Phản hồi đầu tiên

Tab Phản hồi đầu tiên trong mục Phản hồi đã lưu trong trang quản trị Shopify cho phép bạn đặt ngày và giờ bạn có thể trò chuyện với khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến. Có hai tin nhắn phản hồi đầu tiên mà bạn có thể đặt để gửi đến khách hàng:

 • Cuộc trò chuyện bắt đầu trong khung giờ đã chọn: Tin nhắn trong khung giờ đã chọn sẽ được tự động gửi cho khách hàng trong khung giờ đã đặt, sau khi khách hàng gửi tin nhắn trên cửa sổ trò chuyện trực tuyến.
 • Cuộc trò chuyện bắt đầu ngoài khung giờ đã chọn: Tin nhắn ngoài khung giờ đã chọn sẽ được gửi đi ngoài khung giờ đã đặt, sau khi khách hàng gửi tin nhắn trên cửa sổ trò chuyện trực tuyến.

Tin nhắn trong khung giờ đã chọn cho khách hàng biết rằng tin nhắn của họ đã được gửi đi. Đây là cách tuyệt vời để đặt thời gian phản hồi dự kiến. Bạn có thể lên lịch tự động gửi tin nhắn này sau mỗi tin nhắn trò chuyện đầu tiên của khách hàng hoặc chỉ trong những khung giờ cụ thể bạn chọn.

Tin nhắn ngoài khung giờ đã chọn sẽ được gửi đi bất cứ khi nào tin nhắn trong khung giờ đã chọn không được lên lịch. Như vậy, bạn có thể đặt thời gian trả lời dự kiến lâu hơn bình thường.

Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa phản hồi đầu tiên trong trang quản trị Shopify, cửa sổ xem trước sẽ hiển thị như cách hiển thị đối với khách hàng.

Dù hiển thị bất kỳ loại tin nhắn tự động nào cho khách hàng, bạn cũng có thể truy cập tất cả các cuộc trò chuyện trên Shopify Inbox hoặc ứng dụng Inbox cho Android, iOS hoặc iPad.

Đặt trạng thái sẵn sàng

Bạn có thể đặt khung giờ sẵn sàng trong phần cài đặt Hộp thư đến của trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Phản hồi đã lưu > Phản hồi đầu tiên.

 5. Sử dụng các hộp menu thả xuống để chọn thời điểm mở cửa và đóng cửa cho mỗi ngày trong tuần mà bạn sẵn sàng trả lời các cuộc trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

 6. Không bắt buộc: Để đặt trạng thái là luôn sẵn sàng, nhấp vào menu ... và chọn Chọn tất cả các giờ cho ngày này.

 7. Không bắt buộc: Bạn có thể sao chép khung giờ đã đặt của một ngày cụ thể sang tất cả các ngày trong tuần. Nhấp vào menu ... và chọn Áp dụng trạng thái sẵn sàng cho tất cả các ngày để đặt cùng lịch cho cả tuần.

 8. Không bắt buộc: Trong mục Múi giờ, chọn múi giờ cho các khung giờ để áp dụng. Theo mặc định, cài đặt này sẽ khớp với múi giờ địa phương của bạn.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Để luôn gửi tin nhắn trong khung giờ đã chọn cho khách hàng, bạn có thể đặt trạng thái sẵn sàng thành Chọn tất cả các giờ cho ngày này. Bạn cũng có thể chọn luôn gửi tin nhắn ngoài khung giờ đã chọn bằng cách chọn Xóa tất cả các giờ cho ngày này làm trạng thái sẵn sàng.

Nếu bạn đang đi nghỉ hoặc không sẵn sàng trò chuyện, bạn có thể sử dụng menu thả xuống ở phần đầu công cụ lên lịch để chọn "Không sẵn sàng vào tất cả các giờ và tất cả các ngày". Điều này sẽ đảm bảo gửi tin nhắn ngoài khung giờ đã chọn cho khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện mới trên cửa hàng trực tuyến.

Tin nhắn phản hồi đầu tiên

Tin nhắn phản hồi đầu tiên cho khách hàng biết bạn đã nhận được tin nhắn của họ. Trong khung giờ bạn sẵn sàng trò chuyện, tin nhắn trong khung giờ đã chọn sẽ được tự động gửi đi sau khi khách hàng gửi tin nhắn đầu tiên trong cửa sổ trò chuyện.

Bạn có thể lên lịch tự động gửi tin nhắn trong khung giờ đã chọn sau mỗi tin nhắn đầu tiên của khách hàng hoặc chỉ trong những khung giờ cụ thể bạn chọn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Phản hồi đã lưu > Phản hồi đầu tiên và cuộn xuống đến mục Cuộc trò chuyện bắt đầu trong khung giờ đã chọn.

 5. Nhấp vào nút Chỉnh sửa phản hồi bên cạnh Cuộc trò chuyện bắt đầu trong khung giờ đã chọn. Bạn có thể sử dụng tin nhắn mặc định hoặc thêm tin nhắn của riêng mình.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa tin nhắn cho Cuộc trò chuyện bắt đầu ngoài khung giờ đã chọn cũng bằng các bước trên.

Tắt phản hồi đầu tiên

Bạn có thể tắt câu phản hồi đầu tiên cho khách hàng. Khi bạn tắt phản hồi đầu tiên, khách hàng sẽ không nhận được phản hồi đầu tiên khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện. Câu trả lời nhanh và câu trả lời tức thì sẽ vẫn có sẵn.

 1. Nhấp vào Phản hồi đã lưu > Phản hồi đầu tiên.
 2. Nhấp vào Tắt phản hồi đầu tiên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí