Thông báo của Inbox

Khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện trong cửa hàng trực tuyến hoặc trả lời cuộc trò chuyện hiện tại, bạn có thể nhận được thông báo về tin nhắn của họ qua thông báo trên máy tính để bàn và huy hiệu thông báo. Thông báo trên máy tính để bàn sẽ xuất hiện trong trình duyệt để thông báo cho bạn về tin nhắn mới cần xem. Huy hiệu thông báo hiển thị khi có tin nhắn chưa đọc.

Cần bật thông báo trên máy tính để bàn để nhận thông báo về cuộc trò chuyện thời gian thực. Không cần thực hiện thao tác nào đối với huy hiệu thông báo.

Thông báo trên máy tính để bàn

Khi mở máy khách Shopify Inbox và bật thông báo trên máy tính để bàn, nếu nhận được tin nhắn mới, sẽ có âm thanh thông báo và chỉ báo trực quan sẽ hiển thị trên tab trình duyệt Inbox.

Bật thông báo trên máy tính để bàn trong Shopify Inbox

Để nhận thông báo trên máy tính để bàn, nhấp vào "Allow" (Cho phép) khi được trình duyệt nhắc nhở để cho phép thông báo trên máy tính để bàn từ Shopify Inbox. Lời nhắc trình duyệt sẽ hiển thị khi bạn đăng nhập Shopify Inbox lần đầu tiên. Nếu bạn bỏ lỡ hoặc bỏ qua lời nhắc bật lên, bạn có thể truy cập cài đặt thông báo trên máy tính để bàn của Shopify Inbox bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào tên của bạn trên Shopify Inbox rồi nhấp vào Thông báo. Làm theo hướng dẫn thiết lập trình duyệt để nhận thông báo trên máy tính để bàn của Shopify Inbox.

Lời nhắc về thông báo trên máy tính để bàn của Shopify Inbox

Cho phép Shopify Inbox hiển thị thông báo trên máy tính để bàn

Bật thông báo trên thiết bị di động

Thông báo tin nhắn mới thay đổi tùy theo thiết bị bạn sử dụng. Cài đặt thông báo nằm trong phần cài đặt thiết bị và không nằm trong ứng dụng Shopify Inbox.

Các bước thực hiện:

Huy hiệu thông báo

Huy hiệu tin nhắn mới xuất hiện ở hai vị trí trong trang quản trị Shopify:

  • Trên trang Tổng quan Inbox
  • Trong thanh bên của trang quản trị Shopify

Thông báo qua tin nhắn trò chuyện mới trên cửa hàng trực tuyến dành cho trang quản trị Shopify
Thông báo qua tin nhắn trò chuyện mới trên cửa hàng trực tuyến dành cho trang quản trị Shopify

Những thông báo này không liên kết âm thanh. Để xóa thông báo, xem tin nhắn trong Shopify Inbox.

Thông báo bằng email

Nếu thông báo trên máy tính để bàn không được gửi khi gửi tin nhắn mới, vì bạn đăng xuất khỏi Shopify hoặc vì thông báo bị hủy kích hoạt, thì thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify Inbox.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí