Trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Shopify Inbox có tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn của khách hàng bằng Shopify Inbox trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, cũng như gửi liên kết, hình ảnh sản phẩm hoặc mã giảm giá.

Bật tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến có trong Shopify Inbox nhưng mặc định không bật.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Giao diện.

 5. Trong mục Khả năng hiển thị trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, nhấp vào Hiển thị.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Để tắt tính năng trò chuyện trong cửa hàng trực tuyến, hãy làm theo các bước trên và chọn Không hiển thị. Thao tác này sẽ xóa nút trò chuyện trực tuyến khỏi cửa hàng trực tuyến của bạn.

Tùy chỉnh tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể tùy chỉnh nút này và cửa sổ trò chuyện sao cho phù hợp với kiểu chủ đề của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh nút trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Khách hàng duyệt cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhấp vào nút trò chuyện để bắt đầu trò chuyện với bạn trong cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể thay đổi kiểu nút và màu nút cho phù hợp với cửa hàng trực tuyến trên trang Giao diện trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Giao diện.

 5. Chọn Phong cách trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Sử dụng menu thả xuống Vị trí để chọn vị trí cho nút trò chuyện.

 6. Trong trường Màu sắc, nhập mã thập lục phân hoặc nhấp vào menu thả xuống để chọn màu bằng hộp chọn màu.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Tuỳ chỉnh ngôn ngữ cho trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sử dụng chung ngôn ngữ với chủ đề của bạn. Nếu bạn dùng ngôn ngữ không được hỗ trợ thì tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ mặc định dùng tiếng Anh.

Tùy chỉnh lời chào cho tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện trên cửa hàng của bạn, tin nhắn chào mừng sẽ hiển thị ở đầu hộp trò chuyện. Nếu bạn đã thiết lập phản hồi đầu tiên, tin nhắn sẽ hiển thị sau khi khách hàng gõ chữ vào cửa sổ trò chuyện lần đầu tiên. Bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn phản hồi đầu tiên trong trang Hộp thư đến > Phản hồi đã lưu trong trang quản trị Shopify. Tham khảo Tin nhắn phản hồi đầu tiên để biết thêm thông tin.

Xem và trả lời tin nhắn trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

Sử dụng ứng dụng Shopify Inbox, bạn có thể xem lại và trả lời tin nhắn của khách hàng. Ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị iOS, iPadOS hoặc Android và bằng cách đăng nhập vào Shopify Inbox trên máy tính để bàn tại inbox.shopify.com.

Tin nhắn của khách hàng sử dụng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến sẽ không hiển thị ảnh hoặc tên của khách hàng, nhưng Shopify Inbox sẽ liên kết mỗi khách hàng ẩn danh với một hình đại diện mặc định và một tên khách truy cập cửa hàng duy nhất.

Nếu khách hàng đang hoạt động trong cửa hàng của bạn, chỉ báo "Trực tuyến" sẽ hiển thị bên cạnh địa chỉ email của khách hàng trong danh sách cuộc trò chuyện. Trên thiết bị di động, chỉ báo "Trực tuyến" cũng sẽ hiển thị bênh cạnh hình đại diện của khách hàng trong cuộc trò chuyện.

Khi khách hàng rời khỏi cửa hàng, chỉ báo "Trực tuyến" sẽ ngừng hiển thị và được thay thế bằng một thông báo cho biết phản hồi của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email mà khách hàng đã nhập vào biểu mẫu trước trò chuyện khi bắt đầu phiên trò chuyện.

Tham khảo Trò chuyện để biết thêm thông tin về xem và trả lời tin nhắn trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Biểu mẫu chuẩn bị trò chuyện

Khách hàng được yêu cầu nhập địa chỉ email khi nhắn tin cho bạn qua mục trò chuyện trong cửa sổ trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Điều này cho phép khách hàng nhận được phản hồi của bạn qua email nếu họ rời khỏi cửa hàng trước khi bạn có thể trả lời. Nếu khách hàng đang ở trong cửa hàng trực tuyến của bạn, phản hồi của bạn sẽ được gửi trong cửa sổ trò chuyện. Nếu khách hàng đã rời khỏi cửa hàng trực tuyến, phản hồi của bạn sẽ được gửi qua email. Khách hàng có thể trả lời email của bạn và lịch sử trò chuyện hoàn chỉnh sẽ được lưu trữ trong Danh sách trò chuyện.

Nếu khách hàng nhập một địa chỉ email không khớp với bản ghi khách hàng hiện có, hệ thống sẽ tạo bản ghi khách hàng mới.

Khi bạn trả lời khách hàng đã nhắn tin cho bạn trong cửa sổ trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, một trong hai điều sẽ xảy ra:

 • Nếu khách hàng vẫn còn ở trong cửa hàng, bạn có thể truy cập và trả lời tin nhắn của khách hàng trong Shopify Inbox hoặc ứng dụng Inbox dành cho thiết bị di động và khách hàng sẽ nhận được phản hồi của bạn trong cửa sổ trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.
 • Nếu khách hàng đã rời khỏi cửa hàng, Inbox sẽ gửi câu trả lời của bạn đến địa chỉ email mà khách hàng nhập bằng mẫu email. Nội dung bao gồm tên cửa hàng, câu trả lời mới của bạn và tối đa 10 tin nhắn trước đó trong cuộc trò chuyện để hiểu được bối cảnh và mọi đơn hàng mà khách hàng đã đặt trên cửa hàng trong vòng 14 ngày qua.

Phản hồi mà khách hàng nhận được qua email cũng được gửi đến cửa sổ trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Vì vậy, khách hàng có chọn trả lời qua email hoặc quay lại cửa hàng, họ sẽ nhận được tin nhắn đầu tiên và các câu trả lời tiếp theo dưới dạng cuộc trò chuyện liền mạch.

Dù tin nhắn được gửi đến khách hàng như thế nào, bạn đều có thể truy cập vào toàn bộ cuộc trò chuyện trên Shopify Inbox hoặc ứng dụng Inbox dành cho thiết bị di động.

Trải nghiệm khách hàng

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện và điền biểu mẫu trước trò chuyện, một cuộc trò chuyện sẽ mở ra trên trình duyệt của khách hàng. Khách hàng có thể tiếp tục truy cập vào các trang khác trong cửa hàng trực tuyến của bạn và cuộc trò chuyện sẽ vẫn mở cho đến khi khách hàng đóng lại. Nếu khách hàng rời khỏi cửa hàng thì cuộc trò chuyện sẽ được lưu trong một tuần để khách hàng có thể tiếp tục trò chuyện khi quay lại trang web của bạn.

Trước khi gửi tin nhắn đầu tiên, khách hàng sẽ được nhắc nhập tên và địa chỉ email. Sau khi khách hàng nhập thông tin liên hệ, hồ sơ khách hàng sẽ được tạo hoặc so khớp trong cửa hàng của bạn và bạn sẽ nhận được tin nhắn đầu tiên để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Tra cứu đơn hàng

Ngoài việc sử dụng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến để giao tiếp với thương nhân, khách hàng còn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng. Khách hàng có thể mở cửa sổ trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, chọn Tôi có thể biết trạng thái đơn hàng cập nhật không? rồi nhập mã đơn hàng và địa chỉ email liên kết với đơn hàng đó. Khách hàng nhận được tin nhắn phản hồi trong cửa sổ trò chuyện, bao gồm trạng thái thực hiện đơn hàng, liên kết để theo dõi đơn hàng nếu đơn hàng đã được vận chuyển hoặc liên kết đến trang trạng thái đơn hàng để biết thêm chi tiết. Nếu nhập sai địa chỉ email hoặc mã đơn hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo lỗi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí