Thiết lập cửa hàng phục vụ in theo yêu cầu trên Shopify

Việc bán các sản phẩm in theo yêu cầu có thể là một cách dễ dàng để bắt đầu công việc kinh doanh. Trong quá trình in theo yêu cầu, bạn sẽ hợp tác với đơn vị cung ứng để tạo thiết kế riêng cho các sản phẩm như mũ bóng chày hoặc túi tote. Đơn vị cung ứng sẽ sản xuất các sản phẩm thiết kế riêng theo đơn đặt hàng, còn bạn sẽ tiếp thị và bán sản phẩm đó trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Bạn có thể sử dụng mô hình in theo yêu cầu với Shopify bằng cách cài đặt ứng dụng in theo yêu cầu của bên thứ ba. Bạn có thể dùng ứng dụng này để quản lý sản phẩm và đơn hàng, còn dịch vụ in theo yêu cầu sẽ vận chuyển sản phẩm đến khách hàng của bạn.

Bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra sau đây để hỗ trợ việc thiết lập cửa hàng trực tuyến Shopify có sản phẩm in theo yêu cầu. Mỗi bước bạn cần hoàn thành trong Shopify đều có liên kết đến nội dung hướng dẫn đầy đủ. Quá trình thiết lập sẽ mất một hoặc hai ngày và bạn có thể xem lại danh sách kiểm tra này bất cứ lúc nào để xác định việc cần làm tiếp theo.

Trước khi bắt đầu

Đây là danh sách kiểm tra dành cho bạn nếu bạn đã quyết định được những điều sau:

  • Bạn biết mình muốn bán sản phẩm gì và đã có sẵn thiết kế trong đầu.
  • Bạn sẽ thiết lập cửa hàng trực tuyến Shopify bằng ứng dụng in theo yêu cầu của bên thứ ba.

Nếu cần sự trợ giúp khi đưa ra những quyết định này, bạn có thể đọc về in theo yêu cầu trên Shopify Blog hoặc kết nối với doanh nhân khác trong Cộng đồng Shopify.

Thêm thông tin về cửa hàng

Trước khi thêm sản phẩm, bạn cần thêm thông tin về doanh nghiệp vào Shopify. Hãy nhớ thêm thông tin liên hệ, tên doanh nghiệp và thông tin thanh toán cũng như thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để đảm bảo bạn có thể nhận được đơn hàng và hưởng doanh thu.

Thiết lập ứng dụng in theo yêu cầu và thêm sản phẩm

Mỗi dịch vụ in theo yêu cầu sẽ có lợi ích và chi phí riêng. Do đó, bạn cần tìm hiểu kỹ để tìm được dịch vụ phù hợp cho công việc kinh doanh của mình. Bạn có thể xem danh sách các ứng dụng in theo yêu cầu dành cho Shopify trên Cửa hàng ứng dụng Shopify và đọc thêm về từng dịch vụ trên trang của nhà phát triển ứng dụng.

Shopify không cung cấp dịch vụ in theo yêu cầu. Do đó, tất cả các ứng dụng hoạt động với Shopify đều là do bên thứ ba phát triển. Điều đó có nghĩa là bạn cần liên hệ với nhà phát triển ứng dụng hoặc dịch vụ in theo yêu cầu để nhận trợ giúp về ứng dụng hoặc đơn hàng in theo yêu cầu.

Sau khi tạo sản phẩm thông qua dịch vụ in theo yêu cầu bằng cách thêm thiết kế của bạn vào sản phẩm có thể tạo thiết kế riêng, bạn có thể dùng ứng dụng để đồng bộ hóa sản phẩm với Shopify trước khi bán trên cửa hàng trực tuyến.

Thông tin tổng quan về những việc bạn cần làm để thiết lập ứng dụng in theo yêu cầu sẽ được trình bày trong những bước sau đây. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đọc tài liệu hỗ trợ của từng ứng dụng để nắm được hướng dẫn chi tiết về cách tích hợp ứng dụng với Shopify. Tìm hiểu thêm về cách nhận trợ giúp về ứng dụng bên thứ ba.

Thiết lập cửa hàng trực tuyến và thủ tục thanh toán cho cửa hàng

Sau khi thiết lập ứng dụng in theo yêu cầu và tạo thiết kế riêng cho một số sản phẩm, bạn có thể đồng bộ hóa sản phẩm với Shopify để khách hàng mua được sản phẩm đó trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh chủ đề để thể hiện thương hiệu của mình trong hình ảnh, màu sắc và bố cục của cửa hàng. Một số cách khác để tùy chỉnh cửa hàng gồm có thiết lập miền tự đặt và thiết lập menu điều hướng trên cửa hàng trực tuyến để sắp xếp sản phẩm theo menu.

Chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng

Đảm bảo bạn hiểu rõ quy trình thực hiện đơn hàng và chi phí vận chuyển mà dịch vụ in theo yêu cầu đã xác định trước khi khai trương cửa hàng. Các đơn hàng có sản phẩm in theo yêu cầu có thể được dịch vụ in theo yêu cầu tự động thực hiện và vận chuyển. Khi bạn thêm chính sách cửa hàng, hãy nhớ chú ý đến những số liệu dự kiến mà dịch vụ in theo yêu cầu bạn đang sử dụng đặt ra khi lập chính sách vận chuyển của cửa hàng. Trong hầu hết mọi trường hợp, bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của nhà phát triển ứng dụng.

Sau khi thêm chính sách cửa hàng, bạn có thể chuyển sang bước tùy chỉnh thủ tục thanh toán. Bạn có thể tiến hành các giao dịch kiểm tra để xem quy trình thanh toán sẽ diễn ra như thế nào. Khi đã sẵn sàng khai trương, hãy gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến và bắt đầu quảng bá cửa hàng với khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí