Tích hợp

Tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến có trong Shopify Inbox, nhưng bạn cũng có thể kết nối tài khoản Apple Business Chat và Facebook với Shopify Inbox, cho phép khách truy cập cửa hàng trực tuyến liên hệ với bạn bằng dịch vụ nhắn tin ưu tiên của họ.

Bạn có thể sử dụng Shopify Inbox cùng một hoặc nhiều ứng dụng trò chuyện sau đây:

  • Trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến: Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện từ bất kỳ trang nào khi đang duyệt xem cửa hàng trực tuyến và bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn trong Shopify Inbox.
  • Apple Business Chat: Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện từ cửa hàng trực tuyến bằng ứng dụng Tin nhắn của Apple khi họ đang duyệt trên iPhone, iPad hoặc Mac. Bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn của họ trong Shopify Inbox.
  • Trò chuyện trên Shop: Khách hàng có thể bắt đầu trò chuyện với cửa hàng từ ứng dụng Shop và bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn trong Shopify Inbox.
  • Messenger dành cho Facebook: Bạn có thể sử dụng kênh Messenger để cho phép khách hàng mua sắm trực tiếp bằng tin nhắn và trả lời câu hỏi của khách hàng.
  • Messenger dành cho Instagram: Đọc và trả lời tin nhắn của những khách hàng gửi truy vấn từ Instagram.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí