Danh sách kiểm tra khi thiết lập cửa hàng trực tuyến

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để tạo cửa hàng trực tuyến giúp công việc kinh doanh thêm phát đạt.


Thiết lập cửa hàng

Thiết lập cửa hàng trước khi ra mắt.

Thêm sản phẩm

Thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào cửa hàng trực tuyến.

Thêm sản phẩm

Tìm hiểu cách thêm sản phẩm.


Tùy chỉnh giao diện của cửa hàng

Chọn một chủ đề rồi tùy chỉnh sao cho phù hợp với thương hiệu của bạn.

Tùy chỉnh chủ đề

Tìm hiểu cách tùy chỉnh chủ đề.


Thêm miền

Thêm miền hiện có hoặc mua miền mới để quảng bá thương hiệu của bạn.

Lưu ý: Miền mặc định của bạn là myshopify, có dạng your-store-name.myshopify.com. Miền myshopify của bạn dùng để đăng nhập vào cửa hàng và nhận dạng tài khoản khi bạn liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Bạn không thể thay đổi miền myshopify.

Thêm miền

Tìm hiểu cách thêm miền.


Thêm trang vào cửa hàng

Tạo trang để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng.

Thêm trang

Tìm hiểu cách thêm trang cho cửa hàng.


Sắp xếp sản phẩm

Nhóm sản phẩm thành các bộ sưu tập để khách hàng dễ dàng tìm kiếm.

Tạo bộ sưu tập

Tìm hiểu cách tạo bộ sưu tập sản phẩm.


Tạo menu điều hướng cho cửa hàng

Xây dựng menu để khách hàng có thể duyệt tìm cửa hàng của bạn.

Tạo menu điều hướng

Tìm hiểu cách tạo menu điều hướng.

Quản lý cửa hàng

Quản lý cài đặt của cửa hàng.

Xem xét cài đặt vận chuyển

Đảm bảo cài đặt vận chuyển mặc định đáp ứng mọi nhu cầu của cửa hàng.

Xem xét cài đặt vận chuyển

Tìm hiểu cách xem xét cài đặt vận chuyển.


Thiết lập phương thức thanh toán

Chọn phương thức bạn muốn khách hàng thanh toán cho đơn hàng cũng như nơi bạn sẽ nhận thanh toán.

Thiết lập thanh toán

Tìm hiểu cách thiết lập phương thức thanh toán.


Thiết lập đơn vị tiền tệ bán hàng

Cài đặt đơn vị tiền tệ dùng trong các giao dịch bán hàng của bạn.

Cài đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng


Xem xét cài đặt thuế

Tùy chỉnh cách tính thuế của cửa hàng.

Xem xét cài đặt thuế

Tìm hiểu cách xem xét cài đặt thuế.


Thêm chính sách cửa hàng vào trang thanh toán

Tạo chính sách cửa hàng rồi thêm vào trang thanh toán.

Thêm chính sách

Tìm hiểu cách thêm chính sách cửa hàng.

Chuẩn bị ra mắt

Công tác chuẩn bị cho việc ra mắt cửa hàng.

Xem lại cửa hàng

Đảm bảo cửa hàng của bạn đã sẵn sàng ra mắt.

Xem lại cửa hàng


Khai trương cửa hàng

Gỡ bỏ trang mật khẩu và bắt đầu bán hàng cho mọi người.

Tắt mật khẩu

Tìm hiểu cách tắt mật khẩu để khai trương cửa hàng của bạn.


Thêm tính năng trò chuyện vào cửa hàng trực tuyến

Cài đặt Shopify Ping cho iOS và thêm widget trò chuyện vào cửa hàng trực tuyến của bạn để giúp khách truy cập dễ dàng đặt câu hỏi về sản phẩm.

Cài đặt Shopify Ping

Tìm hiểu cách thiết lập Shopify Ping và ứng dụng trò chuyện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí