Thiết lập Messenger dành cho Facebook để sử dụng cùng Shopify Inbox

Tính năng Messenger dành cho Facebook trong kênh Messenger cho phép bạn kết nối Facebook với Shopify Inbox. Sau khi kích hoạt tính năng Messenger dành cho Facebook trong kênh Messenger, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn từ Facebook bằng Shopify Inbox. Trước khi thêm Messenger dành cho Facebook, hãy đảm bảo bạn đã có trang kinh doanh trên Facebook.

Messenger dành cho Facebook

Bạn có thể thêm Messenger dành cho Facebook vào kênh Messenger bất cứ lúc nào. Nếu Facebook Shop, Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Marketing đã được thiết lập trên Facebook và Instagram của Meta trong cửa hàng, một số bước có thể đã hoàn tất.

Trước khi thêm Messenger dành cho Facebook vào kênh Messenger, đảm bảo bạn đã thiết lập Facebook và Instagram của Meta và cài đặt kênh Messenger trong cửa hàng.

Thêm Facebook vào kênh Messenger

Bạn có thể xem Messenger dành cho tin nhắn Facebook trong trang quản trị Inbox. Điều này cho phép bạn sử dụng Shopify Inbox để phản hồi bằng văn bản, hình ảnh, liên kết sản phẩm hoặc mã giảm giá.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Messenger.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Overview (Tổng quan).

  5. Trong mục Facebook Messenger, nhấp vào Bắt đầu thiết lập.

  6. Nhấp vào Xác nhận để kết nối Messages với Shopify Inbox.

  7. Nhấp vào Đi tới Trang Facebook để thiết lập nút Tin nhắn. Trang Facebook của doanh nghiệp phải có nút Nhắn tin cho chúng tôi để hoàn tất bước này.

  8. Nhấp vào Chuyển đến Inbox và đăng nhập vào Shopify Inbox để hoàn tất thiết lập Messenger.

Khi khách hàng nhắn tin cho bạn trên Facebook, bạn có thể trả lời bằng Shopify Inbox.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí