Thực hiện và quản lý đơn hàng Managed Markets

Bạn có thể thực hiện đơn hàng quốc tế bằng Managed Markets sử dụng một trong các tùy chọn sau:

 • Mua và in nhãn vận chuyển DHL và UPS ngay trên trang quản trị Shopify.
 • In, thực hiện và vận chuyển đơn hàng bằng nhãn vận chuyển DHL và UPS từ đối tác thực hiện đơn hàng bên thứ ba.

Bạn cũng có thể hoàn tiền và trả lại đơn hàng Managed Markets.

Những lưu ý khi mua nhãn vận chuyển Managed Markets

Trước khi mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng quốc tế, xem xét những lưu ý và hạn chế sau:

 • Bạn không thể thêm bảo hiểm vận chuyển cho nhãn vận chuyển Managed Markets.
 • Managed Markets không hỗ trợ bao bì của hãng vận chuyển. Nếu thực hiện đơn hàng trong Shopify, bạn phải sử dụng bao bì tùy chỉnh trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng trên trang quản trị. Nếu thực hiện đơn hàng bằng đối tác thực hiện bên thứ ba thì bạn phải sử dụng bao bì được thiết lập trong ứng dụng hoặc nền tảng đó.
 • Bạn chỉ có thể mua nhãn vận chuyển DHL và UPS.
 • Để tính thuế nhập khẩu chính xác, bạn không thể chỉnh sửa quốc gia, tiểu bang hoặc tỉnh vận chuyển cho các loại đơn hàng sau:

  • đơn hàng trả trước thuế
  • đơn hàng vận chuyển đến Canada, Hoa Kỳ hoặc Brazil
 • Giá trị khai báo tối đa của lô hàng quốc tế là 25.000 USD.

 • Managed Markets không hỗ trợ mục hàng tùy chỉnh. Để vận chuyển mục hàng tùy chỉnh, bạn cần tạo đơn hàng nhápthay đổi thương nhân chịu trách nhiệm trên đơn hàng từ Managed Markets thành chính mình.

 • Tên hoặc họ của khách hàng không thể là một chữ cái duy nhất trong phần chi tiết vận chuyển của khách hàng. Ví dụ: J DoeJohn D đều là các định dạng tên khách hàng không hợp lệ.

 • Managed Markets không hỗ trợ phân chia một sản phẩm thành nhiều lô hàng. Với mỗi đơn hàng, bạn có thể mua tổng cộng 1 nhãn vận chuyển cho mỗi sản phẩm.

 • Nhãn vận chuyển Managed Markets hiển thị trọng lượng 1 lb cho tất cả các nhãn để nhắc các hãng vận chuyển cân chính xác từng gói hàng. Điều này không làm thay đổi cách thanh toán nhãn Managed Markets. Trọng lượng do bạn hoặc đối tác kho vận khai báo tại thời điểm tạo nhãn được sử dụng để ước tính chi phí nhãn ban đầu và được lưu trữ trong mã vạch của nhãn nhằm mục đích đối chiếu chi phí ước tính nhãn với hóa đơn nhãn của hãng vận chuyển.

 • Đơn hàng chứa mặt hàng miễn phí sẽ hiển thị giá trị 1,00 USD trên hóa đơn thương mại đối với bất kỳ mặt hàng miễn phí nào. Điều này không đảm bảo rằng lô hàng sẽ được thông quan thành công và không có cách nào để khai báo thủ công giá trị của mặt hàng miễn phí.

Thực hiện đơn hàng ngay trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể thực hiện đơn hàng Managed Markets ngay trên trang quản trị Shopify bằng cách mua riêng lẻ hoặc hàng loạt nhãn vận chuyển.

Mua và in từng nhãn vận chuyển

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào một đơn hàng có chứa các mặt hàng chưa thực hiện.

 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).

 4. Trong mục MẶT HÀNG, xác nhận số lượng mặt hàng bạn muốn thực hiện lần này. Nếu muốn gửi đơn hàng của khách hàng bằng nhiều lần thực hiện, hãy thay đổi số lượng mỗi mặt hàng mà bạn không muốn gửi trong lần thực hiện này. Bạn có thể mua nhãn vận chuyển bổ sung cho mỗi lần thực hiện cần có để hoàn tất toàn bộ đơn hàng.

 5. Xem lại tờ khai hải quan và thêm các thông tin còn thiếu:

  1. Trong mục MẶT HÀNg, nhấp vào Chỉnh sửa thông tin hải quan.
  2. Xác minh thông tin sản phẩm như trọng lượng, số lượng, giá trị và mô tả.
  3. Nhấp vào Lưu.
 6. Trong mục Bao bì, chọn một bao bì hiện có hoặc tạo bao bì mới:

  • Để sử dụng bao bì hiện có, chọn một bao bì trong menu thả xuống Bao bì.
  • Để tạo bao bì mới, làm theo các bước sau:
   1. Trong mục Bao bì, nhấp vào Thêm bao bì.
   2. Trong hộp thoại Thêm bao bì, nhập thông tin về bao bì mới của bạn.
   3. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).
 7. Trong trường Tổng trọng lượng (tính cả bao bì), nhập tổng trọng lượng của lô hàng.

 8. Trong trường Ngày gửi hàng, chọn ngày gửi hàng. Nếu bạn muốn tự động gửi thông tin chi tiết về lô hàng cho khách hàng vào ngày đó, hãy chọn Gửi thông tin vận chuyển cho khách hàng.

 9. Xem lại chi tiết vận chuyển trong mục Summary (Tóm tắt), rồi nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

 10. Chọn có đối chiếu nhãn vận chuyển với biểu mẫu hải quan hay phiếu giao hàng hay không, rồi chọn khổ giấy in.

 11. In nhãn vận chuyển và chứng từ.

Mua và in hàng loạt nhãn vận chuyển

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Không bắt buộc: Để chỉ xem đơn hàng cần thực hiện, nhấp vào tab Chưa thực hiện.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh từng đơn hàng bạn muốn tạo nhãn vận chuyển.

 4. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp, rồi nhấp vào Tiếp tục.

 5. Xem lại tờ khai hải quan và thêm các thông tin còn thiếu:

  1. Nhấp vào trường Mặt hàng của đơn hàng.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa tờ khai hải quan.
  3. Xác minh trọng lượng, số lượng, giá trị và mô tả sản phẩm cho từng sản phẩm.
  4. Không bắt buộc: Chọn Lưu thông tin vận chuyển vào chi tiết sản phẩm.
  5. Trong mục Cập nhật tờ khai hải quan, chọn một tùy chọn để cập nhật nhiều đơn hàng hoặc chỉ đơn hàng này.
  6. Nhấp vào Lưu.
 6. Trên trang Tạo nhãn vận chuyển, thực hiện mọi chỉnh sửa đối với nhãn.

 7. Nhấp vào Review and buy (Xem lại và mua).

 8. Không bắt buộc: Thay đổi ngày vận chuyển.

 9. Không bắt buộc: Thay đổi xem có gửi email thực hiện đơn hàng cho khách hàng hay không.

 10. Nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

 11. Chọn xem có muốn đối chiếu nhãn vận chuyển với biểu mẫu hải quan hay phiếu giao hàng hay không, rồi chọn khổ giấy in.

 12. In nhãn vận chuyển và chứng từ.

Thực hiện đơn hàng bằng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên ngoài

Bạn có thể thực hiện đơn hàng Managed Markets qua các dịch vụ hoàn tất đơn hàng tương thích sau:

Nếu bạn cần vô hiệu một nhãn vận chuyển hiện có từ dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên ngoài và cần cấp nhãn mới, nhấp vào Hủy nhãn, sau đó mua nhãn mới. Bạn chỉ phải trả phí cho nhãn do hãng vận chuyển quét.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng không có trong danh sách này và muốn bắt đầu ngay thì bạn hoặc đối tác thực hiện đơn hàng cần mua nhãn vận chuyển và thực hiện đơn hàng Managed Markets qua trang quản trị Shopify. Nếu bạn muốn tích hợp dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên ngoài với Managed Markets, hãy liên hệ với đại diện kinh doanh.

Những lưu ý khi sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên ngoài

 • Nếu bạn sử dụng mức cố định tùy chỉnh vì chưa cập nhật cài đặt vận chuyển, hãy cân nhắc cập nhật để tận dụng các tính năng cho phép.
 • Nếu bạn in nhãn vận chuyển bên ngoài trang quản trị Shopify, mọi mức phí mà người mua chọn khi thanh toán đều sẽ được báo cho nhà cung cấp dịch vụ xử lý đơn hàng bên ngoài dưới dạng nhãn. Nhà cung cấp bên ngoài không thể chọn từ các dịch vụ vận chuyển của Managed Markets, vì vậy mức phí được báo cho nhà cung cấp bên ngoài sẽ tùy thuộc vào mức phí được chọn khi thanh toán. Phí do hãng vận chuyển tính sẽ được báo dưới dạng loại dịch vụ bưu chính đã chọn khi thanh toán. Mức cố định được báo theo cách khác nhau tùy theo lựa chọn khi thanh toán:

  • Tiết kiệm: DHL eCommerce
  • Tiêu chuẩn: UPS
  • Nhanh: DHL Express
  • Mức cố định tùy chỉnh: DHL Express
 • Nhiều dịch vụ hoàn tất đơn hàng tương thích khác sẽ ra mắt trong tương lai. Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng hoặc là thương nhân sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng không có trong danh sách này, hãy liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Đơn hàng bị tạm dừng

Các đơn hàng Managed Markets đang bị tạm dừng và không thể thực hiện cho đến khi trạng thái tạm dừng được gỡ bỏ. Trong quá trình tạm dừng đơn hàng, Managed Markets sẽ tiến hành phân tích gian lận cho đơn hàng, kiểm tra thông tin đơn hàng như email và số điện thoại của khách hàng, đồng thời xác nhận đã đúng thu thuế và thuế nhập khẩu nếu có.

Trạng thái tạm dừng đơn hàng thường được gỡ bỏ trong vòng năm phút. Trong một số trường hợp, Managed Markets có thể tạm dừng đơn hàng của bạn lâu hơn để sàng lọc thêm.

Sau khi trạng thái tạm dừng đơn hàng được gỡ bỏ, khoản thanh toán cho đơn hàng sẽ được thu hồi tự động hoặc bạn có thể thu hồi theo cách thủ công tùy theo phương thức thu hồi thanh toán.

Quản lý đơn hàng nháp của Managed Markets

Khi bạn tạo đơn hàng nháp và thêm khách hàng có địa chỉ giao hàng từ thị trường do Managed Markets quản lý, hệ thống sẽ tự động chọn Managed Markets làm thương nhân chịu trách nhiệm cho đơn hàng nháp của bạn.

Bạn cần chỉ định một dịch vụ vận chuyển của Managed Markets cho đơn hàng nháp. Nếu bạn không chỉ định một phương thức vận chuyển của Managed Markets, thuế xuất nhập khẩu sẽ không được tính và Managed Markets không được chỉ định làm thương nhân chịu trách nhiệm.

Nếu bạn không thêm khách hàng nhưng lại chọn thị trường do Managed Markets quản lý, thì hệ thống sẽ tự động chọn Managed Markets làm thương nhân chịu trách nhiệm cho đơn hàng nháp của bạn.

Bạn cần lưu ý những điều sau về đơn hàng nháp do Managed Markets quản lý:

Thay đổi thương nhân chịu trách nhiệm cho đơn hàng nháp quốc tế

Bạn có thể thay đổi thương nhân chịu trách nhiệm cho đơn hàng nháp quốc tế. Nếu thay đổi thương nhân chịu trách nhiệm từ Managed Markets thành thương nhân chịu trách nhiệm của riêng bạn, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý những thủ tục tài chính và pháp lý phức tạp của hoạt động bán hàng quốc tế.

Tùy vào thương nhân chịu trách nhiệm mà bạn chọn, bạn sẽ có quyền truy cập vào các nhãn vận chuyển khác nhau:

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
 2. Nhấp vào đơn hàng nháp mà bạn muốn thay đổi thương nhân chịu trách nhiệm.
 3. Trong mục Thị trường, nhấp vào rồi nhấp vào Thay đổi thương nhân chịu trách nhiệm.
 4. Chọn thương nhân chịu trách nhiệm mà bạn muốn để họ quản lý đơn hàng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hoàn tiền và trả lại đơn hàng Managed Markets

Bạn có thể hoàn tiền cho đơn hàng Managed Markets theo cách tương tự như hoàn tiền cho đơn hàng khác trên Trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Cam kết tỷ giá hối đoái 30 ngày

Các đơn hàng Managed Markets được thanh toán bằng ngoại tệ được áp dụng khóa tỷ giá ngoại tệ trong 30 ngày. Cam kết tỷ giá hối đoái 30 ngày đảm bảo áp dụng cùng một tỷ giá hối đoái trong 30 ngày sau khi khách hàng đặt hàng và giúp bạn tránh mọi tổn thất do biến động giá trị tiền tệ.

Như vậy nghĩa là nếu bạn cần hoàn tiền cho đơn hàng được đặt trong vòng 30 ngày qua, tỷ giá hối đoái sẽ giống với thời điểm khách hàng đặt hàng.

Thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế GTGT

Sau khi thực hiện đơn hàng Managed Markets, bạn sẽ không được hoàn tiền thuế nhập khẩu, phí hải quan hoặc thuế GTGT. Nếu toàn bộ đơn hàng được hoàn tiền trước khi thực hiện đơn hàng, bạn sẽ được hoàn lại nhập khẩu và lệ phí hải quan vào ngày quyết toán tiếp theo.

Đơn hàng trả lại

Bạn có thể mua nhãn trả hàng cho đơn hàng Managed Markets từ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc hãng vận chuyển. Đơn hàng Managed Markets không có yêu cầu cụ thể về nhãn trả hàng.

Đổi hàng

Việc đổi sản phẩm được xem là một đơn hàng Managed Markets mới cần được thông quan. Bạn hoặc khách hàng cần thanh toán thuế nhập khẩu và thuế lần thứ hai.

Đơn hàng B2B với Managed Markets

Managed Markets không hỗ trợ đơn hàng B2B. Khi tạo đơn hàng B2B cho các quốc gia hoặc khu vực do Managed Markets quản lý, chính bạn phải là thương nhân chịu trách nhiệm cho những đơn hàng đó. Đơn hàng sẽ tự động chuyển đổi để bạn là thương nhân chịu trách nhiệm khi thanh toán. Bạn cũng có thể xử lý đơn hàng B2B dưới dạng đơn hàng nháp.

Đơn hàng miễn phí với Managed Markets

Managed Markets không hỗ trợ đơn hàng miễn phí. Khi tạo đơn hàng có giá trị bằng 0 cho các quốc gia hoặc khu vực do Managed Markets quản lý, chính bạn phải là thương nhân chịu trách nhiệm cho những đơn hàng đó. Khi thanh toán, những đơn hàng này sẽ tự động đặt cửa hàng là thương nhân chịu trách nhiệm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí