Sử dụng ứng dụng Geolocation

Ứng dụng Geolocation đưa ra đề xuất ngôn ngữ và quốc gia cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị. Ứng dụng này cũng có tùy chọn hiển thị hộp chọn quốc gia ở chân trang của cửa hàng trực tuyến để khách hàng có thể chọn ngôn ngữ và quốc gia hoặc vùng của mình. Khách hàng có thể chấp nhận đề xuất hoặc sử dụng hộp chọn quốc gia để duyệt cửa hàng bằng ngôn ngữ ưu tiên và thanh toán bằng đơn vị tiền tệ ưu tiên dựa trên quốc gia hoặc vùng đã chọn.

Sau khi chấp nhận hoặc bỏ qua đề xuất quốc gia hoặc vùng, khách hàng sẽ không thấy đề xuất khác trên cửa hàng của bạn trong 14 ngày. Thời gian chờ này sẽ được đặt lại nếu khách hàng xóa cookie. Đề xuất ngôn ngữ sẽ hiển thị trong mỗi phiên mới.

Sau khi bạn thêm quốc gia hoặc khu vực đầu tiên, hệ thống sẽ kích hoạt nhiều đơn vị tiền tệ và tự động thêm ứng dụng Geolocation vào cửa hàng Shopify của bạn. Nếu cần, bạn có thể cài đặt ứng dụng Geolocation theo cách thủ công. Khi ứng dụng Geolocation được cài đặt tự động, đề xuất quốc gia và ngôn ngữ sẽ được mặc định kích hoạt. Tuy nhiên, bạn cần kích hoạt hộp chọn quốc gia để khách hàng có thể chọn quốc gia và ngôn ngữ khi truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn.

Yêu cầu để dùng được ứng dụng Geolocation

Để sử dụng ứng dụng Geolocation, cửa hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Ứng dụng Geolocation chỉ đưa ra đề xuất cho các ngôn ngữ và quốc gia mà bạn kích hoạt trong International.

Cài đặt ứng dụng Geolocation theo cách thủ công

Nếu ứng dụng Geolocation không tự động cài đặt, bạn có thể cài đặt theo cách thủ công.

Các bước thực hiện

 1. Vào trang ứng dụng Geolocation trong Shopify App Store.
 2. Nhấp vào Thêm ứng dụng. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Hiển thị đề xuất địa điểm và ngôn ngữ cho khách hàng

Đề xuất quốc gia và ngôn ngữ sẽ tự động bật khi cài đặt ứng dụng Geolocation. Ví dụ: Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Hoa Kỳ thì quốc gia mặc định của bạn là Hoa Kỳ với giá hiển thị bằng đồng USD và ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh. Nếu bạn tạo thị trường cho Pháp bán hàng bằng đồng Euro và tiếng Pháp, ứng dụng Geolocation sẽ đề xuất khách truy cập từ Pháp chọn Pháp và tiếng pháp để hiển thị cửa hàng bằng đồng Euro và tiếng Pháp. Nếu bạn chưa bật các tùy chọn quốc gia và ngôn ngữ này, cửa hàng sẽ giữ nguyên cài đặt đơn vị tiền tệ quốc gia và ngôn ngữ mặc định.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Đề xuất, chọn Hiển thị đề xuất.

 5. Nhấp vào Lưu, rồi nhấp vào Lưu một lần nữa.

Khi bạn bật đề xuất, tất cả ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ đã đăng sẽ mặc định hiển thị với khách hàng. Nếu bạn bỏ chọn Hiển thị đề xuất, tất cả đề xuất sẽ bị xóa.

Tùy chỉnh cài đặt đề xuất

Theo mặc định, ứng dụng Geolocation sẽ tự động phát hiện và khớp với màu chủ đề được sử dụng trên cửa hàng trực tuyến. Nếu muốn thay đổi cách hiển thị đề xuất cho khách hàng, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt màu sắc cho đề xuất.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Đề xuất, nhấp vào Tùy chỉnh.

 5. Nhấp vào mẫu màu bạn muốn thay đổi.

 6. Chọn màu bằng hộp chọn màu hoặc nhập mã màu hex.

 7. Nhấp vào Lưu.

Xem trước đề xuất về quốc gia và ngôn ngữ

Bạn có thể xem trước đề xuất về quốc gia và ngôn ngữ trong ứng dụng Geolocation trước khi đăng trên cửa hàng.

Nếu bạn ở quốc gia hoặc vùng mặc định của cửa hàng, bạn cần sử dụng dịch vụ VPN để mô phỏng quá trình duyệt xem từ các quốc gia hoặc vùng khác để có thể xem trước đề xuất. Ví dụ: Nếu bạn muốn xem trước đề xuất từ Hoa Kỳ và cửa hàng của bạn mặc định sử dụng Hoa Kỳ và tiếng Anh, bạn cần sử dụng dịch vụ VPN để mô phỏng quá trình duyệt xem từ địa điểm khác. Nếu không, không đề xuất nào sẽ hiển thị vì cửa hàng đã phù hợp với tùy chọn ưu tiên của bạn.

Hiển thị hộp chọn quốc gia và ngôn ngữ

Với hộp chọn quốc gia và ngôn ngữ, khách truy cập có thể chọn ngôn ngữ và quốc gia hoặc vùng bất cứ lúc nào.

Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn sử dụng chủ đề tích hợp sẵn hộp chọn quốc gia và ngôn ngữ, ví dụ như chủ đề Dawn, bạn không cần bật hộp chọn quốc gia và ngôn ngữ trong ứng dụng Geolocation.

Nếu chủ đề không tích hợp sẵn hộp chọn quốc gia và ngôn ngữ, bạn có thể sử dụng ứng dụng Geolocation để thêm vào chân trang của cửa hàng trực tuyến.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Geolocation.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Hộp chọn, chọn Hiển thị hộp chọn.

 5. Không bắt buộc: Nhấp vào Tùy chỉnh, rồi chọn vị trí chân trang cho hộp chọn quốc gia và ngôn ngữ.

 6. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn bỏ chọn Hiển thị hộp chọn, hộp chọn sẽ bị xóa.

Gỡ cài đặt ứng dụng Geolocation

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Xóa.

Sau khi gỡ cài đặt ứng dụng Geolocation, bạn không cần gỡ bỏ bất kỳ đoạn mã chưa sử dụng nào khỏi mẫu chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí