Hướng dẫn và hạn chế đối với bán bằng đơn vị tiền tệ địa phương

Danh sách các hạn chế và ngoại lệ sau đây áp dụng khi bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương:

  • Chỉ có Adyen hoặc Shopify Payments, trong đó bao gồm Shop Pay, Apple Pay, Google Pay và PayPal ngoài các phương thức thanh toán Shopify Payments khác mới hỗ trợ bán bằng đơn vị tiền tệ địa phương. Đơn hàng được đặt qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba khác sẽ được xử lý theo đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng.
  • Một số tùy chỉnh định giá thị trường, chẳng hạn như cài đặt giá sản phẩmđiều chỉnh giá theo tỷ lệ phần trăm cho từng thị trường, đều có trong tất cả các gói đăng ký và không yêu cầu phải có Adyen hoặc Shopify Payments. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng Shopify Payments để hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ địa phương và cài đặt tỷ giá hối đoái thủ công.
  • Cửa hàng trực tuyến của bạn được hỗ trợ bán bằng đơn vị tiền tệ địa phương trong môi trường không đầu bằng API Storefront. Shopify POS chỉ hỗ trợ đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Bạn không thể bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương trên các kênh khác.
  • Nếu thiết lập điều khoản thanh toán để hoãn thanh toán cho đơn hàng nháp có đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng, bạn chỉ có thể thu tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng cách đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.
  • Tính năng chỉnh sửa đơn hàng đặt bằng đơn vị tiền tệ quốc tế chỉ dành cho một số cửa hàng. Nếu không đủ điều kiện để chỉnh sửa đơn hàng đặt bằng đơn vị tiền tệ khác, bạn có thể hoàn tiền cho đơn hàng, sau đó tạo đơn hàng nhápgửi hóa đơn qua email theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.
  • Một số ngân hàng và tổ chức phát hành thẻ tín dụng có thể tính phí giao dịch quốc tế bổ sung đối với khách hàng quốc tế, ngay cả khi thẻ tín dụng của họ được tính phí bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ. Những khoản phí này do ngân hàng của khách hàng thiết lập và thu, Shopify hoàn toàn không kiểm soát.
  • Bạn chỉ có thể xem báo cáo bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
  • Một số ứng dụng chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong Shopify App Store không tương thích với tùy chọn bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương với Shopify Payments. Một số ứng dụng có thể hiển thị giá theo đơn vị tiền tệ do khách hàng chọn, nhưng khi thanh toán, đơn vị tiền tệ sẽ quay trở về đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng. Bạn nên kích hoạt chuyển hướng tự động hoặc sử dụng ứng dụng Geolocation của Shopify để giúp khách hàng duyệt xem cửa hàng theo giá địa phương.
  • Không hỗ trợ hầu hết các phương thức thanh toán chính của bên thứ ba. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cổng thanh toán thử nghiệm Bogus để mô phỏng đơn hàng định giá quốc tế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí