Thông báo của Inbox

Khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện trong cửa hàng trực tuyến hoặc trả lời cuộc trò chuyện hiện tại, bạn có thể nhận được thông báo về tin nhắn của họ qua thông báo trên màn hình nền và huy hiệu thông báo. Thông báo trên màn hình nền sẽ xuất hiện trong trình duyệt để thông báo cho bạn về tin nhắn mới cần xem. Huy hiệu thông báo hiển thị khi có tin nhắn chưa đọc.

Cần bật thông báo trên màn hình nền để nhận thông báo về cuộc trò chuyện thời gian thực. Không cần thực hiện thao tác nào đối với huy hiệu thông báo.

Thông báo trên màn hình nền

Khi mở máy khách Shopify Inbox và bật thông báo trên màn hình nền, nếu nhận được tin nhắn mới, sẽ có âm thanh thông báo và chỉ báo trực quan sẽ hiển thị trên tab trình duyệt Inbox.

Bật thông báo trên màn hình nền trong Shopify Inbox

Để nhận thông báo trên màn hình nền của máy tính, nhấp vào "Cho phép" khi được trình duyệt nhắc cho phép thông báo trên màn hình nền từ Shopify Inbox. Lời nhắc của trình duyệt sẽ hiển thị khi bạn đăng nhập Shopify Inbox lần đầu tiên. Nếu bỏ lỡ hoặc bỏ qua lời nhắc bật lên thì bạn có thể truy cập cài đặt thông báo trên màn hình nền của Shopify Inbox bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào tên của bạn trên Shopify Inbox rồi nhấp vào Thông báo. Làm theo hướng dẫn thiết lập trình duyệt để nhận thông báo trên màn hình nền của Shopify Inbox.

Lời nhắc về thông báo trên máy tính để bàn của Shopify Inbox

Cho phép Shopify Inbox hiển thị thông báo trên máy tính để bàn

Bật thông báo trên thiết bị di động

Thông báo tin nhắn mới thay đổi tùy theo thiết bị bạn sử dụng. Cài đặt thông báo nằm trong phần cài đặt thiết bị và không nằm trong ứng dụng Shopify Inbox.

Các bước thực hiện:

Huy hiệu thông báo

Huy hiệu tin nhắn mới xuất hiện ở hai vị trí trong trang quản trị Shopify:

  • Trên trang Tổng quan Inbox
  • Trong thanh bên của trang quản trị Shopify

Thông báo qua tin nhắn trò chuyện mới trên cửa hàng trực tuyến dành cho trang quản trị Shopify
Thông báo qua tin nhắn trò chuyện mới trên cửa hàng trực tuyến dành cho trang quản trị Shopify

Những thông báo này không liên kết âm thanh. Để xóa thông báo, xem tin nhắn trong Shopify Inbox.

Thông báo bằng email

Nếu bạn không nhận được thông báo trên màn hình nền khi có tin nhắn mới được gửi đến do bạn đã đăng xuất khỏi Shopify hoặc do đã tắt thông báo, tất cả nhân viên có quyền truy cập vào Inbox sẽ nhận được thông báo.

Lời nhắc về thông báo trên di động

Nếu nhận được thông báo trên di động về một cuộc trò chuyện mà bạn không thể trả lời ngay lập tức, bạn có thể chọn tạm ẩn thông báo đó. Thông báo tạm ẩn sẽ xuất hiện lại vào thời điểm đã chọn, lúc đó bạn có thể trả lời tin nhắn, bỏ qua thông báo hoặc lại tạm ẩn để được nhắc lại sau. Nếu không chọn tạm ẩn thông báo, bạn sẽ nhận được lời nhắc tự động sau 15 phút trừ khi tin nhắn nhận được phản hồi.

Mọi lời nhắc đã đặt sẽ bị hủy nếu bạn mở tin nhắn trong ứng dụng Shopify Inbox. Việc tạm ẩn thông báo sẽ không tạm dừng các thông báo khác của Shopify hoặc Shopify Inbox. Bạn và nhân viên của bạn sẽ tiếp tục nhận được thông báo mới khác.

Các bước thực hiện:

  1. Trên thiết bị iOS của bạn, hãy nhấn giữ thông báo để mở menu thả xuống các thao tác.
  2. Chạm vào nút chọn khoảng thời gian bạn muốn tạm ẩn thông báo: 30 phút, 3 giờ hoặc 6 giờ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí