác nhau. Giới hạn chi tiêu hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC. Các mức giới hạn hằng ngày được đặt theo ngày ủy quyền thay vì ngày xử lý. Ví dụ: Nếu bạn ủy quyền giao dịch vào thứ Hai nhưng đến thứ Ba giao dịch mới được xử lý thì giao dịch đó vẫn được tính vào giới hạn hằng ngày của ngày thứ Hai.

Xem giới hạn giao dịch

Bạn có thể xem giới hạn thẻ Balance đối với giao dịch mua sắm và giao dịch rút tiền tại ATM.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Quản lý thẻ hoặc Quản lý tài khoản.

 3. Trong phần Quản lý thẻ, nhấp vào thẻ bạn muốn xem.

Xem giới hạn chuyển tiền

Bạn có thể xem giới hạn chuyển tiền của tài khoản Balance.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Move money (Chuyển tiền).

Giới hạn hằng ngày của bạn được hiển thị trong mục Số tiền.

Chuyển tiền vào hoặc đi từ tài khoản Shopify Balance của bạn

Các khoản tiền chuyển sẽ được gửi ngay lập tức nhưng có thể mất đến ba ngày làm việc để hoàn tất giao dịch. Bạn có thể xem giới hạn chuyển tiền hằng ngày trên trang Chuyển tiền. Hiện tại bạn chỉ có thể chuyển tiền bằng USD.

Chuyển tiền vào tài khoản Shopify Balance của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Move money (Chuyển tiền).

 3. Trong mục Add funds to Balance (Thêm tiền vào Balance), nhấp vào biểu tượng bảng nhớ tạm để sao chép chi tiết tài khoản Shopify Balance.

 4. Đăng nhập vào tài khoản kinh doanh hiện tại hoặc tài khoản ngân hàng thông thường mà bạn muốn rút tiền.

 5. Thực hiện theo quy trình chuyển tiền thông thường của ngân hàng để chuyển tiền ra khỏi ngân hàng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản Shopify Balance.

Chuyển tiền từ tài khoản Shopify Balance của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Move money (Chuyển tiền).

 3. Trong mục Chuyển tiền từ Balance, nhập thông tin chuyển.

 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Thêm tài khoản để tạo người nhận mới. Để chuyển tiền, bạn cần có số tài khoản và số định tuyến của người nhận.

 5. Không bắt buộc: Nhập mô tả. Mô tả sẽ xuất hiện trên tài khoản của người nhận.

 6. Nhấp vào Next (Tiếp).

 7. Đảm bảo thông tin chi tiết chính xác, sau đó nhấp vào Transfer funds (Chuyển tiền).

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Nhận tiền quyết toán bằng tài khoản Shopify Balance

Khi bạn đăng ký tài khoản Shopify Balance, tài khoản này sẽ tự động được đặt làm tài khoản nhận tiền quyết toán từ Shopify Payments của bạn. Khi sử dụng tài khoản Balance, bạn có thể nhận được thu nhập từ Shopify Payments chỉ trong một ngày làm việc. Ngày làm việc không bao gồm cuối tuần hoặc ngày lễ của Hoa Kỳ.

Thay đổi tài khoản quyết toán

Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi tài khoản nhận thu nhập từ Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trên trang Shopify Balance, nhấp vào Quản lý tài khoản.

 3. Trên trang Tài khoản Shopify Balance, nhấp vào Thay đổi tài khoản quyết toán.

 4. Trong phần Xác nhận tài khoản ngân hàng cũ, nhập thông tin tài khoản Shopify Balance.

 5. Nhập thông tin tài khoản mới và nhấp vào Lưu.

 6. Chọn lý do thay đổi tài khoản và nhấp vào Xác nhận.

 7. Nhấp vào Done (Đã xong).

Thông tin chuyên sâu về dòng tiền

Lớp phủ thông tin chuyên sâu về dòng tiền hiển thị chế độ xem nhanh về dòng tiền của bạn trong hai tháng qua. Bạn có thể so sánh thu nhập của mình với chi tiêu để xem bạn được hay mất tiền. Thông tin chuyên sâu về dòng tiền phân tích chi tiêu của bạn thành năm danh mục chi tiêu hàng đầu để bạn có thể đảm bảo rằng mình chi tiêu đúng chỗ. Bạn cũng có thể xem tổng số tiền trên hóa đơn Shopify sắp tới.

Để biết tổng quan chi tiết hơn về tình hình tài chính của cửa hàng, hãy tham khảo Tổng quan về tài chính.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trong Dòng tiền tháng này, nhấp vào View all insights (Xem tất cả thông tin chuyên sâu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí