Thiết lập Instagram Direct cho Shopify Inbox

Tính năng Instagram Direct trong kênh Facebook cho phép bạn kết nối Instagram với Shopify Inbox. Sau khi bật tính năng Instagram Direct trong kênh Facebook, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn từ Instagram bằng Shopify Inbox. Trước khi thêm Instagram Direct, hãy đảm bảo bạn có trang kinh doanh trên Facebook.

Instagram Direct

Bạn có thể thêm tính năng Instagram Direct từ trang Tổng quan trên kênh Facebook bất kỳ lúc nào. Nếu Facebook Shop, tính năng Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Marketing đã được thiết lập trên kênh Facebook của cửa hàng, một số bước có thể đã hoàn tất.

Trước khi thêm Instagram Direct vào kênh Facebook, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập kênh Facebook và đã thiết lập tài khoản Instagram dưới dạng Tài khoản chuyên nghiệp.

Thêm Instagram vào kênh Facebook

Bạn có thể xem tin nhắn trực tiếp trên Instagram, câu trả lời tin và tin được đề cập trong trang quản trị Hộp thư đến. Điều này cho phép bạn sử dụng Shopify Inbox để phản hồi bằng văn bản, hình ảnh, liên kết sản phẩm hoặc mã giảm giá.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook.
  2. Nhấp vào Bắt đầu thiết lập cho Instagram Direct + Shopify Inbox.
  3. Hoàn tất các bước cần thiết để kết nối tài khoản Instagram với kênh bán hàng trên Facebook Messenger. Một số bước này có thể đã được hoàn tất, ví dụ như trường hợp bạn đang sử dụng Facebook làm kênh bán hàng.
  4. Nhấp vào Kết nối để kết nối tài khoản Instagram bạn muốn sử dụng.
  5. Nhấp vào Hoàn thành.
  6. Mở Shopify Inbox để xác nhận bạn đã hoàn tất thiết lập Instagram Direct.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí