Miền quốc tế

Miền quốc tế là địa chỉ web hoặc URL dành riêng cho một quốc gia hoặc vùng. Khi thiết lập miền quốc tế cho quốc gia hoặc vùng, bạn sẽ tạo phiên bản bản địa hóa của cửa hàng trực tuyến theo đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ cho vùng đó. Bạn cũng hiển thị miền dành riêng cho vùng trong kết quả tìm kiếm để giúp khách hàng tìm được phiên bản cửa hàng thích hợp. Khi cửa hàng trực tuyến hiển thị bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng, khả năng khách hàng mua hàng sẽ cao hơn.

Trải nghiệm mua sắm bản địa hóa sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng về thương hiệu của bạn và tốc độ mua hàng. Khi thiết lập miền quốc tế, bạn có thể thu hút khách hàng từ các quốc gia và vùng khác và xây dựng danh tiếng trở thành thương hiệu quốc tế.

Bạn có thể thiết lập miền quốc tế bằng cả miền do Shopify quản lý và miền của bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng miền cấp cao nhất, miền phụ, thư mục con hoặc kết hợp các miền với nhau. Ví dụ: Nếu bán hàng ở cả Hoa Kỳ và Pháp bằng nhiều ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ khác nhau, bạn có thể thiết lập các miền quốc tế sau:

  • your-shop-name.com cho Hoa Kỳ
  • your-shop-name.fr, fr.your-shop-name.com hoặc your-shop-name.com/fr-fr cho Pháp

Gói Basic Shopify trở lên sẽ có sẵn miền quốc tế.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí