Thông báo của Inbox

Khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc trả lời cuộc trò chuyện hiện có trên cửa hàng trực tuyến hoặc trên nền tảng mạng xã hội tích hợp với Inbox, bạn có thể nhận được thông báo tin nhắn qua một trong bốn loại thông báo:

Bạn cần bật thông báo trên máy tính để bàn, thiết bị di động và email để nhận thông báo cập nhật các cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Để nhận được thông báo, tài khoản Shopify của bạn phải có quyền truy cập bắt buộc vào Shopify Inbox.

Thông báo trên màn hình nền

Trong Chrome và Firefox, thông báo trên màn hình nền của tin nhắn mới trong Inbox sẽ xuất hiện khi trình duyệt đang mở và bạn đang đăng nhập vào tài khoản Shopify. Sau khi đăng nhập, bạn cần mở Shopify Inbox ít nhất một lần để xem tin nhắn. Sau khi đăng nhập và mở ứng dụng Shopify Inbox, bạn có thể đóng tab trình duyệt và thông báo sẽ được gửi cho đến khi bạn đóng trình duyệt. Nếu đóng trình duyệt hoặc đăng xuất tài khoản Shopify, bạn sẽ phải đăng nhập lại vào Shopify Inbox để nhận thông báo trên màn hình nền.

Nếu đang sử dụng trình duyệt khác như Safari hoặc Edge, bạn phải đăng nhập vào Shopify Inbox và mở tab trình duyệt để nhận thông báo trên máy tính để bàn.

Khi cửa hàng nhận được tin nhắn, chuông báo sẽ kêu, hình ảnh chỉ báo sẽ hiển thị trong mọi tab trình duyệt đang mở Inbox và thông báo trên màn hình nền sẽ xuất hiện.

Bật thông báo trên màn hình nền trong Shopify Inbox

 1. Vào Shopify Inbox, sau đó đăng nhập vào cửa hàng nếu cần.
 2. Để nhận thông báo trên màn hình nền của máy tính, nhấp vào Cho phép khi được trình duyệt nhắc cho phép thông báo trên màn hình nền từ Shopify Inbox. Lời nhắc của trình duyệt sẽ hiển thị khi bạn đăng nhập Shopify Inbox lần đầu tiên.

 3. Vào mục Cài đặt > Thông báo.

 4. Trong mục Loại thông báo, xác minh rằng thiết bị máy tính để bàn của bạn đã được liệt kê.

 5. Trong mục Yếu tố kích hoạt thông báo, chọn Thông báo đẩy (máy tính để bàn và thiết bị di động) cho từng yếu tố kích hoạt mà bạn muốn nhận thông báo.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

 7. Không bắt buộc: Nhấp vào nút Gửi thông báo thử nghiệm để gửi thông báo thử nghiệm cho thiết bị của bạn.

Thông báo trên thiết bị di động

Thông báo tin nhắn Inbox mới trên thiết bị di động sẽ xuất hiện sau khi bạn cài đặt ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động trên thiết bị di động Android hoặc iPhone. Để nhận được thông báo, bạn cần đăng nhập vào ứng dụng Shopify Inbox bằng tài khoản Shopify. Nếu bạn cũng đã cài đặt ứng dụng Shopify cho di động trên thiết bị, vậy thì việc đăng xuất khỏi một trong hai ứng dụng sẽ khiến bạn đăng xuất ra khỏi ứng dụng còn lại và bạn sẽ ngừng nhận thông báo.

Bật thông báo trên thiết bị di động

Các bước thực hiện:

 1. Trên thiết bị di động, mở ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động.
 2. Chạm vào Biểu tượng hồ sơ của bạn > Thông báo.
 3. Xác minh rằng thiết bị di động của bạn đã được liệt kê trong mục Loại thông báo.

 4. Xác minh rằng bạn đã kích hoạt tùy chọn thông báo trên Thiết bị di động và máy tính để bàn cho các yếu tố kích hoạt mà bạn muốn nhận thông báo.

 5. Chạm vào Save (Lưu).

 6. Không bắt buộc: Chạm vào nút Gửi thông báo kiểm tra để gửi thông báo kiểm tra cho thiết bị của bạn.

Thông báo bằng email

Thông báo tin nhắn Inbox mới qua email sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify.

Các bước thực hiện:

Huy hiệu chưa đọc

Huy hiệu chưa đọc xuất hiện ở hai vị trí trên trang quản trị Shopify:

Những thông báo này không liên kết âm thanh. Để xóa thông báo, xem tin nhắn trong Shopify Inbox.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí