Tìm hiểu các hạn chế trong thanh toán

Các hạn chế thanh toán nhằm đảm bảo tính phí cho khách hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ chỉ khả dụng nếu cửa hàng của bạn có quyền truy cập vào trang thanh toán một trang. Hạn chế thanh toán giúp khách hàng có được trải nghiệm thanh toán nhất quán, tránh để khách hàng phải thanh toán các khoản phụ phí, ví dụ như phí chuyển đổi tiền tệ, thông qua các công ty thẻ tín dụng.

Nếu cửa hàng không có quyền truy cập vào trang thanh toán một trang thì các hạn chế thanh toán sẽ không áp dụng.

Hành vi thanh toán trong cửa hàng có quyền truy cập vào trang thanh toán một trang

Nếu bạn bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương qua Shopify Payments hoặc Adyen và có quyền truy cập vào trang thanh toán một trang, thì giá hiển thị sẽ phù hợp với thị trường địa phương của khách hàng dựa trên địa chỉ giao hàng của họ.

Nếu khách hàng chọn vận chuyển đến quốc gia hoặc khu vực khác với địa điểm mà họ đã chọn tại cửa hàng, hạn chế thanh toán sẽ được áp dụng để thay đổi đơn vị tiền tệ sao cho khớp với nơi nhận khi thanh toán.

Ví dụ: Bạn là thương nhân có một thị trường chính là Canada và một thị trường Hoa Kỳ có giá cố định cho tất cả sản phẩm. Nếu khách hàng đến bước thanh toán bằng đồng đô la Canada (CAD) và cố gắng gửi hàng đến địa chỉ tại Hoa Kỳ, Shopify sẽ thay đổi giá của đơn hàng thành đồng đô la Mỹ (USD) theo giá cố định của bạn. Khách hàng sẽ nhận được thông báo rằng giá của họ đã thay đổi theo nơi nhận hàng.

Hành vi thanh toán trong cửa hàng không có trang thanh toán một trang

Nếu cửa hàng không có quyền truy cập vào trang thanh toán một trang và bạn sử dụng phương thức thanh toán không hỗ trợ các hạn chế thanh toán, thì khách hàng có thể thanh toán bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào bạn bán, cho dù đơn vị đó không phù hợp với địa chỉ giao hàng của họ.

Tìm hiểu thêm về trang thanh toán một trang.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí