Định dạng cách hiển thị đơn vị tiền tệ cho khách hàng

Bạn có thể thay đổi phương thức hiển thị đơn vị tiền tệ tại cửa hàng để giúp khách hàng thấy số tiền rõ ràng hơn.

Loại định dạng đơn vị tiền tệ

Xem các định dạng đơn vị tiền tệ sau đây được sử dụng tại những phần khác nhau trong cửa hàng.

Bốn định dạng đơn vị tiền tệ khác nhau được sử dụng tại cửa hàng
Tên Được sử dụng trong
HTML có đơn vị tiền tệ Cửa hàng trực tuyến
HTML không có đơn vị tiền tệ Cửa hàng trực tuyến
Email có đơn vị tiền tệ Mẫu Thông báo và mẫu Shopify Order Printer
Email không có đơn vị tiền tệ Mẫu Thông báo và mẫu Shopify Order Printer

Tùy chọn định dạng đơn vị tiền tệ

Bạn có thể hiển thị số tiền theo đơn vị tiền tệ bằng nhiều cách.

tùy chọn định dạng cho số lượng đơn vị tiền tệ
Định dạng tiền Đã làm tròn Ví dụ
{{ amount }} 1,134.65
{{ amount_no_decimals }} 1.135
{{ amount_with_comma_separator }} 1.134,65
{{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} 1.135
{{ amount_with_apostrophe_separator }} 1'134.65
{{ amount_no_decimals_with_space_separator }} 1 135
{{ amount_with_space_separator }} 1 134,65
{{ amount_with_period_and_space_separator }} 1 134,65

Khi sử dụng tùy chọn định dạng amount_no_decimals, dấu cách phần nghìn (dùng để phân nhóm chữ số) được xác định theo tiêu chuẩn thiết lập quốc tế đối với mã đơn vị tiền tệ.

Nếu số thập phân từ 50 trở lên, định dạng đơn vị tiền tệ làm tròn sẽ được làm tròn lên. Nếu số thập phân nhỏ hơn 50, định dạng đơn vị tiền tệ làm tròn sẽ được làm tròn xuống.

Thay đổi định dạng đơn vị tiền tệ

Kích hoạt mã đơn vị tiền tệ trong cài đặt chủ đề

Chủ đề do Shopify tạo cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn mã đơn vị tiền tệ cùng với giá tiền trong cửa hàng trực tuyến.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
  2. Bên cạnh chủ đề bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào Tùy chỉnh.
  3. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
  4. Nhấp vào Định dạng đơn vị tiền tệ.
  5. Trong mục Mã đơn vị tiền tệ, chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị mã đơn vị tiền tệ.
  6. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí