Thiết lập phí vận chuyển bằng đơn vị tiền tệ địa phương

Khi thiết lập phí vận chuyển cố định trong thị trường quốc tế, bạn có thể chọn sử dụng đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng hoặc đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường đó. Nếu bạn chọn tùy chọn địa phương, trang thanh toán sẽ hiển thị phí vận chuyển theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Ví dụ: Bạn là thương nhân có thị trường chính là Canada và gửi hàng đến thị trường lớn ở châu Âu. Bạn có thể chọn thiết lập và quảng bá phí vận chuyển bản địa hóa dành cho thị trường châu Âu như phí vận chuyển cố định 15 EUR hoặc miễn phí vận chuyển với mức chi tiêu tối thiểu là 200 EUR. Đối với khách hàng tại thị trường châu Âu, trang thanh toán sẽ hiển thị những phí vận chuyển được quảng bá bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ.

Đơn vị tiền tệ bạn chọn sẽ được áp dụng cho giá sản phẩm và điều kiện về giá trị giỏ hàng mà bạn đã thiết lập.

Để thêm phí vận chuyển cố định có đơn vị tiền tệ địa phương, phải thỏa mãn một trong hai điều sau:

  • Khu vực vận chuyển chỉ được bao gồm một quốc gia.
  • Mặt khác, nếu có nhiều quốc gia thuộc cùng một khu vực vận chuyển thì tất cả các quốc gia này phải có chung đơn vị tiền tệ.

Xem trước giá trị chuyển đổi

Bạn có thể xem trước kết quả của mọi thao tác chuyển đổi áp dụng cho phí vận chuyển cố định.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào thị trường bạn muốn xem trước.
  3. Nhấp vào Vận chuyển.
  4. Nhấp vào quốc gia hoặc khu vực để hiển thị mức phí vận chuyển đang áp dụng.
  5. Nhấp vào Quản lý trong chi tiết vận chuyển để xem trước cả mức phí địa phương và giá trị đã chuyển đổi bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng.
Nêu bật vị trí xem trước giá trị chuyển đổi đối với các thị trường cụ thể

Bạn có thể chọn tiếp tục thiết lập phí vận chuyển bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng (không bản địa hóa). Các mức phí này sẽ được tự động chuyển đổi để chi trả chi phí của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí