Xem bản kê chi tiết về giá sản phẩm

Giá sản phẩm của mỗi quốc gia hoặc vùng được tính dựa trên tỷ giá hối đoái, thuế, làm tròn giá và việc bạn có đặt giá sản phẩm cố định hay không. Bạn có thể xem bản kê chi tiết về cách tính giá của từng sản phẩm trong từng thị trường.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào thị trường bạn muốn hiển thị giá.
  3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
  4. Tìm sản phẩm trong danh sách sản phẩm. Bạn có thể sử dụng biểu tượng Tìm kiếm và lọc để thu hẹp số lượng sản phẩm hiển thị trong danh sách sản phẩm.
  5. Nhấp vào Xem giá.
  6. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh giá của mẫu mã sản phẩm.
  7. Không bắt buộc: Đối với thị trường nhiều quốc gia, bạn có thể xem giá đối với từng quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống Giá cơ sở, sau đó chọn quốc gia hoặc khu vực bạn muốn xem giá.

Bản kê chi tiết đầy đủ về giá sản phẩm sẽ hiển thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí