Câu trả lời tức thì

Câu trả lời tức thì giúp bạn tạo câu trả lời tự động cho các câu hỏi thường gặp khi trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Khách hàng sẽ thấy danh sách câu hỏi khi họ nhấp vào nút trò chuyện trong cửa hàng trực tuyến. Sau khi chọn một câu hỏi, khách hàng sẽ nhận được câu trả lời tương ứng.

Bạn có thể truy cập phiên của khách hàng trên Shopify Inbox để xem khách hàng đã nhấp vào câu trả lời tức thì nào và nhận được phản hồi nào. Những tương tác này sẽ không hiển thị là cuộc trò chuyện mới và không gửi thông báo đẩy đến điện thoại hoặc máy tính của bạn. Nếu khách hàng đặt một câu hỏi không nằm trong phạm vi các câu trả lời tức thì, bạn sẽ nhận được thông báo về câu hỏi mới trên trang quản trị Shopify Inbox hoặc trên ứng dụng di động.

Câu trả lời tức thì

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện, cửa sổ trò chuyện sẽ mở ra trong trình duyệt của họ. Cửa sổ này hiển thị lời chào của bạn và danh sách câu trả lời nhanh mà họ có thể xem được. Khách hàng có thể nhắn tin cho bạn hoặc chọn một câu hỏi. Họ cũng có thể chọn câu hỏi mặc định "Theo dõi đơn hàng của tôi", câu hỏi này sẽ tự động cung cấp cho khách hàng trạng thái đơn hàng khi được nhấp vào.

Bạn có thể tạo bao nhiêu câu hỏi nhanh tùy thích, nhưng chỉ có thể hiển thị 7 câu trả lời nhanh (ngoài Theo dõi đơn hàng của tôi) cùng một lúc. Các câu trả lời nhanh khác được lưu trữ trong danh sách các câu trả lời nhanh không hiển thị trên Shopify Inbox và có thể bật tắt bất kỳ lúc nào. "Theo dõi đơn hàng của tôi" luôn là một lựa chọn câu hỏi hiển thị cho khách hàng và không được tính vào 7 câu trả lời nhanh được hiển thị.

Tùy chỉnh câu trả lời nhanh

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Phản hồi đã lưu > Câu trả lời tức thì.

 5. Nhấp vào Tạo câu trả lời nhanh.

 6. Các câu trả lời nhanh mới sẽ có trạng thái mặc định là Không hiển thị. Nếu có ít hơn 7 câu trả lời nhanh được hiển thị, bạn có thể sử dụng menu thả xuống để thay đổi trạng thái thành Hiển thị. Nếu bạn đã có 7 câu trả lời nhanh, câu trả lời nhanh mới sẽ được lưu vào danh sách câu trả lời nhanh Không hiển thị.

 7. Trong trường Tiêu đề nút, nhập câu hỏi để nhắc chọn câu trả lời nhanh. Trường này giới hạn 60 ký tự.

 8. Nhập Câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Đây là câu trả lời khách hàng nhận được sau khi nhấp vào câu hỏi.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước câu trả lời nhanh

Bạn có thể xem trước xem tiêu đề và phản hồi cho câu hỏi nhanh sẽ hiển thị với khách hàng như thế nào bằng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Phản hồi đã lưu > Câu trả lời tức thì.

 5. Nhấp vào Xem trước.

Thay đổi thứ tự hiển thị của câu trả lời nhanh

Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị câu trả lời tức thì.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Giao diện.

 5. Nhấp vào ⋮⋮ và kéo câu trả lời tức thì để sắp xếp lại danh sách hiển thị.

Danh sách cập nhật của các câu trả lời nhanh đang hiển thị sẽ tự động được cập nhật trong Xem trước. Để cập nhật cửa hàng trực tuyến với thay đổi này, nhấp vào Lưu.

Bật hoặc tắt câu trả lời nhanh

Bạn có thể chỉ định tối đa 7 câu trả lời nhanh đang hiển thị, những câu trả lời nhanh còn lại sẽ không hiển thị trong trang quản trị của cửa hàng. Nếu đã có 7 câu trả lời nhanh đang hiển thị và muốn chỉ định câu trả lời nhanh mới là đang hiển thị, bạn cần thay đổi trạng thái của ít nhất một câu trả lời nhanh từ Hiển thị thành Không hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Phản hồi đã lưu > Câu trả lời tức thì.

 5. Nhấp vào câu trả lời nhanh bạn muốn đặt là không hiển thị.

 6. Trong trường trạng thái câu trả lời nhanh, đặt câu trả lời nhanh thành Không hiển thị.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu còn dư chỗ cho một câu trả lời nhanh, bạn có thể đặt một trong các câu trả lời nhanh Không hiển thị thành Hiển thị.

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa trên câu trả lời nhanh bạn muốn đặt là hiển thị.
 2. Trong cửa sổ trả lời nhanh, đặt câu trả lời nhanh thành Hiển thị.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa câu trả lời tức thì

Nếu bạn không còn cần một câu trả lời nhanh nào đó và muốn xóa câu trả lời nhanh này thay vì cài đặt thành Không hiển thị, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Phản hồi đã lưu > Câu trả lời tức thì.

 5. Nhấp vào câu trả lời nhanh bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Xóa câu trả lời tức thì.

 7. Xác nhận xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí