Các tác vụ bổ sung để thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Sau khi kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn cần in nhãn vận chuyển giao hàng đã nộp thuế (DDP) để cho biết rằng khách hàng đã thanh toán thuế và thuế nhập khẩu. Tùy thuộc vào cửa hàng, bạn nên cập nhật một số thông tin của cửa hàng, chuẩn bị cho ưu đãi chớp nhoáng hoặc xây dựng chính sách hoàn tiền. Xem lại các nhiệm vụ sau đây trước khi vận chuyển quốc tế.

Mua và sử dụng nhãn vận chuyển DDP

Sau khi bắt đầu tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn phải mua và sử dụng nhãn vận chuyển DDP thay vì nhãn vận chuyển tiêu chuẩn đối với đơn hàng quốc tế. Nếu bạn thu thuế khi thanh toán nhưng sử dụng nhãn vận chuyển tiêu chuẩn, khách hàng vẫn sẽ bị thu thuế và thuế nhập khẩu khi nhận hàng. Trong trường hợp này, khách hàng của bạn phải thanh toán thuế và thuế nhập khẩu hai lần.

Khi thu thuế đối với đơn hàng quốc tế, mục hàng Thuế được đưa vào thông tin chi tiết của đơn hàng đó. Đảm bảo rằng bạn đã thu thuế và thuế nhập khẩu đối với từng đơn hàng quốc tế trước khi mua nhãn DDP. Nếu bạn vận chuyển đơn hàng có thuế 0 USD, bạn có thể sử dụng nhãn vận chuyển DDP để đảm bảo khách hàng không phải chịu các khoản phụ phí. Nếu xảy ra lỗi khi thanh toán thì có thể chưa thu được thuế và thuế nhập khẩu, khi đó bạn cần sử dụng nhãn vận chuyển tiêu chuẩn cho đơn hàng đó.

Sau khi bạn nhận được hóa đơn đầu tiên từ hãng vận chuyển, hãy so sánh các khoản phí khi thanh toán với thuế hải quan đã thu tại nơi nhận hàng để xác minh rằng thuế và thuế nhập khẩu được tính chính xác. Lặp lại quy trình này định kỳ. Nếu bạn nhận thấy sự chênh lệch đáng kể giữa thuế và thuế nhập khẩu bị thu khi thanh toán và số tiền cơ quan hải quan phải thu, hãy xem lại thiết lập để đảm bảo thuế và thuế nhập khẩu được tính chính xác nhất có thể.

Tạo hóa đơn thương mại

Tất cả đơn hàng quốc tế đều phải có hóa đơn thương mại. Bạn có thể điền hóa đơn thương mại kỹ thuật số do hãng vận chuyển cung cấp trên trang web của hãng vận chuyển. Tùy thuộc vào đơn hàng, bạn cần tạo hóa đơn thương mại theo một trong những cách sau:

  • Nếu đơn hàng đã được thanh toán thuế và thuế nhập khẩu, đánh dấu vào điều khoản giao hàng trên hóa đơn thương mại là DDP để cho biết thuế và thuế nhập khẩu đã được thanh toán.
  • Nếu đơn hàng chưa được nộp thuế và thuế nhập khẩu, hãy đánh dấu vào điều khoản giao hàng trên hóa đơn thương mại là Giao hàng chưa nộp thuế (DDU) hoặc Giao hàng tại nơi đến (DAP) để biểu thị rằng thuế và thuế nhập khẩu chưa được nộp.

Để giảm bớt chênh lệch giữa thuế và thuế nhập khẩu mà bạn tính cho khách hàng và số tiền mà cơ quan hải quan thu, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng thông tin chính xác trên hóa đơn thương mại. Khi bạn tạo hóa đơn, đảm bảo rằngcác thông tin sau trong hóa đơn thương mại và hóa đơn trong trang quản trị Shopify đều giống nhau:

  • Mã hệ thống hài hòa (HS)
  • Quốc gia hoặc vùng gửi hàng
  • Giá sau khi giảm giá
  • Số lượng
  • Thuế và thuế nhập khẩu đã thu
  • Mã số đăng ký thuế địa phương của bạn nếu bạn đang thu thuế đối với hàng hóa giá trị thấp

Cập nhật chính sách vận chuyển và thông báo

Sau khi kích hoạt tính năng tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, hãy cập nhật chính sách vận chuyểnmẫu thông báo để khách hàng biết về các chính sách và các khoản phí cho giao dịch bán hàng quốc tế của bạn.

Cập nhật chính sách vận chuyển trong trang quản trị Shopify bằng cách vào mục Cài đặt > Chính sách.

Nếu bạn sử dụng mẫu email Xác nhận đơn hàngHoàn tiền đơn hàng, email của bạn sẽ tự động được cập nhật để thêm mục Thuế và bạn không cần thực hiện thay đổi nào. Nếu đã tùy chỉnh mẫu email Xác nhận đơn hàngHoàn tiền đơn hàng, bạn có thể thêm mã vào mẫu thông báo để thêm mục Thuế.

Chuẩn bị cho ưu đãi chớp nhoáng

Nếu bạn chạy ưu đãi chớp nhoáng, hãy cân nhắc việc tắt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán cho đến khi kết thúc chương trình. Nếu bạn quyết định thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán trong thời gian diễn ra chương trình, hãy xem lại sản phẩm áp dụng ưu đãi để đảm bảo rằng đã chỉ định mã HS, quốc gia hoặc khu vực gửi hàng và danh mục sản phẩm. Đảm bảo đã điền các trường này vào sản phẩm áp dụng ưu đãi để ước tính chi phí cho thuế và thuế nhập khẩu.

Quản lý hoàn tiền

Bạn có quyền quyết định cách xử lý hoàn tiền thuế và thuế nhập khẩu. Cân nhắc những điều sau nếu bạn quyết định hoàn tiền thuế và thuế nhập khẩu:

  • Nếu hoàn tiền đơn hàng chưa được thực hiện, bạn có thể hoàn tiền thuế và thuế nhập khẩu cho khách hàng.
  • Nếu hoàn tiền cho đơn hàng đã được thực hiện, bạn có thể hoàn tiền thuế và thuế nhập khẩu cho khách hàng. Tuy nhiên, hãng vận chuyển sẽ không trả lại mọi khoản tiền bạn đã dùng để mua nhãn DDP.

Khi hoàn tiền đơn hàng đã thanh toán thuế nhập khẩu, bạn có thể quyết định có hoàn lại thuế riêng khỏi các khoản phí hải quan khác hay không. Bạn có thể muốn giữ lại khoản hoàn thuế nhập khẩu nếu không thể thu hồi số tiền bạn đã nộp cho cơ quan hải quan và bạn không muốn thay mặt khách hàng chịu khoản phí đó.

Hãy nhớ rằng hoàn tiền toàn bộ cho đơn hàng là cách duy nhất để ngăn tranh chấp liên quan đến đơn hàng xảy ra giữa khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí