Số liệu trò chuyện

Số liệu cuộc trò chuyện cung cấp dữ liệu về tương tác của bạn với khách hàng bằng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến trên trang quản trị Shopify Inbox.

Tìm hiểu số liệu trò chuyện

Shopify Inbox theo dõi các dữ liệu sau đây của tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến và so sánh với dữ liệu của 30 ngày trước:

  • Cuộc trò chuyện mới: số lượng cuộc trò chuyện mới bắt đầu trong khoảng ngày này.
  • Cuộc trò chuyện có trả lời: số lượng cuộc trò chuyện có trả lời trong khoảng ngày này.
  • Thời gian phản hồi lần đầu tiên: thời gian phản hồi trung bình cho các cuộc trò chuyện mới trong khoảng ngày này.
  • Cuộc trò chuyện mang lại doanh số: số lượng cuộc trò chuyện mang lại doanh số trong vòng 7 ngày.

Những số liệu này tự động cập nhật sau mỗi 48 giờ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí