Đặt giá sản phẩm theo quốc gia

Ngoài việc đặt quy tắc làm tròn cho giá sản phẩm, phí vận chuyển và đặt điều chỉnh giá, bạn cũng có thể kiểm soát định giá địa phương bằng cách đặt giá sản phẩm riêng cho quốc gia và vùng.

Khi đặt giá sản phẩm cố định, bạn có thể chỉ định giá cho mọi sản phẩm tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng nào. Nếu muốn đặt giá sản phẩm cố định cho lượng lớn sản phẩm, bạn có thể nhập giá bằng tệp CSV. Nếu đang sử dụng ứng dụng hoặc tiện ích tích hợp của bên thứ ba, bạn có thể đặt giá sản phẩm cho quốc gia hoặc khu vực bằng Shopify API.

Bạn có thể xem chi tiết về cách tính giá từng sản phẩm cho từng thị trường.

Phí chuyển đổi

Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ áp dụng cho tất cả đơn hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương và được tự động kết hợp vào giá đã chuyển đổi. Nếu định đặt giá cố định cho thị trường, bạn cần thêm phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ vào giá cố định.

Đặt giá sản phẩm cố định cho thị trường

Bạn có thể đặt giá sản phẩm riêng cho từng thị trường đang hoạt động từ trang Thị trường trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể đặt giá cố định cho một số hoặc tất cả sản phẩm và mẫu mã. Đối với thị trường nhiều quốc gia, bạn chỉ có thể đặt giá cố định bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường này. Giá cố định mà bạn đặt sẽ tự động ghi đè giá quốc tế đã chuyển đổi của từng thị trường mà bạn đã kích hoạt.

Nếu muốn tạo giá bán cố định cho sản phẩm trên thị trường quốc tế của mình, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhập giá qua tệp CSV. Bạn không thể tạo giá bán trên trang quản trị Shopify.

Để đặt giá cố định, hãy nhập giá quốc tế bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của từng thị trường. Ví dụ: Thị trường chính của Gabriel là Hoa Kỳ với đơn vị tiền tệ cơ sở là đô la Mỹ. Anh ấy có thị trường một quốc gia bao gồm Canada với đơn vị tiền tệ cơ sở là đô la Canada và thị trường nhiều quốc gia bao gồm Úc và New Zealand với đơn vị tiền tệ cơ sở là đô la Úc. Gabriel sẽ nhập giá cố định cho từng thị trường như sau:

 • Tại thị trường bao gồm Canada, anh ấy nhập giá mà anh muốn hiển thị cho khách hàng ở Canada. Ví dụ: Đối với một sản phẩm muốn hiển thị là 5 CAD, anh ấy nhập 5.00.
 • Tại thị trường bao gồm Úc, anh ấy sẽ nhập giá mà anh muốn hiển thị với khách hàng tại Úc. Ví dụ: Đối với sản phẩm mà anh ấy muốn hiển thị là 6 AUD, anh ấy sẽ nhập 6.00.

Do không thể nhập giá cố định cho nhiều quốc gia trong cùng một thị trường, khách hàng của Gabriel tại New Zealand sẽ nhìn thấy giá chuyển đổi từ giá cơ sở tính bằng đô la Úc sang đô la New Zealand. Ví dụ: Một sản phẩm có giá cố định là 6 AUD, khách hàng tại New Zealand sẽ nhìn thấy giá là khoảng 6,25 NZD.

Nếu sau đó Gabriel quyết định nhập giá cố định cho New Zealand bằng đô la New Zealand, anh ấy có thể tạo thị trường mới cho New Zealand.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào thị trường bạn muốn hiển thị giá.
 3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
 4. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc, sau đó vào thanh tìm kiếm, nhập tên sản phẩm bạn muốn nhập giá cố định.
 5. Nhấp vào giá bên cạnh sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhập giá cố định mới. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy nhấp vào Xem giá, rồi nhập giá cố định cho từng mẫu mã.
 6. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn không muốn sử dụng giá cố định nữa, hãy nhấp vào giá bên cạnh sản phẩm và nhấp vào Đặt lại. Giá sẽ được đặt lại về giá được chuyển đổi tự động trước đó.

Đặt giá sản phẩm cố định bằng tệp CSV

Nếu muốn đặt giá sản phẩm cố định cho một lượng lớn sản phẩm, bạn có thể nhập giá bằng tệp CSV.

Để thêm định giá sản phẩm, trước tiên hãy xuất tệp CSV cho sản phẩm bạn muốn định giá theo thị trường. Tệp xuất CSV chứa các cột bổ sung cho giá sản phẩm và giá gốc của tất cả các thị trường mà bạn đã kích hoạt, sử dụng tên của mỗi thị trường. Bạn có thể sửa đổi tệp CSV để thêm giá, sau đó nhập tệp CSV vào cửa hàng của bạn.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng tệp CSV.

Bước 1: Xuất dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV

Trên trang quản trị Shopify, bạn có thể xuất tệp CSV chứa cột giá và giá gốc đối với từng thị trường bạn đã kích hoạt.

Nếu chỉ muốn xuất dữ liệu một số sản phẩm, bạn có thể lọc danh sách sản phẩm để xem và chọn sản phẩm cụ thể để xuất.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo mục Xuất dữ liệu sản phẩm.

Bước 2: Sửa đổi tệp CSV

Bạn có thể sửa đổi tệp CSV sản phẩm đã xuất từ trang quản trị Shopify để thêm giá cho các thị trường. Nếu bạn muốn xóa giá sản phẩm hiện có của một thị trường, hãy xóa giá trị trong cột rồi nhập tệp CSV. Nếu bạn xóa cả một cột của thị trường đang hoạt động, giá hiện tại sẽ không thay đổi.

Tải lên chính xác giá sản phẩm mà bạn muốn hiển thị cho từng thị trường.

Nếu bạn sử dụng giá thêm thuế động để áp dụng hoặc loại trừ thuế theo địa điểm của khách hàng, hãy nhớ xem lại các quốc gia hoặc khu vực có giá đã bao gồm thuế theo mặc định. Nếu bạn có nghĩa vụ thuế khi bán hàng đến những quốc gia hoặc khu vực này, hãy tải lên giá sản phẩm để thêm thuế suất địa phương.

Các tiêu đề cột trong tệp CSV phải thể hiện tên của từng thị trường. Ví dụ: Nếu bạn có thị trường tên là Bắc Mỹ, tiêu đề cột để nhập giá cho thị trường đó phải là Giá/Bắc Mỹ.

Bạn không thể nhập nhiều mức giá cố định đối với nhiều quốc gia hoặc vùng trong cùng một thị trường. Nếu cần thực hiện việc này, bạn cần tạo từng quốc gia hoặc vùng làm thị trường riêng.

Bạn đặt giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ cơ sở đã chọn cho từng thị trường. Nếu thị trường có nhiều quốc gia hoặc khu vực, giá cố định của bạn sẽ được chuyển đổi thành từng đơn vị tiền tệ địa phương bằng tỷ giá hối đoái trực tiếp. Nếu muốn bán hàng đến nhiều quốc gia hoặc khu vực trong một thị trường bằng một đơn vị tiền tệ duy nhất, bạn có thể hủy kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương của thị trường đó.

Bước 3: Nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV

Sau khi sửa đổi tệp CSV Sản phẩm để thêm và xóa giá sản phẩm, bạn có thể nhập tệp vào trang quản trị Shopify. Tệp CSV Sản phẩm không cần phải chứa thông tin sản phẩm hoàn chỉnh nhưng tối thiểu, phải có cột Mã điều khiển, Tiêu đề, Tùy chọn mẫu mã, và cột giá thị trường bạn muốn nhập.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo mục Nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV.

Bước 4: Xem giá quốc tế

Bạn có thể xem giá của từng thị trường bằng đơn vị tiền tệ cơ sở trong trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào thị trường bạn muốn hiển thị giá.
 3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
 4. Giá hiển thị theo đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường đó. Đối với sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy nhấp vào tiêu đề sản phẩm để hiển thị giá của từng mẫu mã.

Nếu muốn xem trước giá cho nhiều quốc gia hoặc vùng trong cùng một thị trường, bạn cần có hộp chọn quốc gia được hỗ trợ, ví dụ như ứng dụng Geolocation và xem trước các mức giá đó trong cửa hàng.

Đặt giá sản phẩm cố định bằng API Shopify

Nếu đang sử dụng ứng dụng hoặc tiện ích tích hợp của bên thứ ba, bạn có thể đặt giá sản phẩm cho quốc gia hoặc khu vực bằng API PriceList.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí