Nhận thanh toán cho đơn hàng Managed Markets

Giao dịch của các đơn hàng Managed Markets đã thực hiện và đủ điều kiện sẽ được thu hồi và kết hợp thành một khoản quyết toán vào ngày 1, 8, 15 và 22 mỗi tháng. Tiền quyết toán sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 1-3 ngày làm việc và có thể mất thêm 3 ngày để tiền xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu quyết toán không thành công, khoản quyết toán sẽ được thử lại trong vòng 72 giờ và bạn sẽ nhận được thông báo khi không thành công.

Bạn nhận quyết toán bằng đồng USD và chỉ đối với đơn hàng đã thực hiện và đủ tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Cách khiến đơn hàng đủ điều kiện để quyết toán.

Nhận thanh toán

Xem giao dịch quyết toán và tìm hiểu cách xử lý hoàn tiền, đơn hàng đặt trước, thuế và thuế nhập khẩu.

Xem các khoản giao dịch quyết toán

Bạn có thể xem thông tin quyết toán và lịch quyết toán trên trang quản trị Shopify. Dữ liệu giao dịch bao gồm toàn bộ bản kê chi tiết về tất cả các loại chi phí cho từng đơn hàng đã thực hiện. Bản kê chi tiết các khoản phí bao gồm những thông tin sau:

Giao dịch Managed Markets hiển thị là Flow Commerce trên tài khoản ngân hàng và sao kê thẻ tín dụng của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Quyết toán.
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).
 4. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 5. Chọn Managed Markets.

Tiền hoàn lại

Quá trình hoàn tiền Managed Markets phụ thuộc vào việc đơn hàng bị hủy hay chưa:

 • Nếu đơn hàng chưa bị hủy, bạn có thể hoàn tiền cho bất kỳ phần nào của đơn hàng. Đơn hàng sẽ đủ điều kiện để quyết toán sau khi đơn hàng được thực hiện.
 • Nếu đơn hàng bị hủy, bạn phải hoàn lại toàn bộ số tiền đã xử lý cho khách hàng. Sau khi giao dịch hoàn tất, khoản hoàn tiền sẽ được thêm vào lần quyết toán tiếp theo. Thay vì giữ lại khoản thanh toán cho đơn hàng đã hủy, hãy cân nhắc cung cấp cho khách hàng mã giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo.

Bạn sẽ không được hoàn tiền phí giao dịch, thuế và thuế nhập khẩu của Managed Markets nếu đơn hàng đã được hoàn tất. Có thể hoàn tiền cho bất kỳ phần nào của đơn hàng trong vòng 180 ngày. Không thể hoàn tiền cho các đơn hàng ở trạng thái bồi hoàn cho đến khi giải quyết yêu cầu bồi hoàn.

Tìm hiểu thêm về cách hoàn tiền đơn hàng Managed Markets.

Thuế và thuế nhập khẩu

Thuế và thuế nhập khẩu được tính tại thời điểm thực hiện gói hàng. Nếu bạn hoàn tiền đơn hàng đã thực hiện và gửi đi thì Managed Markets sẽ không hoàn tiền bất kỳ khoản phí, thuế và thuế nhập khẩu nào.

Yêu cầu về quyết toán cho sản phẩm và hàng hóa kỹ thuật số

Sản phẩm kỹ thuật số có thể bao gồm các sản phẩm như thẻ quà tặng kỹ thuật số, khóa học trực tuyến, podcast, hiệu ứng âm thanh và âm nhạc. Khi bán sản phẩm kỹ thuật số bằng Managed Markets, doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đơn hàng kỹ thuật số phải bao gồm cả sản phẩm kỹ thuật số và sản phẩm hiện vật cần thanh toán. Nếu một đơn hàng chỉ chứa sản phẩm kỹ thuật số thì bạn sẽ tự động trở thành thương nhân chịu trách nhiệm cho đơn hàng này, đồng thời đơn hàng sẽ không được xem là đơn hàng Managed Markets.
 • Đối với sản phẩm kỹ thuật số, bạn phải bỏ chọn Đây là sản phẩm hiện vật trên trang sản phẩm. Nếu bạn không thay đổi cài đặt này đối với sản phẩm kỹ thuật số, các sản phẩm này sẽ được xử lý như sản phẩm hiện vật.
 • Bạn cần lưu kho sản phẩm kỹ thuật số tại một địa điểm ở Hoa Kỳ.

Đơn hàng đặt trước

Đơn hàng đặt trước sẽ chỉ được quyết toán sau khi bạn thực hiện đơn hàng. Bạn chỉ nhận quyết toán đối với đơn hàng đã thực hiện. Nếu bạn sử dụng đơn đặt hàng trước trong kinh doanh, cân nhắc sử dụng thẻ để xác định đơn hàng đặt trước. Trạng thái quyết toán Yêu cầu thao tác sẽ hiển thị bên cạnh đơn hàng cho đến khi bạn thực hiện đơn hàng.

Thu hồi thanh toán bằng ứng dụng hoặc tự động hóa

Nếu bạn dùng ứng dụng bên thứ nhất hoặc bên thứ ba để thu hồi thanh toán, ví dụ như quy trình tự động hóa đối với đơn hàng Managed Markets, thì bạn cần kiểm tra kỹ xem đã thu hồi các khoản thanh toán được ủy quyền hay chưa. Bạn có thể xem lại đơn hàng được ủy quyền trên trang quản trị Shopify bằng cách lọc đơn hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào nút Tìm kiếm và lọc.
 3. Thêm bộ lọc Trạng thái thanh toán: Đã ủy quyềnThương nhân chịu trách nhiệm: Managed Markets.

Nhãn vận chuyển Managed Markets

Nhãn vận chuyển Managed Markets đảm bảo xử lý thuế chính xác, thông quan suôn sẻ, phí vận chuyển chuyên biệt và thời gian trung chuyển nhanh hơn.

Nếu bạn thực hiện đơn hàng bằng nhãn vận chuyển không phải Managed Markets, thì tiền thuế đã thu khi thanh toán sẽ được trả cho bạn chung vào tiền quyết toán. Có thể bạn sẽ phải hoàn tiền thuế cho khách hàng. Khi sử dụng nhãn vận chuyển không phải Managed Markets, khách hàng của bạn sẽ có nguy cơ bị tính thuế gấp đôi hoặc bị giữ gói hàng tại hải quan.

Tính tiền quyết toán Managed Markets

Bạn có thể sử dụng phép tính sau để tính tiền quyết toán Managed Markets:

Total order cost(remitted tax/VAT + remitted duty + processing fee + currency conversion fee) = Amount paid

Ví dụ: Khi khách hàng đặt áo sơ mi với tổng chi phí 150 EUR, bản kê chi tiết đơn hàng là như sau:

Tỷ lệ chuyển đổi đơn vị tiền tệ vào ngày giao dịch sẽ được dùng để tính số tiền quyết toán bằng đơn vị tiền tệ của bạn. Trong ví dụ này, 150 EUR là tổng số tiền đã quy đổi từ 158,97 USD (1 USD = 0,94364 EUR).

Khách hàng thanh toán cho những gì

 • một chiếc áo sơ mi có giá 120 EUR
 • phí đóng thuế 5 EUR (5,30 USD được giữ lại)
 • phí đóng thuế và thuế GTGT 10 EUR (giữ lại 10,60 USD)
 • chi phí vận chuyển quốc tế 15 EUR

Trong ví dụ này, khách hàng sẽ thanh toán 150 EUR cho Global-e. Global-e sẽ chuyển các khoản phí sau:

 • 10 EUR tiền thuế nhập khẩu/thuế GTGT cho chính phủ
 • 5 EUR tiền thuế cho cục hải quan

Bạn thanh toán cho những gì

 • Phí giao dịch 10,33 USD (6,5% tổng giá trị đơn hàng) được thanh toán dưới dạng phí xử lý Managed Markets.
 • Phí ngoại hối (FX) 3,62 USD (2,5%) được thanh toán để chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Phí ngoại hối được tính trên tổng giá trị đơn hàng (158,97 USD).

Bạn có thể thêm những số tiền này vào các khoản tiền do khách hàng thanh toán bằng cách điều chỉnh giá.

Sau khi trừ đi tất cả những khoản phí này, bạn sẽ nhận được 128,77 USD.

Bạn cần quyết định mức phí vận chuyển bạn muốn thu từ khách hàng. Managed Markets có các đề xuất về phí vận chuyển để giúp bạn đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Phí vận chuyển bạn thu từ khách hàng sẽ được bao gồm trong tiền quyết toán của bạn. Chi phí nhãn vận chuyển bạn mua sẽ bị trừ vào khoản quyết toán trong tương lai của bạn và hiển thị trong lịch trình đơn hàng.

Khiến đơn hàng Managed Markets đủ điều kiện cho quyết toán

Đơn hàng Managed Markets chưa thực hiện sẽ không có trong khoản quyết toán và có trạng thái quyết toán Yêu cầu thao tác cho đến khi bạn thực hiện đơn hàng. Đơn hàng sẽ được xem là đã thực hiện khi hãng vận chuyển và mã theo dõi được chỉ định cho đơn hàng trong Shopify và hãng vận chuyển quét nhãn vận chuyển của bạn. Nếu đơn hàng không được xử lý để quyết toán thì có thể bạn cần thực hiện thêm thao tác để khiến đơn hàng đủ điều kiện cho quyết toán.

Xem xét bảng sau để tìm hiểu thêm về lý do khiến đơn hàng bị chặn quyết toán, nhận thông tin chuyên sâu về các lý do có thể dẫn đến chậm quyết toán và những thao tác bạn cần thực hiện:

Khiến đơn hàng Managed Markets đủ điều kiện cho quyết toán
Lý do chặn quyết toán Thao tác cần thực hiện Mô tả
Bạn chưa thực hiện và gửi đơn hàng đi Thực hiện và gửi đơn hàng đi Hãng vận chuyển cần quét nhãn vận chuyển của bạn. Nếu bạn mang gói hàng đến bưu điện, có thể mất tới 48 giờ thì đơn hàng mới được quét. Nếu sử dụng nhà cung cấp dịch vụ kho vận bên thứ ba thì bạn cần cung cấp tên hãng vận chuyển, mã theo dõi và URL. Nếu đơn hàng của bạn là đơn hàng đặt trước thì đơn hàng sẽ chỉ đủ điều kiện cho quyết toán sau khi được thực hiện. Cân nhắc sử dụng thẻ để xác định đơn hàng đặt trước.
Đơn hàng của bạn không có thông tin theo dõi Thêm thông tin theo dõi cho đơn hàng Để thêm mã theo dõi cho đơn hàng đã thực hiện, nhấp vào Thêm mã theo dõi trong đơn hàng. Mọi đơn hàng đều phải có mã theo dõi hợp lệ, trong đó hiển thị tên hãng vận chuyển và hoạt động. Nếu thông tin theo dõi chỉ chứa một URL thì khoản quyết toán sẽ bị chặn. Điều này có thể xảy ra khi bạn sử dụng công ty dịch vụ kho vận bên thứ ba và không nhập mã theo dõi.
Không có hoạt động của hãng vận chuyển Liên hệ với hãng vận chuyển để biết thêm thông tin Khi không có hoạt động của hãng vận chuyển, bạn cần liên hệ trực tiếp với hãng vận chuyển để đảm bảo họ đã nhận đơn hàng của bạn và đảm bảo thông tin theo dõi chính xác. Nếu bạn mang gói hàng đến bưu điện, có thể mất tới 48 giờ thì đơn hàng mới được quét. Trước khi hãng vận chuyển quét gói hàng, gói hàng được đánh dấu là Yêu cầu thao tác. Để thời gian xử lý quá trình quét vì thời gian có thể khác nhau tùy theo phương thức gửi hàng của bạn. Trong một số trường hợp, gói hàng có vẻ đang được vận chuyển vì phải di chuyển đến trung tâm trung chuyển của hãng vận chuyển trước khi hãng vận chuyển quét đơn hàng. Trong thời gian này, đơn hàng có thể vẫn có trạng thái Yêu cầu thao tác.
Bạn chưa hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng Managed Markets đã hủy Hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng Nếu đơn hàng bị hủy, bạn cần hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng. Đơn hàng đã hoàn tiền một phần sẽ không đủ điều kiện cho quyết toán. Bạn cần trả lại toàn bộ số tiền đã xử lý cho khách hàng.

Xem đơn hàng Managed Markets có trạng thái yêu cầu thao tác

Bạn có thể xem và lọc đơn hàng Managed Markets có trạng thái Yêu cầu thao tác trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Quyết toán.
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào Trạng thái quyết toán, sau đó chọn Yêu cầu thao tác.
 4. Không bắt buộc: Để lọc các đơn hàng Managed Markets, làm theo các bước sau:
  1. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).
  2. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
  3. Chọn Managed Markets.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí