Câu trả lời nhanh

Bạn có thể tạo lối tắt tùy chỉnh để gửi đến khách hàng những lời nói hoặc ý kiến thường xuyên lặp lại.

Tạo câu trả lời nhanh

Trong Shopify Inbox dành cho máy tính để bàn, iOS hoặc Android, bạn có thể tạo câu trả lời nhanh để dùng cho những tin nhắn bạn thường gửi đến khách hàng. Ví dụ: Nếu khách hàng thường hỏi liệu bạn có chấp nhận đổi trả không, bạn có thể tạo câu trả lời nhanh chứa liên kết đến chính sách của cửa hàng. Khi tạo câu trả lời nhanh, bạn có thể đặt tên để sử dụng làm lối tắt đến câu trả lời nhanh đó khi đang nhắn tin với khách hàng.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa hoặc xóa câu trả lời nhanh

Các bước thực hiện:

Sử dụng câu trả lời nhanh

Có hai cách để sử dụng câu trả lời nhanh:

  • Nhấp hoặc chạm vào biểu tượng tia sét trong cửa sổ nhắn tin. Danh sách câu trả lời nhanh đã lưu sẽ xuất hiện trong danh sách, sau đó, bạn có thể nhấp hoặc chạm vào câu trả lời bạn muốn sử dụng, hoặc
  • Trong ứng dụng di động Shopify Inbox, bạn nhập từ khóa để chèn câu trả lời nhanh. Khi nhập từ khóa trả lời nhanh trong cửa sổ nhắn tin, hệ thống sẽ tải lời nhắc với nội dung trả lời nhanh đầy đủ. Chạm vào câu trả lời nhanh để tự động điền nội dung trả lời nhanh vào cửa sổ nhắn tin.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí