Phản hồi đã lưu

Shopify Inbox cho phép bạn thiết lập ba loại phản hồi đã lưu để tương tác với khách hàng khi họ sử dụng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến:

  • Phản hồi đầu tiên: Tin nhắn tùy chỉnh được hiển thị hoặc tự động gửi đi khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện trên cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh nhiều tin nhắn dành cho các cuộc trò chuyện bắt đầu trong và ngoài khung giờ đã chọn.
  • Câu trả lời nhanh: Lối tắt đến tin nhắn tùy chỉnh dành cho các cách nói phổ biến trong các cuộc trò chuyện với khách hàng.
  • Câu trả lời nhanh: Tùy chỉnh câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp được gửi tới khi khách hàng nhấp vào các chủ đề tương ứng.

Bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn để hiển thị lời chào, tin nhắn tiếp nối, trả lời các câu hỏi thường gặp và chọn khung giờ sẵn sàng trò chuyện.

Lối tắt đến phản hồi đã lưu

Bạn có thể truy cập phản hồi đã lưu từ trang quản lý Inbox trong trang quản trị Shopify.

Thẻ trải nghiệm khách hàng từ trang quản trị Inbox có lối tắt để tạo hoặc quản lý câu trả lời nhanh, câu trả lời tức thì và phản hồi đầu tiên, cũng như nút để tùy chỉnh cách hiển thị các tùy chọn trò chuyện.

Nếu tài khoản Inbox của bạn không có phản hồi đã lưu nào thì nút phản hồi nhanh và trả lời tức thì sẽ hiển thị Tạo. Sau khi bạn tạo ít nhất một phản hồi đã lưu cho từng loại tin nhắn, nút trang quản trị sẽ hiển thị Quản lý. Cả hai phiên bản của nút sẽ đưa bạn đến thẳng trang phản hồi đã lưu trong trang quản trị.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí