Chọn chiến lược SEO tốt nhất cho miền quốc tế của bạn

Mỗi phương thức thiết lập miền quốc tế đều có những điều cần cân nhắc riêng để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức để tạo URL dành riêng cho vùng.

Nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng phương thức nào, hãy xem lại thông tin dưới đây trước khi bắt đầu.

Những lưu ý về SEO đối với thư mục con

Thư mục con là thư mục con hoặc đường dẫn trong miền chính, là tên miền hiển thị trên thanh địa chỉ khi khách hàng duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Ví dụ: Nếu miền chính của cửa hàng là johns-apparel.com, bạn có thể tạo thư mục con cho Canada với URL johns-apparel.com/en-ca và thư mục con cho Pháp với URL johns-apparel.com/fr-fr.

Nếu đây là lần đầu bạn thiết lập International, thư mục con sẽ là lựa chọn tốt nhất vì những lý do sau:

  • Thư mục con không yêu cầu thiết lập nhiều.
  • Thư mục con cho phép bạn tự động chuyển hướng khách truy cập đến URL khớp với tùy chọn ngôn ngữ và địa điểm của khách hàng.
  • Vì thư mục con sử dụng miền chính của bạn, URL dành riêng cho vùng sẽ được hưởng lợi từ xếp hạng tìm kiếm hiện tại của cửa hàng và độ tin cậy của miền.

Những lưu ý về SEO đối với miền phụ

Miền phụ là tập hợp con của miền chính mà bạn thêm dưới dạng tiền tố của miền. Ví dụ: Nếu miền chính của cửa hàng là johns-apparel.com, bạn có thể tạo miền phụ cho Canada với URL ca.johns-apparel.com và miền phụ cho Pháp với URL fr.johns-apparel.com.

Vì miền phụ thuộc miền chính nên bạn có thể thiết lập miễn phí trên cả miền do Shopify quản lý và miền của bên thứ ba. Tuy nhiên, miền phụ không được hưởng lợi từ xếp hạng tìm kiếm và từ khóa của miền chính nhiều như thư mục con và có thể mất nhiều thời gian hơn để tăng độ tin cậy của miền.

Những lưu ý về SEO đối với tên miền cấp cao nhất

Miền cấp cao nhất là phần mở rộng ở cuối miền. Để sử dụng miền cấp cao nhất cho URL dành riêng cho vùng, bạn cần mua tên miền riêng có phần mở rộng miền cấp cao nhất của quốc gia (ccTLD) cho tất cả thị trường mục tiêu bạn muốn thiết lập. Ví dụ: Nếu miền chính của cửa hàng là johns-apparel.com, bạn có thể mua miền .ca cho Canada với URL johns-apparel.ca và miền .fr cho Pháp với URL johns-apparel.fr.

Chỉ sử dụng miền cấp cao nhất khi bạn có chiến lược nhắm mục tiêu cụ thể cho thị trường mới mà bạn đang mở rộng. Do các miền cấp cao nhất hoàn toàn khác nhau, mỗi phiên bản dành riêng cho vùng của cửa hàng sẽ tăng độ tin cậy của miền và xếp hạng tìm kiếm riêng. Do đó, phương thức này cần nhiều thời gian và công sức nhất để xây dựng SEO.

Những điều cần cân nhắc về SEO khi chỉ sử dụng miền chính

Miền chính là tên miền được hiển thị trong thanh địa chỉ khi khách hàng duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn.

Phương thức này sẽ giúp bạn cung cấp trải nghiệm mua sắm bản địa hóa bằng nhiều ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ mà không tạo URL dành riêng cho từng khu vực. Thay vào đó, cùng một URL sẽ được dùng cho mọi ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ bạn thiết lập.

Do không tạo URL dành riêng cho từng khu vực, phương thức này sẽ không giúp bạn có được khách truy cập SEO từ thị trường phụ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí