Chuyển hướng khách hàng đến quốc gia hoặc khu vực của họ bằng liên kết sâu

Khi bạn muốn đưa khách hàng đến thẳng giao diện đúng dành cho quốc gia hoặc khu vực của họ, nhưng quốc gia hoặc khu vực đó không có URL riêng, thì bạn có thể sử dụng liên kết sâu.

Liên kết sâu sử dụng tham số do bạn thêm thủ công vào cuối các URL có thể được dùng trong các chiến dịch tiếp thị, lượt chia sẻ qua mạng xã hội hoặc mọi lượt chia sẻ liên kết mà trong đó, bạn nhắm mục tiêu đến một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Bạn có thể tạo tham số sẽ đưa khách hàng đến đúng quốc gia hoặc khu vực bằng mã quốc gia gồm hai chữ số theo tiêu chuẩn ISO 3166.

Ví dụ: Bạn có một thị trường tên là Europe gồm có 44 quốc gia, tất cả đều trên miền shop.com. Bạn muốn chay một chiến dịch tiếp thị dành riêng cho Đức sẽ đưa khách truy cập Đức đến thẳng giao diện chính xác. Để làm được điều đó, bạn cần sử dụng URL shop.com?country=DE.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí