Thử nghiệm thiết lập nhiều đơn vị tiền tệ

Sau khi kích hoạt bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ với International, bạn nên kiểm tra trải nghiệm khách hàng để đảm bảo rằng giá hiển thị chính xác theo các đơn vị tiền tệ khác nhau và ứng dụng cũng như các tùy chỉnh tiếp tục hoạt động như mong đợi. Duyệt xem cửa hàng, tạo đơn hàng kiểm tra và mô phỏng thanh toán các đơn hàng đó bằng số thẻ tín dụng thử nghiệm.

Nếu cửa hàng của bạn không có hộp chọn quốc gia, bạn cần thêm hộp chọn quốc gia.

Xem trước đơn vị tiền tệ trên cửa hàng

Bạn có thể xem trước cách thức hiển thị của giá theo từng đơn vị tiền tệ trong cửa hàng trực tuyến.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > International.
  2. Nhấp vào thị trường bạn muốn kiểm tra.
  3. Nhấp vào Preview (Xem trước).

Khả năng tương thích của ứng dụng với nhiều đơn vị tiền tệ

Một số ứng dụng có thể không hoạt động như kỳ vọng với nhiều đơn vị tiền tệ đang hoạt động trong cửa hàng. Bạn nên truy cập cửa hàng trực tuyến và kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Nếu đã cài đặt ứng dụng để thực hiện các tác vụ sau thì bạn nên thử nghiệm để đảm bảo các ứng dụng này tiếp tục hoạt động như kỳ vọng với nhiều đơn vị tiền tệ:

  • hiển thị giá trị tiền tệ, ví dụ như giá hoặc tổng trong cửa hàng hoặc trên báo cáo
  • gửi cho khách hàng thông báo có chứa giá trị tiền tệ, ví dụ như giá hoặc tổng.

Nếu có sự cố với những ứng dụng này, trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ: Khách hàng có thể thanh toán, nhưng họ có thể nhìn thấy giá trị tiền tệ không đúng.

Hầu hết ứng dụng chung đã được cập nhật để hỗ trợ bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, tuy nhiên một số ứng dụng vẫn chưa được cập nhật. Các ứng dụng không tương thích với việc bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ được tô sáng trên trang quản trị Shopify trong mục Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

Nếu đã cài đặt ứng dụng không tương thích với nhiều đơn vị tiền tệ thì trước tiên, bạn cần gỡ cài đặt những ứng dụng đó để có thể kích hoạt bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Khả năng tương thích với các ứng dụng tùy chỉnh

Nếu bạn nhận được thông báo về ứng dụng tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify thì nhà phát triển của bạn cần xem lại những ứng dụng này cũng như các rủi ro trong việc sử dụng những ứng dụng này khi bạn bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí