Bắt đầu doanh nghiệp

Nếu bạn đã quen với thương mại điện tử hoặc muốn cửa hàng trực tuyến cơ bản nhanh chóng sẵn sàng để bán hàng, làm theo hướng dẫn thiết lập nhanh. Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn về phương thức để kinh doanh trực tuyến, làm theo hướng dẫn thiết lập chung.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí