Các cuộc trò chuyện nhóm

Thành viên trong nhóm của bạn có thông tin đăng nhập dành cho nhân viên sẽ có thể gửi trực tiếp văn bản và hình ảnh cho các nhân viên khác trong nhóm trong mục Trò chuyện nhóm của Shopify Inbox. Các thành viên trong nhóm cũng có thể tự gửi tin nhắn cho mình nếu muốn.

Nhân viên bán lẻ không có quyền truy cập vào Shopify Inbox nên không thể sử dụng tính năng trò chuyện nhóm. Tất cả các thành viên khác trong nhóm phải có thông tin đăng nhập dành cho nhân viên trong cửa hàng Shopify của bạn để sử dụng tính năng trò chuyện nhóm, nhưng không bắt buộc phải có quyền nhân viên nữa. Các thành viên trong nhóm không cần bất kỳ quyền nào đối với ứng dụng để đăng nhập vào Shopify Inbox. Số lượng nhân viên mà bạn có thể tạo phụ thuộc vào gói Shopify của bạn.

Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho thành viên trong nhóm hiện không sử dụng Shopify Inbox, bạn có thể gửi cho họ lời mời qua email bằng cách bắt đầu cuộc trò chuyện mới với họ.

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm mới

Trả lời cuộc trò chuyện nhóm hiện có

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí