Phí và chi phí

Khi bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương, bạn bị tính phí xử lý Shopify Payments thông thường và một khoản phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Có thể thấy giá trị của khoản phí trong Điều khoản dịch vụ.

Bạn có thể xem chi tiết về cách tính giá từng sản phẩm cho từng thị trường.

Phí sử dụng Shopify Payments

Khi thu hồi khoản thanh toán cho một đơn hàng, bạn bị tính phí sử dụng Shopify Payments (bằng đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn) để chi trả phí xử lý khoản thanh toán đó. Số tiền phí này phụ thuộc vào loại thẻ tín dụng được sử dụng (ví dụ: số tiền phí sử dụng thẻ Visa đôi khi khác với số tiền phí sử dụng thẻ American Express) và địa điểm đăng ký thẻ tín dụng:

  • Phí xử lý thanh toán (Nội địa) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được cấp tại cùng quốc gia hoặc vùng với cửa hàng của bạn.
  • Phí xử lý thanh toán (Xuyên biên giới) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được cấp tại quốc gia hoặc vùng khác với quốc gia hoặc vùng liên kết với cửa hàng của bạn.

Phí giao dịch bên thứ ba

Phí giao dịch bên thứ ba là các phí áp dụng cho mỗi giao dịch khi bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để thu tiền thanh toán từ khách hàng. Phí giao dịch này là để Shopify trang trải cho việc tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài và khoản phí này thay đổi tùy theo gói bạn chọn.

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn không bị thu phí giao dịch bên thứ ba đối với các đơn hàng được xử lý qua Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Trả góp và Paypal Express, và bạn không bị thu phí giao dịch đối với các phương thức thanh toán thủ công như tiền mặt, thu tiền khi giao hàng (COD) và chuyển khoản.

Thương nhân Shopify Plus sử dụng Shopify Payments làm cổng thanh toán chính sẽ được miễn trừ phí giao dịch cho tất cả các phương thức thanh toán được sử dụng khác.

Tỷ giá và phí chuyển đổi

Khi bạn nhận khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ quyết toán của mình, sẽ diễn ra quá trình chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Số tiền bạn nhận được bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng (còn được gọi là đơn vị tiền tệ hiển thị) được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn và bạn sẽ bị tính phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

  • Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ - Mức giá thị trường để chuyển đổi đơn vị tiền tệ này thành đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá không phải là phí (đó là tỷ giá của thị trường tầm trung, không có phần tăng). Vị dụ: Tỷ giá của USD/EUR là 0.8788 có nghĩa là 1 USD đổi được 0,87 EUR.
  • Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ - Phí mà Shopify thu (bằng đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn) để chuyển đổi đơn vị tiền tệ khi bạn thu hồi thanh toán. Bạn không được nhận lại phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ và phí thẻ tín dụng khi thực hiện hoàn tiền, nhưng cũng không bị tính thêm phí chuyển đổi khi hoàn tiền hoặc nhận bồi hoàn. Số tiền phí chuyển đổi được tính theo quốc gia chính của cửa hàng:
    • 1,5% tại Hoa Kỳ
    • 2% tại tất cả các quốc gia và vùng khác có Shopify Payments

Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ sẽ được bao gồm trong giá của khách hàng sau khi được tính toán để giúp bù đắp chi phí của bạn.

Tỷ giá và phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ của mỗi đơn hàng được thêm vào Lịch trình đơn hàng bằng cách nhấp vào thông báo [payout amount] will be added to your [date] payout. Khoản quyết toán sẽ tự hiển thị bằng đơn vị tiền tệ quyết toán của cửa hàng.

Phí giao dịch quốc tế

Ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ tín dụng của khách hàng có thể thu phí giao dịch quốc tế (hoặc phí giao dịch nước ngoài) từ khách hàng quốc tế, ngay cả khi thẻ tín dụng của họ được tính phí bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ. Ví dụ: Nếu doanh nghiệp của bạn đặt ở Hoa Kỳ và có khách hàng tại Canada đặt hàng, thì ngân hàng của họ có thể vẫn áp dụng phí giao dịch quốc tế ngay cả khi thẻ tín dụng của họ được tính phí bằng đồng CAD.

Những khoản phí này khác nhau và do ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ tín dụng của khách hàng thiết lập và thu—Shopify hoàn toàn không kiểm soát các phí này. Khách hàng quốc tế có thể liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ tín dụng của mình để tìm hiểu thêm về những khoản phí này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí