Những điều cần cân nhắc khi vận chuyển quốc tế

Một số quốc gia và khu vực có yêu cầu cụ thể về vận chuyển quốc tế. Xem lại các quốc gia sau đây để xác định những điều bạn cần thay đổi để có thể vận chuyển đến những vùng này. Trang này không liệt kê đầy đủ các địa điểm có quy tắc cụ thể về vận chuyển quốc tế. Do đó, bạn luôn cần nghiên cứu luật vận chuyển đối với các quốc gia và khu vực bạn muốn gửi hàng đến trước khi chấp nhận đơn hàng từ khách hàng ở những nơi đó.

Những lưu ý khi vận chuyển quốc tế

Nếu bán sản phẩm trên phạm vi quốc tế, bạn có thể chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi quy định do các hạn chế của hãng vận chuyển và tình trạng đóng cửa biên giới. Hãy nhớ cập nhật liên tục cài đặt vận chuyển để thông báo các dịch vụ hiện có.

Có thể bạn sẽ cần thay đổi cài đặt vận chuyển để đảm bảo tùy chọn vận chuyển mà bạn cung cấp cho khách hàng thực sự khả thi. Nếu cần thay đổi cài đặt vận chuyển, bạn nên thông báo những thay đổi đã thực hiện cho khách hàng.

Kiểm tra các hạn chế vận chuyển

Các hạn chế về biên giới và vận chuyển có thể thay đổi và có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đơn hàng của khách hàng. Đối với mỗi quốc gia bạn định gửi hàng tới, hãy kiểm tra tình trạng biên giới và thông tin hãng vận chuyển tại địa phương để đảm bảo bạn vẫn có thể gửi hàng đến khách hàng.

Nếu bạn không thể gửi hàng đến một quốc gia, bạn cần cập nhật và chỉnh sửa khu vực vận chuyển để thể hiện địa điểm bạn có thể vận chuyển đơn hàng.

Nếu quá trình thực hiện một số đơn hàng của bạn phụ thuộc vào bên thứ ba, bạn cần kiểm tra xem họ có thể thực hiện đơn hàng hay không. Bạn cũng nên cập nhật và thay đổi sản phẩm mà cửa hàng của bạn cung cấp tùy vào khả năng thực hiện đơn hàng của bên thứ ba.

Cập nhật cho khách hàng những thay đổi trong việc vận chuyển

Nếu khả năng thực hiện các đơn hàng thay đổi do đóng cửa biên giới hoặc hạn chế của hãng vận chuyển, bạn cần thông báo thay đổi đến khách hàng.

Bạn có thể gửi email cho khách hàng để thông báo rằng đơn hàng có thể đến muộn. Nếu bạn liên hệ với khách hàng, họ sẽ yên tâm rằng bạn đang theo dõi tình hình và quan tâm đến đơn hàng đang được giao của họ. Qua đó, bạn có thể quản lý kỳ vọng của khách hàng khi cho họ biết đơn hàng của họ có thể bị ảnh hưởng bởi các tình huống ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Các trường địa chỉ bổ sung trên trang thanh toán

Tùy thuộc vào quốc gia, các thay đổi sau sẽ xảy ra đối với biểu mẫu địa chỉ vận chuyển và thanh toán trên trang thanh toán:

  • Trường Địa chỉ trên trang thanh toán được thay thế bằng các trường bổ sung Tên đườngSố tòa nhà. Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực, các trường này có thể là trường bắt buộc.
  • Trường bổ sung Khu phố được thêm. Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực, trường này có thể là trường bắt buộc.

Các trường địa chỉ bổ sung áp dụng cho các quốc gia và khu vực sau:

Quốc gia và khu vực có trường địa chỉ bổ sung
Trường Bắt buộc đối với quốc gia hoặc khu vực Không bắt buộc đối với quốc gia hoặc khu vực
Tên đường Bỉ, Brazil, Chile, Israel, Mexico, Hà Lan, Tây Ban Nha
Số tòa nhà Bỉ, Brazil, Israel, Mexico, Hà Lan, Tây Ban Nha Chile
Khu phố Costa Rica, Kuwait, Panama, Peru, Philippines, Ả Rập Xê-út, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Việt Nam Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, Mexico

Tìm hiểu thêm về cách trích xuất và tận dụng dữ liệu của trường bổ sung trong các ứng dụng bên thứ ba.

Trường thuế bổ sung trên trang thanh toán

Thương nhân bán hàng cho khách hàng tại một số quốc gia và khu vực nhất định sẽ có các trường bổ sung trong quá trình thanh toán. Những trường này hiển thị sau mục chi tiết thanh toán của trang thanh toán trong cửa hàng trực tuyến. Khách hàng tại những quốc gia và khu vực này sẽ nhập thông tin bổ sung vào những trường này. Sau khi khách hàng đặt đơn hàng, bạn có thể tìm thông tin bổ sung của họ trên trang chi tiết đơn hàng. Nếu khách hàng của bạn là có quốc tịch nước ngoài nhưng không có thông tin cụ thể chứng minh họ là cư dân của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, thì trong hầu hết trường hợp, khách hàng có thể nhập số hộ chiếu vào các trường này.

Những lưu ý đối với các trường thuế bổ sung

  • Các trường thuế bổ sung chỉ hiển thị trong cửa hàng trực tuyến. Các trường này không hiển thị trên Shopify POS hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  • Bạn không thể chỉnh sửa thông tin bổ sung trong những trường này trên đơn hàng. Nếu khách hàng nhập sai thông tin, hãy hủy đơn hàng và yêu cầu khách hàng đặt hàng lại.
  • Nếu gửi hàng đến bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào sử dụng các trường thuế bổ sung, bạn có thể sẽ cần thêm thông tin khách hàng vào nhãn vận chuyển. Những gói hàng không có thông tin bổ sung trên nhãn vận chuyển có thể bị tiêu hủy hoặc trả lại.
  • Thông tin được tự động thêm vào nhãn vận chuyển đã mua qua Shopify Shipping. Nếu bạn mua nhãn vận chuyển qua hãng vận chuyển bên thứ ba, hoặc đơn vị cung ứng thay mặt bạn mua nhãn, hãy liên hệ với dịch vụ của bạn để đảm bảo rằng họ thêm thông tin bổ sung vào nhãn vận chuyển.
  • Các trường thuế bổ sung đang trong giai đoạn trải nghiệm sớm đối với một số quốc gia và khu vực. Nếu một quốc gia hoặc khu vực trong bảng dưới đây được liệt kê là trải nghiệm sớm thì bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để kích hoạt tính năng này cho quốc gia hoặc khu vực đó.

Quốc gia và khu vực có trường thuế bổ sung

Quốc gia và khu vực có trường thuế bổ sung
Quốc gia/khu vực Nơi gửi hàng/nơi nhận Thông tin bắt buộc
Brazil Nơi nhận là Brazil

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) hoặc Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Nếu bạn ở Brazil, bạn phải sử dụng mã số CPF/CNPJ khi phát hành hóa đơn đỏ cho khách hàng. Nếu bạn ở ngoài Brazil, bạn phải thêm mã số CPF/CNPJ của khách hàng vào nhãn vận chuyển.

Chile

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Chile Rol Único Tributario (RUT)
Trung Quốc Nơi nhận là Trung Quốc, thực hiện từ bên ngoài Trung Quốc Thẻ căn cước công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ID công dân)
Colombia

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Colombia Cédula (mã số định danh) và Tipo Cédula (hình thức định danh)
Costa Rica

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Costa Rica Identificación (mã số định danh)
Ecuador

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Ecuador Cédula de Identidad (CI) hoặc Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Guatemala

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Guatemala Número de Identificación Tributaria (NIT)
Indonesia

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Indonesia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Ý Nơi gửi và nơi nhận là Ý

Codice Fiscale (CF) và Posta Elettronica Certificata (PEC)

Các trường này là không bắt buộc vì không phải mọi giao dịch đều yêu cầu hóa đơn. Nếu bạn đang ở Ý và khách hàng nhập thông tin vào các trường này, bạn phải xuất hóa đơn cho khách hàng để tuân thủ các quy định và biện pháp kiểm soát thuế. Nếu các trường này đã được điền trong lúc thanh toán, một biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang chi tiết đơn hàng.

Malaysia

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Malaysia Mã số thuế (TIN) hoặc Mã số đăng ký
Mexico

(Trải nghiệm sớm)

Nơi gửi và nơi nhận là Mexico

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Régimen Fiscal (hình thức định danh), và Uso de CFDI (cách sử dụng thuế)

Các trường này là không bắt buộc vì không phải mọi giao dịch đều yêu cầu hóa đơn. Nếu bạn đang ở Mexico và khách hàng nhập thông tin vào các trường này, bạn phải xuất hóa đơn cho khách hàng để tuân thủ các quy định và biện pháp kiểm soát thuế. Nếu các trường này đã được điền trong lúc thanh toán, một biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang chi tiết đơn hàng.

Paraguay

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Paraguay Cédula de Identidad Civil (CI) hoặc Registro Único del Contribuyente (RUC)
Peru

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Peru Documento Nacional de Identidad (DNI), Registro Único del Contribuyente (RUC), hoặc Carné de Extranjería (CE)
Bồ Đào Nha

(Trải nghiệm sớm)

Bên ngoài Bồ Đào Nha Número de Identificação Fiscal (NIF)
Hàn Quốc Nơi nhận là Hàn Quốc, thực hiện từ bên ngoài Hàn Quốc Mã thông quan cá nhân (PCCC)
Tây Ban Nha

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Tây Ban Nha Número de Identificación Fiscal (NIF) hoặc Documento Nacional de Identidad (DNI)
Đài Loan

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Đài Loan, thực hiện từ bên ngoài Đài Loan Mã số căn cước công dân
Thổ Nhĩ Kỳ

(Trải nghiệm sớm)

Nơi nhận là Thổ Nhĩ Kỳ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.)

Tìm hiểu thêm về cách tạo và truy vấn các trường thuế bằng GraphQL Admin API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí