Thiết lập Messenger dành cho Instagram để sử dụng cùng Shopify Inbox

Tính năng Messenger dành cho Instagram trong kênh Messenger cho phép bạn kết nối Instagram với Shopify Inbox. Sau khi kích hoạt tính năng Messenger dành cho Instagram trong kênh Messenger, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn từ Instagram bằng Shopify Inbox. Trước khi thêm Messenger dành cho Instagram, đảm bảo rằng bạn có trang kinh doanh trên Facebook.

Messenger dành cho Instagram

Bạn có thể thêm Messenger dành cho Instagram từ kênh Messenger bất cứ lúc nào. Nếu Facebook Shop, Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Marketing đã được thiết lập trên Facebook và Instagram của Meta trong cửa hàng, một số bước có thể đã hoàn tất.

Trước khi thêm Messenger dành cho Instagram vào kênh Messenger, đảm bảo bạn đã thiết lập Facebook và Instagram của Meta, thiết lập tài khoản Instagram dưới dạng Tài khoản chuyên nghiệp và đã cài đặt kênh Messenger trong cửa hàng.

Thêm Instagram vào kênh Messenger

Bạn có thể xem Messenger cho tin nhắn trên Instagram, câu trả lời tin và tin được đề cập trong trang quản trị Inbox. Điều này cho phép bạn sử dụng Shopify Inbox để phản hồi bằng văn bản, hình ảnh, liên kết sản phẩm hoặc mã giảm giá.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Messenger.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Trong mục Messenger dành cho Instagram + Shopify Inbox, nhấp vào Bắt đầu thiết lập.

  5. Hoàn tất các bước cần thiết để kết nối tài khoản Instagram với kênh bán hàng trên Messenger. Một số bước này có thể đã được hoàn tất nếu bạn đang sử dụng Facebook làm kênh bán hàng.

  6. Nhấp vào Kết nối để kết nối tài khoản Instagram bạn muốn sử dụng.

  7. Nhấp vào Hoàn thành.

  8. Mở Shopify Inbox để xác nhận bạn đã hoàn tất thiết lập Messenger dành cho Instagram.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí