Giao diện

Khi bạn cài đặt Shopify Inbox, tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ tự động được thêm vào, nhưng mặc định không hiển thị với khách hàng. Khi hiển thị tùy chọn trò chuyện, bạn cũng có thể tùy chỉnh nút và cửa sổ trò chuyện sao cho phù hợp với kiểu chủ đề của cửa hàng trực tuyến.

Bật tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Theo mặc định, tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ không hiển thị trên cửa hàng. Hãy thay đổi trạng thái sẵn sàng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến đối với khách hàng trong trang Giao diện trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Giao diện.

 5. Đặt Khả năng hiển thị trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến thành Hiển thị.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tuỳ chỉnh ngôn ngữ cho cuộc trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sử dụng chung ngôn ngữ với chủ đề của bạn. Nếu ngôn ngữ bạn dùng không được hỗ trợ, tiếng Anh sẽ được mặc định cho trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Thêm lời chào tùy chỉnh

Lời chào mặc định được thiết lập để chào mừng khách hàng đến với cửa sổ trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn này trên trang Giao diện Inbox trong trang quản trị Shopify.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Giao diện > Lời chào.

 5. Nhấp vào hộp văn bản để chỉnh sửa tin nhắn.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể đặt lại tin nhắn chào mừng để sử dụng tính năng nhắn tin mặc định bằng cách nhấp vào Đặt lại về mặc định.

Biểu mẫu trước trò chuyện

Khách hàng cung cấp thông tin liên hệ trước khi bắt đầu trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến với bạn. Điều này cho phép Inbox gửi câu trả lời của bạn đến địa chỉ email của khách hàng nếu họ rời khỏi cửa hàng. Tất cả câu trả lời trong cuộc trò chuyện, dù đã xem trong cửa sổ trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến hay đã gửi qua email, đều xuất hiện trong các cuộc trò chuyện trong Inbox.

Bạn có thể xem trước biểu mẫu trước khi trò chuyện để xem biểu mẫu hiển thị với khách hàng như thế nào. Nhấp vào nút Xem trước để xem biểu mẫu trước khi trò chuyện.

Tùy chỉnh thương hiệu

Khách hàng duyệt cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhấp vào nút trò chuyện để bắt đầu trò chuyện với bạn trong cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể thay đổi kiểu nút và màu nút cho phù hợp với cửa hàng trực tuyến trên trang Giao diện của Shopify Inbox.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Giao diện và cuộn xuống phần Tùy chỉnh thương hiệu.

 5. Trong trường Màu sắc, nhập mã thập lục phân hoặc nhấp vào menu thả xuống để chọn màu bằng hộp chọn màu. Bạn sẽ nhận được cảnh báo nếu màu nút đã chọn không đủ tương phản với màu nền, vì việc này có thể khiến một số người dùng khó sử dụng nút trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

 6. Chọn Kiểu nút của bạn. Sử dụng menu thả xuống Vị trí nút, chọn Phía dưới bên phải hoặc Phía dưới bên trái cho nút trò chuyện.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước trải nghiệm khách hàng

Cửa sổ Xem trước hiển thị cách cửa sổ trò chuyện trực tuyến hiển thị với khách hàng. Sử dụng menu thả xuống để chuyển giữa các dạng xem nhằm xem trước cách hiển thị trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến với khách truy cập cửa hàng của bạn.

Trên trang Giao diện, các bản xem trước có sẵn là:

 • Biểu mẫu trước trò chuyện
 • Mở cửa sổ trò chuyện
 • Đã đóng cửa sổ trò chuyện
 • Yêu cầu xem trạng thái đơn hàng

Trên trang Tạo câu trả lời nhanh, bạn có thể xem trước cho:

 • Mở cửa sổ trò chuyện
 • Cuộc hội thoại

Câu trả lời tức thì

Tắt Theo dõi đơn hàng

Bạn có thể tắt câu trả lời tức thì Theo dõi đơn hàng.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Giao diện.

 5. Trong mục Câu trả lời tức thì, di chuột đến phần Theo dõi đơn hàng và nút Tắt sẽ hiển thị.

 6. Nhấp vào Tắt.

Câu trả lời tức thì Theo dõi đơn hàng sẽ không hiển thị với khách hàng trong cửa hàng. Bạn có thể bật câu trả lời tức thì Theo dõi đơn hàng bằng cách làm theo hướng dẫn tương tự và nhấp vào Bật.

Thay đổi thứ tự hiển thị của câu trả lời tức thì

Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị câu trả lời tức thì.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Giao diện.

 5. Nhấp vào ⋮⋮ và kéo câu trả lời tức thì để sắp xếp lại danh sách hiển thị.

 6. (Không bắt buộc) Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi câu hỏi hoặc câu trả lời hoặc để đặt câu trả lời nhanh thành không hiển thị.

Danh sách cập nhật của các câu trả lời nhanh đang hiển thị sẽ tự động xuất hiện trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí