Câu hỏi thường gặp về Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2023, Bộ Ngân khố, Cục Dự trữ Liên bang và Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang (FDIC) đã thông báo rằng những người gửi tiền tại Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank sẽ có quyền truy cập vào tất cả tiền của họ. Shopify biết một số thương nhân vẫn bị ảnh hưởng và chúng tôi đang tìm mọi cách để giúp họ nhanh chóng trở lại hoạt động kinh doanh như bình thường.

Tôi là thương nhân Shopify Plus sử dụng tính năng thanh toán thủ công. Tôi nên làm gì?

Bạn cần tạm dừng tất cả các khoản thanh toán chuyển khoản. Shopify sẽ cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng mới cho bạn trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ cần thanh toán tổng số tiền đến hạn sau khi Shopify cung cấp cho bạn thông tin ngân hàng mới, dự kiến trong một vài ngày tới. Bạn phải chia sẻ thông tin này với bộ phận xử lý khoản phải trả và mọi đơn vị xử lý thanh toán của bạn.

Tôi đang chờ đợt quyết toán. Tôi nên làm gì?

Bạn đã có thể tiếp tục nhận thanh toán bằng Shopify Payments nếu cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh và bạn hiện có tài khoản SVB hoặc Signature Bank được lưu thông tin cho Shopify Payments. Số tiền tích lũy nằm trong số dư Shopify Payments của bạn và sẽ được chuyển trả theo lịch quyết toán thông thường. Khoản quyết toán có thể mất đến 5 ngày làm việc để hiển thị trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn đã liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để tạm giữ các khoản quyết toán theo cách thủ công thì chủ sở hữu tài khoản cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ và yêu cầu xóa lệnh tạm giữ.

Tôi đã yêu cầu hoàn lại tiền quyết toán. Khi nào thì yêu cầu hoàn lại tiền quyết toán được xử lý?

Nếu cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh và bạn đã yêu cầu hoàn lại tiền quyết toán, Shopify sẽ liên hệ với bạn qua thông tin email hiện có của chúng tôi.

Khi nào tôi sẽ nhận được Ưu đãi vốn mới?

Shopify đã tiếp tục mọi hoạt động của Shopify Capital tại Hoa Kỳ.

Nếu đủ điều kiện nhận ưu đãi Shopify Capital thì bạn có thể xem ưu đãi tiền vốn và yêu cầu tiền ứng trước cho thương nhân ngay trên trang Capital của trang quản trị Shopify.

Số tiền trả nợ hằng ngày cho Khoản vay Capital của tôi chưa được ghi nợ. Tôi nên làm gì?

Shopify đã tiếp tục mọi hoạt động của Shopify Capital tại Hoa Kỳ.

Kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2023, quá trình thu hồi số tiền chuyển sẽ bắt đầu lại. Bạn sẽ không bị ghi nợ đối với giao dịch bán hàng từ ngày 10 đến 13 tháng 3 năm 2023 (tất cả). Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho tổng số tiền, nghĩa là khoản vay của bạn có thể mất thêm vài ngày để trả lại.

Tôi đã chấp nhận Ưu đãi Capital nhưng chưa nhận được tiền vốn. Tôi nên làm gì?

Shopify đã tiếp tục mọi hoạt động của Shopify Capital tại Hoa Kỳ. Nếu đủ điều kiện nhận tiền vốn thì bạn sẽ nhận được số tiền vay trong tài khoản ngân hàng được cung cấp cho Shopify.

Nếu tôi vẫn còn quan ngại thì sao?

Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào không được giải đáp tại đây và Shopify sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí