Câu hỏi thường gặp trên cửa hàng trực tuyến

Câu hỏi thường gặp trên Inbox giúp bạn tạo câu trả lời tự động cho các câu hỏi thường gặp khi trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Khách hàng sẽ thấy danh sách câu hỏi khi họ nhấp vào nút trò chuyện trong cửa hàng trực tuyến. Sau khi chọn một câu hỏi thường gặp, khách hàng sẽ nhận được câu trả lời tương ứng.

Bạn có thể truy cập phiên của khách hàng trên trang quản trị shopifyinbox.com để xem khách hàng đã nhấp vào các câu hỏi thường gặp nào và nhận được câu trả lời nào. Những tương tác này sẽ không hiển thị là cuộc trò chuyện mới và không gửi thông báo đẩy đến điện thoại hoặc máy tính của bạn. Nếu khách hàng đặt một câu hỏi không nằm trong các câu hỏi thường gặp trên Chat, bạn sẽ nhận được thông báo về câu hỏi mới trên trang quản trị shopifyinbox.com.

Câu hỏi thường gặp trên Chat

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện, cửa sổ trò chuyện sẽ mở ra trong trình duyệt của họ. Cửa sổ này hiển thị lời chào của bạn và danh sách câu hỏi thường gặp xem được. Khách hàng có thể nhắn tin cho bạn hoặc chọn một câu hỏi thường gặp. Họ cũng có thể chọn yêu cầu trạng thái đơn hàng được thêm theo mặc định.

Bạn có thể tạo bao nhiêu câu hỏi thường gặp tùy thích, nhưng chỉ có thể hiển thị 7 câu hỏi thường gặp (ngoài Trạng thái đơn hàng) cùng một lúc. Các câu hỏi thường gặp khác được lưu trữ trong danh sách câu hỏi thường gặp không hiển thị trên Shopify Inbox và có thể bật hoặc tắt bất kỳ lúc nào. "Tôi có thể biết trạng thái cập nhật của đơn hàng không?" luôn là một tùy chọn câu hỏi hiển thị cho khách hàng và không được tính vào 7 câu hỏi thường gặp đang hiển thị.

Tùy chỉnh câu hỏi thường gặp trên Chat

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Inbox > Phản hồi đã lưu > Câu hỏi thường gặp.

 2. Nhấp vào Tạo câu hỏi thường gặp.

 3. Trong trường Tiêu đề, nhập câu hỏi bạn muốn thêm vào phần Câu hỏi thường gặp. Trường này có giới hạn độ dài 60 ký tự.

 4. Nhập Câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Đây là câu trả lời khách hàng nhận được sau khi nhấp vào câu hỏi.

 5. Đặt trạng thái câu hỏi thường gặp thành Đang hiển thị hoặc Không hiển thị. Nếu đã có 7 câu hỏi thường gặp đang hiển thị, bạn không thể đặt câu hỏi thường gặp mới thành Đang hiển thị. Câu hỏi thường gặp này sẽ lưu vào danh sách Câu hỏi thường gặp không hiển thị.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước câu hỏi thường gặp

Bạn có thể xem trước cách hiển thị câu hỏi thường gặp trong trò chuyện trực tuyến từ dạng xem danh sách câu hỏi và từ dạng xem cuộc trò chuyện.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Inbox > Phản hồi đã lưu > Câu hỏi thường gặp.
 2. Nhấp vào một câu hỏi thường gặp xem được.

Thay đổi thứ tự hiển thị câu hỏi thường gặp trên Chat

Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị các câu hỏi thường gặp đang bật.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Inbox > Giao diện.

 2. Nhấp vào ⋮⋮ và kéo câu hỏi thường gặp để sắp xếp lại danh sách hiển thị.

Danh sách cập nhật các câu hỏi thường gặp đang hiển thị sẽ tự động xuất hiện trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bật hoặc tắt câu hỏi thường gặp trên Chat

Bạn có thể chỉ định tối đa 7 câu hỏi thường gặp đang hiển thị và các câu hỏi thường gặp còn lại sẽ không hiển thị trong trang quản trị của cửa hàng. Nếu đã có 7 câu hỏi thường gặp đang hiển thị và muốn chỉ định câu hỏi thường gặp mới là đang hiển thị, bạn cần thay đổi trạng thái của ít nhất một câu hỏi thường gặp từ Đang hiển thị thành Không hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Inbox > Phản hồi đã lưu > Câu hỏi thường gặp.

 2. Nhấp vào Câu hỏi thường gặp mà bạn muốn đặt là không xem được.

 3. Trong cửa sổ trạng thái Câu hỏi thường gặp, đặt câu hỏi thường gặp thành Không xem được.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi mở thêm một vị trí cho câu hỏi thường gặp, bạn có thể đặt một trong các câu hỏi thường gặp đã tắt thành Bật.

 1. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) tại câu hỏi thường gặp bạn muốn đặt thành bật.

 2. Trong cửa sổ Câu hỏi thường gặp, đặt câu hỏi thường gặp là Đang hoạt động.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí