Phần thưởng Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance tặng một số phần thưởng cho các giao dịch mua hàng đủ điều kiện được thực hiện bằng thẻ Shopify Balance. Bạn có thể xem tất cả phần thưởng hiện tại được cung cấp trên trang phần thưởng Shopify Balance.

Hoàn tiền Shopify Balance

Khi bạn thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện từ Shopify bằng thẻ Shopify Balance, một tỷ lệ phần trăm giá mua sẽ được gửi vào tài khoản Shopify Balance của bạn, tối đa 2000 USD một năm. Khoản tiền gửi không bao gồm khoản hoàn tiền từ các đối tác của Shopify. Khoản hoàn tiền được gửi vào tài Shopify Balance của bạn mỗi tháng. Giới hạn 2000 USD hằng năm này được đặt lại vào ngày 1 tháng 1, bất kể số tiền hoàn lại bạn đã nhận được trong năm trước. Giới hạn không được tính cho năm mới.

Để nhận phần thưởng hoàn tiền, bạn phải cài đặt thẻ Shopify Balance làm phương thức thanh toán chính.

Các giao dịch đủ điều kiện bao gồm:

Giao dịch hoàn tiền đủ điều kiện của Shopify Balance.
Loại giao dịch Tỷ lệ phần trăm hoàn tiền
Mua hàng qua Shopify Shipping 2%
Shopify Email 2%
Các chiến dịch quảng cáo tiếp thị với Google, Facebook, Instagram, Pinterest và Tiktok 2%
Các ứng dụng từ Shopify App Store 2%
Các chủ đề từ cửa hàng chủ đề 2%
Miền tùy chỉnh đã mua qua Shopify 2%
Hướng dẫn của Chuyên gia Shopify 10%
Chiến dịch quảng cáo tiếp thị bằng Snapchat 10%

Ưu đãi từ Đối tác của Shopify

Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi sẽ sớm cung cấp nhiều phần thưởng. Cần chủ động đổi phần thưởng từ đối tác để tận dụng ưu đãi.

Hiện tại, Apple cung cấp dịch vụ hoàn tiền cho một số trang thiết bị. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang phần thưởng của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí