Thiết lập Facebook cho Shopify Inbox

Tính năng Facebook Messenger trong kênh Facebook cho phép bạn kết nối Facebook với Shopify Inbox. Sau khi kích hoạt tính năng Tin nhắn trong kênh Facebook, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn từ Facebook với Shopify Inbox. Trước khi thêm tính năng Tin nhắn, hãy đảm bảo bạn đã có trang kinh doanh Facebook.

Thêm Messenger vào kênh Facebook

Bạn có thể thêm tính năng Nhắn tin từ trang Tổng quan trên kênh Facebook bất kỳ lúc nào. Nếu Facebook Shop, tính năng Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Marketing đã được thiết lập trên kênh Facebook của cửa hàng, một số bước có thể đã hoàn tất.

Trước khi thêm tính năng Tin nhắn vào kênh Facebook, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập kênh Facebook và trang Facebook của bạn đã có nút Nhắn tin cho chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về cách thêm nút Nhắn tin cho chúng tôi, tham khảo Làm thế nào để thêm nút thao tác vào Trang Facebook?.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook > Overview (Tổng quan).
  2. Trong mục Facebook Messenger, nhấp vào Bắt đầu thiết lập.
  3. Nhấp vào Xác nhận để kết nối Messages với Shopify Inbox.
  4. Nhấp vào Đi tới Trang Facebook để thiết lập nút Tin nhắn. Trang Facebook của doanh nghiệp phải có nút Nhắn tin cho chúng tôi để hoàn tất bước này.
  5. Nhấp vào Chuyển đến Inbox và đăng nhập vào Shopify Inbox để hoàn tất thiết lập Messenger.

Khi khách hàng nhắn tin cho bạn trên Facebook, bạn có thể trả lời bằng Shopify Inbox.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí