Tin nhắn tự động

Tin nhắn tự động cho phép bạn trả lời khách hàng ngay cả khi bạn không hoạt động trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh hai loại tin nhắn tự động dưới đây:

  • Tiếp nối: Khi ở chế độ bật, tin nhắn tiếp nối sẽ được gửi đi:

    • trong giờ đã lên lịch
    • sau khi khách hàng gửi tin nhắn trên cửa sổ trò chuyện trực tuyến.
  • Vắng mặt: Khi ở chế độ bật, tin nhắn vắng mặt sẽ được gửi đi:

    • bất cứ khi nào tin nhắn tiếp nối không được lên lịch
    • sau khi khách hàng gửi tin nhắn trên cửa sổ trò chuyện trực tuyến.

Tin nhắn tiếp nối cho phép khách hàng biết rằng tin nhắn của họ đã được gửi đi. Đây là cách lý tưởng để đặt thời gian trả lời dự kiến. Bạn có thể lên lịch tự động gửi tin nhắn này sau mỗi tin nhắn trò chuyện đầu tiên của khách hàng hoặc chỉ trong những giờ cụ thể mà bạn chọn.

Tin nhắn vắng mặt sẽ được gửi đi bất cứ khi nào tin nhắn tiếp nối không được lên lịch. Như vậy, bạn có thể đặt thời gian trả lời dự kiến lâu hơn bình thường.

Khi bạn tạo tin nhắn tự động trong trang quản trị Shopify, cửa sổ xem trước sẽ hiển thị như cách hiển thị đối với khách hàng.

Dù hiển thị bất kể loại tin nhắn tự động nào cho khách hàng, bạn có thể xem tất cả các cuộc trò chuyện trên Shopify Inbox hoặc ứng dụng Inbox cho Android, iOS hoặc iPad.

Chỉnh sửa tin nhắn tiếp nối

Tin nhắn tiếp nối cho phép khách hàng biết bạn đã nhận được tin nhắn của họ. Khi ở chế độ bật, tin nhắn tiếp nối sẽ tự động được gửi đi trong khung giờ đã lên lịch, sau khi khách hàng gửi tin nhắn đầu tiên trong cửa sổ trò chuyện.

Bạn có thể lên lịch tự động gửi tin nhắn tiếp nối sau mỗi tin nhắn đầu tiên của khách hàng hoặc chỉ trong những giờ cụ thể bạn chọn. Theo mặc định, tin nhắn tiếp nối được đặt ở trạng thái bật.

Các bước thực hiện:

Đặt lịch gửi tin nhắn tiếp nối

Thông báo tiếp nối cho phép bạn đặt thời gian trả lời dự kiến. Bạn có thể lên lịch tự động gửi tin nhắn sau mỗi tin nhắn đầu tiên của khách hàng hoặc chỉ trong những giờ cụ thể bạn chọn.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa tin nhắn vắng mặt

Tin nhắn vắng mặt được gửi tự động đến khách hàng bất cứ khi nào tin nhắn tiếp nối không được lên lịch.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí