Phần thưởng Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance cung cấp một số phần thưởng cho các giao dịch mua đủ điều kiện.

Hoàn tiền Shopify Balance

Bạn có thể nhận khoản hoàn tiền tối đa 100.000,00 USD khi mua đủ điều kiện trong một năm. Bạn nhận được khoản hoàn tiền ở mức phí khác nhau tùy thuộc vào loại giao dịch đủ điều kiện.

Khi bạn thực hiện giao dịch mua hợp lệ từ Shopify, 2% giá mua sẽ được gửi vào tài khoản Shopify Balance của bạn, tối đa 2000 USD một năm. Khoản tiền hoàn được gửi vào tài khoản Shopify Balance của bạn mỗi tháng. Giao dịch đủ điều kiện bao gồm:

  • Mua hàng qua Shopify Shipping
  • Shopify Email
  • các chiến dịch quảng cáo tiếp thị với Google, Facebook, Instagram, Pinterest và Tiktok
  • Các ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng Shopify
  • Các chủ đề từ cửa hàng chủ đề
  • Miền tùy chỉnh đã mua qua Shopify

Khi bạn mua hướng dẫn mua từ bất kỳ Chuyên gia Shopify hoặc chiến dịch quảng cáo tiếp thị nào qua Snapchat, 10% giá mua sẽ được gửi vào tài khoản Shopify Balance, tối đa 10.000 USD tiền hoàn lại mỗi năm.

Ưu đãi từ Đối tác của Shopify

Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi sẽ sớm cung cấp nhiều phần thưởng. Cần chủ động đổi phần thưởng từ đối tác để tận dụng ưu đãi. Bạn có thể tham khảo trang Shopify Balance để nhận danh sách ưu đãi mới nhất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí