Giao diện

Khi bạn cài đặt Shopify Inbox, tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ tự động được thêm vào, nhưng mặc định không hiển thị với khách hàng. Khi hiển thị tùy chọn trò chuyện, bạn cũng có thể tùy chỉnh nút và cửa sổ trò chuyện sao cho phù hợp với kiểu chủ đề của cửa hàng trực tuyến.

Bật tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Theo mặc định, tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ không hiển thị trên cửa hàng. Hãy thay đổi trạng thái sẵn sàng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến đối với khách hàng trong trang Giao diện trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Chat > Appearance (Giao diện).
 2. Đặt Khả năng hiển thị trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến thành Hiển thị.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh nút Shopify Chat

Khách hàng duyệt cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhấp vào nút trò chuyện để bắt đầu trò chuyện với bạn trong cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể thay đổi kiểu nút và màu nút cho phù hợp với cửa hàng trực tuyến trên trang Giao diện của Shopify Inbox.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Inbox > Giao diện.

 2. Chọn Phong cách trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Sử dụng menu thả xuống Vị trí để chọn Phía dưới bên phải hoặc Phía dưới bên trái cho nút trò chuyện.

 3. Trong trường Màu sắc, nhập mã thập lục phân hoặc nhấp vào menu thả xuống để chọn màu bằng hộp chọn màu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước trải nghiệm khách hàng

Cửa sổ Xem trước hiển thị cách cửa sổ trò chuyện trực tuyến hiển thị với khách hàng. Sử dụng menu thả xuống để chuyển giữa các dạng xem nhằm xem trước cách hiển thị trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến với khách truy cập cửa hàng của bạn.

Trên trang Giao diện, các bản xem trước có sẵn là:

 • Mở cửa sổ trò chuyện
 • Đã đóng cửa sổ trò chuyện
 • Yêu cầu xem trạng thái đơn hàng

Trên trang Tạo câu hỏi thường gặp, các bản xem trước có sẵn là:

 • Mở cửa sổ trò chuyện
 • Cuộc hội thoại

Tuỳ chỉnh ngôn ngữ cho trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sử dụng chung ngôn ngữ với chủ đề của bạn. Nếu bạn dùng ngôn ngữ không được hỗ trợ thì tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ mặc định dùng tiếng Anh.

Chỉnh sửa tin nhắn chào mừng

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi tin nhắn chào mừng cho tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.
 2. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu thay đổi).

Câu hỏi thường gặp và yêu cầu xem trạng thái đơn hàng

Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị các câu hỏi thường gặp đang bật.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Inbox > Giao diện.
 2. Nhấp vào ⋮⋮ và kéo câu hỏi thường gặp để sắp xếp lại danh sách hiển thị.
 3. (Không bắt buộc) Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi câu hỏi hoặc câu trả lời cho câu hỏi thường gặp, hoặc để đặt câu hỏi thường gặp thành không xem được.

Danh sách cập nhật các câu hỏi thường gặp đang bật sẽ tự động xuất hiện trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí