Trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Shopify Inbox bao gồm tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến (trước đây là Shopify Chat). Bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn của khách hàng bằng Shopify Inbox trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, cũng như gửi liên kết, hình ảnh sản phẩm hoặc mã giảm giá.

Bật tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến có trong Shopify Inbox nhưng mặc định không bật.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Inbox > Giao diện.

  2. Trong mục Khả năng hiển thị trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, nhấp vào Hiển thị.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Để tắt tính năng trò chuyện trong cửa hàng trực tuyến, hãy làm theo các bước trên và chọn Không hiển thị. Thao tác này sẽ xóa nút trò chuyện trực tuyến khỏi cửa hàng trực tuyến của bạn.

Tùy chỉnh tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể tùy chỉnh nút này và cửa sổ trò chuyện sao cho phù hợp với kiểu chủ đề của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh nút trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Khách hàng duyệt cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhấp vào nút trò chuyện để bắt đầu trò chuyện với bạn trong cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể thay đổi kiểu nút và màu nút cho phù hợp với cửa hàng trực tuyến trên trang Giao diện trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Inbox > Giao diện.

  2. Chọn Phong cách trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Sử dụng menu thả xuống Vị trí để chọn vị trí cho nút trò chuyện.

  3. Trong trường Màu sắc, nhập mã thập lục phân hoặc nhấp vào menu thả xuống để chọn màu bằng hộp chọn màu.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tuỳ chỉnh ngôn ngữ cho trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sử dụng chung ngôn ngữ với chủ đề của bạn. Nếu bạn dùng ngôn ngữ không được hỗ trợ thì tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ mặc định dùng tiếng Anh.

Tùy chỉnh lời chào cho tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện trên cửa hàng, tin nhắn chào mừng sẽ hiển thị ở đầu hộp trò chuyện. Nếu bạn đã thiết lập tin nhắn tiếp nối hoặc tin nhắn vắng mặt, tin nhắn đó sẽ hiển thị sau khi khách hàng gõ vào cửa sổ trò chuyện lần đầu tiên. Bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn tự động trong trang Inbox > Phản hồi đã lưu trong trang quản trị Shopify. Tham khảo Tin nhắn tự động để biết thêm thông tin.

Xem và trả lời tin nhắn trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể xem và trả lời tin nhắn từ khách hàng qua ứng dụng Shopify Inbox trên thiết bị iOS, iPadOS hoặc Android hoặc bằng cách đăng nhập vào Shopify Inbox trên máy tính để bàn tại shopifyinbox.com.

Tin nhắn của khách hàng sử dụng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ không hiển thị ảnh hoặc tên của khách hàng, nhưng Shopify Inbox sẽ liên kết mỗi khách hàng ẩn danh với một hình đại diện mặc định và một tên khách truy cập cửa hàng duy nhất.

Tham khảo Trò chuyện để biết thêm thông tin về xem và trả lời tin nhắn trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Gửi tin nhắn qua email bằng Shopify Inbox

Khách hàng có thể thêm địa chỉ email khi nhắn tin cho bạn qua cửa sổ trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Như vậy, khách hàng có thể nhận được phản hồi của bạn qua email thay vì chờ câu trả lời trong cửa sổ trò chuyện trực tiếp. Nếu khách hàng nhập địa chỉ email không khớp với bản ghi khách hàng hiện có, hệ thống sẽ tạo bản ghi khách hàng mới. Hệ thống sẽ gửi phản hồi cho khách hàng qua email và cả cửa sổ trò chuyện trực tiếp nếu khách hàng vẫn còn trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

Nếu khách hàng cung cấp địa chỉ email, câu trả lời của thương nhân sẽ được gửi theo mẫu email có tên cửa hàng. Nội dung của email bao gồm câu trả lời mới và tối đa mười tin nhắn trước đó trong cuộc trò chuyện để rõ ngữ cảnh.

Do các thay đổi về tuân thủ A2P 10DBOX, Hộp thư đến sẽ tạm dừng vô thời hạn các câu trả lời SMS kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Kể từ ngày này, khách hàng sẽ được chuyển hướng đến cửa hàng trực tuyến để bắt đầu cuộc trò chuyện mới bằng địa chỉ email.

Mọi tin nhắn SMS mẫu, ví dụ như tin nhắn xác nhận đơn hàng và tin nhắn trạng thái đơn hàng, không phải thuộc Shopify Inbox và sẽ tiếp tục được gửi.

Trải nghiệm khách hàng

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện, trình duyệt của họ sẽ mở ra một cuộc trò chuyện. Khách hàng có thể tiếp tục truy cập vào các trang khác trong cửa hàng trực tuyến của bạn và cuộc trò chuyện sẽ vẫn mở cho đến khi họ đóng lại. Nếu khách hàng rời khỏi cửa hàng thì cuộc trò chuyện sẽ được lưu trong một khoảng thời gian ngắn để khách hàng có thể tiếp tục trò chuyện khi họ quay lại trang web của bạn.

Sau khi gửi tin nhắn đầu tiên, khách hàng sẽ được nhắc nhập địa chỉ email. Sau khi khách hàng nhập thông tin liên hệ, hồ sơ khách hàng sẽ được tạo hoặc so khớp trong cửa hàng của bạn và bạn sẽ nhận được tin nhắn đầu tiên để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Tra cứu đơn hàng

Ngoài việc sử dụng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến để giao tiếp với thương nhân, khách hàng còn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng. Khách hàng có thể mở trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, chọn Tôi cần thông tin cập nhật về đơn hàng rồi nhập mã số đơn hàng và địa chỉ email liên kết với đơn hàng đó. Khách hàng nhận được tin nhắn phản hồi trong cửa sổ trò chuyện, bao gồm trạng thái thực hiện đơn hàng, liên kết để theo dõi đơn hàng nếu đơn hàng đã được vận chuyển hoặc liên kết đến trang trạng thái đơn hàng để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu nhập sai địa chỉ email hoặc mã số đơn hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo lỗi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí