Hỗ trợ nhà cung cấp

Shopify Bill Pay không hỗ trợ trực tiếp cho nhà cung cấp của bạn. Nếu nhà cung cấp có bất kỳ câu hỏi nào, hãy xem lại các Câu hỏi thường gặp sau để tìm câu trả lời bạn có thể chuyển đến họ.

Tôi phải làm gì nếu khoản thanh toán cho nhà cung cấp chưa đến?

Thời gian để một khoản thanh toán đến tài khoản của nhà cung cấp tùy thuộc vào phương thức thanh toán nhưng cũng có thể có những lưu ý sau:

  • Các khoản thanh toán chỉ được xử lý một lần/ngày trước 11:30 SA ET. Như vậy tức là những khoản thanh toán được gửi sau 11:30 SA ET sẽ bắt đầu xử lý vào ngày kế tiếp. Ví dụ: Khoản thanh toán mất một ngày làm việc để xử lý được thanh toán lúc 1:30 CH ET Thứ Hai sẽ được xử lý vào sáng Thứ Ba, do đó sẽ đến tài khoản của nhà cung cấp sau một ngày làm việc kể từ Thứ Ba, tức là Thứ Tư.
  • Các kỳ nghỉ lễ liên bang có thể ảnh hưởng đến thời gian chuyển khoản.
  • Khi bạn thanh toán lần đầu cho nhà cung cấp, thời gian trì hoãn có thể kéo dài hơn do quá trình xét duyệt khoản thanh toán.
  • Các khoản thanh toán có giá trị lớn có thể tốn thêm thời gian xử lý.

Để biết toàn bộ danh sách thời gian chuyển khoản thanh toán, tham khảo phương thức thanh toán của nhà cung cấp.

Liên kết chọn phương thức thanh toán của nhà cung cấp không hoạt động

Nếu bạn cho phép nhà cung cấp chọn phương thức nhận thanh toán, họ sẽ nhận được email có liên kết để chọn phương thức. Liên kết chỉ có hiệu lực trong 7 ngày. Nếu liên kết hết hạn, khoản thanh toán sẽ bị hủy và hóa đơn sẽ chuyển trở lại tab Chưa thanh toán trong tài khoản Shopify Bill Pay.

Để gửi liên kết khác cho nhà cung cấp, thực hiện lại quy trình thanh toán hóa đơn và chọn Yêu cầu nhà cung cấp chọn (Chỉ nhà cung cấp tại Hoa Kỳ).

Tôi nên liên hệ với ai nếu gặp các vấn đề về thanh toán?

Với tư cách là doanh nghiệp, bạn là người mà nhà cung cấp cần liên hệ nếu gặp bất kỳ vấn đề gì chứ không phải Shopify hoặc Melio. Nếu cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc của họ, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí