Quản lý doanh nghiệp

Bạn có thể quản lý trực tiếp nhiều phần của doanh nghiệp trong trang quản trị Shopify. Xem các mục sau để tìm hiểu cách sử dụng Shopify để quản lý các phần khác nhau của doanh nghiệp.

Đơn hàng

Khi khách hàng đặt hàng trong cửa hàng, đơn hàng sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify trên trang Đơn hàng kèm theo thông tin chi tiết về sản phẩm, thanh toán và khách hàng.

Bạn có thể quản lý đơn hàng trong trang quản trị Shopify:

  • chỉnh sửa thông tin chi tiết địa chỉ giao hàng của khách hàng
  • xóa hoặc thêm sản phẩm trong đơn hàng
  • hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần đơn hàng
  • gửi email cho khách hàng
  • mua nhãn vận chuyển của Bưu chính Canada
  • đánh dấu đơn hàng là "Đã thực hiện"

Để biết tất cả thông tin về việc quản lý đơn hàng, tham khảo Đơn hàng.

Thực hiện đơn hàng

Sau khi khách đặt hàng, bạn có thể thiết lập cửa hàng Shopify để hỗ trợ quá trình thực hiện đơn hàng. Bạn có thể thiết lập từng sản phẩm trong cửa hàng để sử dụng nhiều phương thức thực hiện đơn hàng khác nhau.

Nếu tự thực hiện đơn hàng, bạn có thể mua nhãn vận chuyển và đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện trong trang quản trị Shopify. Khi bạn đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện, khách hàng sẽ nhận được email xác nhận vận chuyển kèm theo thông tin chi tiết về lô hàng.

Nếu bạn thực hiện qua ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như ứng dụng in theo yêu cầu, hãy kiểm tra với ứng dụng để có phương thức thực hiện đơn hàng tốt nhất. Nhiều ứng dụng tự động thực hiện đơn hàng thay bạn nên không yêu cầu bạn phải thao tác thủ công.

Nếu bạn thực hiện qua dịch vụ bên thứ ba, ví dụ như kho hàng, kiểm tra xem dịch vụ bên thứ ba có thể chấp nhận đơn hàng qua email hay không. Nếu có, bạn có thể thiết lập dịch vụ bên thứ ba dưới dạng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn trong trang quản trị. Khi bạn đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện, dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn sẽ nhận được email có thông tin chi tiết đơn hàng để thực hiện đơn hàng thay bạn.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Thiết lập thực hiện đơn hàng.

Khách hàng

Bất kỳ ai đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn hoặc nhập email vào biểu mẫu đăng ký email đều được thêm vào dưới dạng bản ghi khách hàng trong trang quản trị Shopify. Có thể sử dụng danh sách khách hàng này để gửi email cho khách hàng hoặc xem số liệu thống kê về từng khách hàng.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý khách hàng, tham khảo Khách hàng.

Mã giảm giá

Bạn có thể tạo mã giảm giá để khách hàng nhập trong quá trình thanh toán hoặc được tự động áp dụng nếu giỏ hàng đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Bạn có thể tạo giảm giá dành riêng cho một số khách hàng, sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể và có thể tạo ưu đãi giảm giá tương đương một số tiền cụ thể, theo tỷ lệ phần trăm, miễn phí vận chuyển hoặc mua X tặng Y.

Để biết thêm thông tin về mã giảm giá, tham khảo Giảm giá

Phân tích

Bạn có quyền truy cập vào các báo cáo giúp bạn điều hành doanh nghiệp và cung cấp thông tin chi tiết, ví dụ như cách bạn có được khách hàng, doanh số sản phẩm đang bán cũng như những gì mọi người tìm kiếm trên trang web của bạn. Số lượng báo cáo bạn có quyền truy cập vào tùy theo gói đăng ký Shopify.

Bạn cũng có một trang quản trị chính dành cho doanh nghiệp, nơi bạn có thể xem thông tin về cửa hàng, ví dụ như tổng doanh số, giá trị đơn hàng trung bình và tỷ lệ khách hàng quen.

Để biết thêm thông tin về phân tích của cửa hàng, tham khảo Phân tích.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí