Số liệu trò chuyện

Số liệu trò chuyện cung cấp dữ liệu về tương tác của bạn với khách hàng qua tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến và Apple Business Chat trên trang quản trị Shopify Inbox.

Tìm hiểu số liệu trò chuyện

Shopify Inbox theo dõi các dữ liệu sau đây đối với tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến và Apple Business Chat (nếu đã cài đặt):

  • Cuộc trò chuyện mới: số lượng cuộc trò chuyện mới bắt đầu trong khoảng ngày này.
  • Cuộc trò chuyện có trả lời: số lượng cuộc trò chuyện có trả lời trong khoảng ngày này.
  • Thời gian phản hồi lần đầu tiên: thời gian phản hồi trung bình cho các cuộc trò chuyện mới trong khoảng ngày này.
  • Cuộc trò chuyện mang lại doanh số: số lượng cuộc trò chuyện trong phạm vi ngày này đã tạo doanh số trong vòng 7 ngày.

Các số liệu này cập nhật theo thời gian thực, nhưng bạn cần tải lại trang để nhận kết quả mới nhất.

Hiện không hỗ trợ các tích hợp khác như Messenger dành cho FacebookMessenger dành cho Instagram.

Lịch trình

Bạn có thể điều chỉnh dòng thời gian cho số liệu trong phần tổng quan cuộc trò chuyện. Theo mặc định, trang tổng quan hiển thị số liệu trong 30 ngày qua. Để thay đổi dòng thời gian, nhấp vào nút X ngày qua và sử dụng menu thả xuống để chọn khung thời gian mới. Số liệu về cuộc trò chuyện Inbox sẵn có đối với_Hôm nay_, Hôm qua, 7 ngày qua, 30 ngày quaTháng trước.

Quyền nhân viên

Nhân viên cần quyền Báo cáo để truy cập số liệu trò chuyện trong Inbox. Nhân viên không có quyền Báo cáo không thể truy cập số liệu trò chuyện.

Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa quyền nhân viên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí