Dịch và bản địa hóa cửa hàng

Bất cứ khi nào bản dịch không tồn tại, cửa hàng trực tuyến sẽ hiển thị nội dung bằng ngôn ngữ chính. Bạn có thể dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến bằng ứng dụng Translate & Adapt, thêm bản dịch của riêng bạn bằng tệp CSV hoặc bằng ứng dụng bên thứ ba tương thích. Sau khi bạn dịch cửa hàng, khách hàng có thể duyệt xem cửa hàng, thanh toán và nhận thông báo bằng ngôn ngữ địa phương của họ.

Thêm bản dịch ngôn ngữ bằng tệp CSV

Bạn có thể nhập nội dung đã dịch trong tệp CSV. Nhập bản dịch của riêng bạn bằng tệp CSV cho phép bạn quản lý bản dịch ngôn ngữ mà không cần sử dụng ứng dụng dịch thuật bên thứ ba.

Hạn chế:

 • Bạn không thể dịch thẻ tài nguyên.
 • Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba thì theo mặc định, ứng dụng của bạn có thể không hỗ trợ bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn không chắc chắn về ứng dụng, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.
 • Nếu bạn thay đổi mã điều khiển của sản phẩm, chuyển hướng URL cho sản phẩm đó sẽ không được hỗ trợ đối với URL dành riêng cho ngôn ngữ cụ thể.
 • Bạn không thể dịch URL sản phẩm. URL sản phẩm được giữ nguyên ở ngôn ngữ tạo URL, ngay cả khi khách hàng xem trang web của bạn bằng ngôn ngữ khác đã đăng.

Các bước nâng cao dưới đây mô tả quy trình xuất, sửa đổi và nhập bản dịch ngôn ngữ bằng tệp CSV.

Bước 1: Xuất tệp CSV

Bạn có thể xuất tệp CSV từ trang quản trị Shopify chứa danh sách bản dịch hiện tại cho các ngôn ngữ bạn chọn. Tệp CSV được gửi cho bạn qua email.

Tệp CSV chứa các cột sau:

 • Loại - Loại tài nguyên, ví dụ như Sản phẩm, Bài viết, Bộ sưu tập, Trang hoặc Blog.
 • Định danh - ID tài nguyên.
 • Trường - Trường, ví dụ như title, body_html hoặc meta_title.
 • Vùng miền - Ngôn ngữ mà nội dung được dịch ra.
 • Thị trường - Nội dung được tạo cho thị trường này.
 • Trạng thái - Xác định xem bản dịch đã lỗi thời hay chưa.
 • Nội dung mặc định - Nội dung gốc sẽ được dịch.
 • Nội dung đã dịch - Nội dung đã dịch. Bạn có thể thêm nội dung đã dịch vào hàng này.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.
 2. Nhấp vào Ngôn ngữ.
 3. Nhấp vào Export (Xuất).
 4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn xuất. Bạn có thể chọn Tất cả ngôn ngữ để xuất bản dịch cho tất cả ngôn ngữ hỗ trợ.
 5. Chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Chọn Tất cả nội dung để xuất tất cả bản dịch.
  • Chọn Trường thông tin bổ sung nếu bạn đang sử dụng Trường thông tin bổ sung để thêm nội dung vào cửa hàng.
  • Chọn Đã lỗi thời nếu bạn đã thêm bản dịch vào cửa hàng và muốn xuất bản dịch cũ bằng ngôn ngữ mặc định.
  • Chọn Nội dung chưa dịch để chỉ xuất nội dung chưa được dịch.
 6. Nhấp vào Xuất. Tệp CSV đã xuất sẽ được gửi cho bạn qua email.

Bước 2: Thêm bản dịch

Thêm trực tiếp bản dịch ngôn ngữ vào cột Nội dung đã dịch của tệp CSV đã xuất, sau đó lưu thay đổi. Bạn không cần sửa đổi giá trị trong bất kỳ cột nào khác của tệp CSV.

Nếu bạn sử dụng chương trình bảng tính để chỉnh sửa tệp CSV, hãy đảm bảo rằng dấu phân tách mặc định được đặt thành dấu phẩy thay vì dấu chấm phẩy. Trong một số trường hợp, mã HTML có dấu chấm phẩy sẽ được thêm vào tệp CSV chứa dữ liệu xuất, do đó có thể khiến các cột kết xuất không chính xác trong chương trình bảng tính.

Bước 3: Nhập tệp CSV

Sau khi xuất và chỉnh sửa tệp CSV bản dịch ngôn ngữ, bạn có thể nhập tệp này vào trang quản trị Shopify để cập nhật nội dung đã dịch trong cửa hàng trực tuyến.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.
 2. Nhấp vào Ngôn ngữ.
 3. Nhấp vào Import (Nhập).
 4. Nhấp vào Thêm tệp rồi chuyển đến tệp CSV bản dịch.
 5. Chọn Ghi đè mọi bản dịch hiện có nếu bạn muốn nội dung ngôn ngữ đã dịch trong tệp CSV thay thế mọi bản dịch hiện có. Bỏ chọn Ghi đè mọi bản dịch hiện có nếu bạn chỉ muốn nhập nội dung đã dịch mới và không thay thế bất kỳ bản dịch hiện có nào.
 6. Nhấp vào Tải lên và tiếp tục.
 7. Xem lại thông tin Nhập ngôn ngữ bằng tệp CSV rồi nhấp vào Nhập. Nếu tệp CSV có lỗi, quá trình nhập sẽ dừng và lỗi sẽ được liệt kê trên trang Nhập ngôn ngữ bằng tệp CSV.
 8. Bạn sẽ nhận được email xác nhận chứa danh sách nội dung đã dịch không thành công hoặc bị bỏ qua.

Các loại tài nguyên và các trường đã dịch

Để biết thông tin về các loại tài nguyên có thể dịch, hãy tham khảo tài liệu tham khảo TranslatableResourceType.

Không thể dịch các thẻ như thẻ sản phẩm, thẻ bài viết và thẻ blog.

Thanh toán và thông báo qua email

Sau khi bạn thêm và đăng ngôn ngữ, nội dung đã dịch sẽ hiển thị trong trang thanh toán và trong mọi thông báo qua email được gửi đến khách hàng. Trang thanh toán hiển thị bằng chính ngôn ngữ mà khách hàng sử dụng để duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Trang thanh toán có bản dịch mặc định cho một số ngôn ngữ nhưng bạn có thể tùy chỉnh các nội dung đã dịch bằng ứng dụng dịch tương thích của bên thứ ba hoặc nhập bản dịch của riêng bạn bằng tệp CSV.

Nếu có sẵn bản dịch cho thông báo qua email, khách hàng sẽ tự động nhận được thông báo qua email bằng ngôn ngữ họ đã dùng để đặt hàng. Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ khách hàng để thay đổi ngôn ngữ của thông báo mà khách hàng nhận được.

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa bản dịch của thông báo qua email đối với những ngôn ngữ bạn đã thêm vào cửa hàng bằng ứng dụng Translate & Adapt trên Shopify.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.
 2. Nhấp vào Thông báo.
 3. Nhấp vào thông báo qua email bạn muốn dịch.
 4. Nhấp vào Bản địa hóa.
 5. Thêm hoặc chỉnh sửa bản dịch cho thông báo qua email trong các trường có thể chỉnh sửa trong ứng dụng Translate & Adapt.
 6. Nhấp vào Lưu.

Xem trước thông báo qua email

Bạn có thể xem trước thông báo qua email đã dịch. Để có thể xem trước bản dịch của thông báo, bạn cần lưu bản dịch của thông báo.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.
 2. Nhấp vào Thông báo.
 3. Nhấp vào thông báo qua email mà bạn muốn xem trước.
 4. Nhấp vào Preview (Xem trước).
 5. Trên trang Xem trước, nhấp vào menu thả xuống ngôn ngữ rồi chọn ngôn ngữ bạn muốn xem trước.

Bản dịch có sẵn cho chủ đề và trang thanh toán

Các ngôn ngữ sau đây có sẵn bản dịch chuyên nghiệp dành cho trang thanh toán, biểu ngữ cookie, chính sách quyền riêng tư, trang từ chối bán dữ liệu và nội dung mặc định đối với chủ đề do Shopify xây dựng:

 • Tiếng Trung (Giản thể)
 • Tiếng Trung (Phồn thể)
 • Tiếng Croatia
 • Tiếng Séc
 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Phần Lan
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Hindi
 • Tiếng Hungary
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Litva
 • Tiếng Malaysia
 • Tiếng Na Uy
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
 • Tiếng Romania (Romania)
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Slovakia (Slovakia)
 • Tiếng Slovenia (Slovenia)
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Việt

Trạng thái dịch

Các trạng thái sau có thể áp dụng cho nội dung được dịch:

 • Đã dịch: Nội dung có sẵn bản dịch.
 • Đã lỗi thời: Nội dung bằng ngôn ngữ mặc định đã được cập nhật nhưng bản dịch không thể hiện bất kỳ thông tin cập nhật nào.
 • Chưa dịch: Không có bản dịch cho loại nội dung này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí