Hiển thị thông tin quan trọng trong thông báo qua email

Bạn có thể chỉnh sửa email xác nhận đơn hàng để thêm liên kết đến bản PDF của thông tin quan trọng như điều khoản dịch vụ và chính sách hoàn tiền.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
  2. Nhấp vào Xác nhận đơn hàng.
  3. Tìm văn bản chân trang ở gần cuối nội dung email. Trong nội dung thông báo mặc định, văn bản chân trang là If you have any questions, reply to this email or contact us at <a href="mailto:">.
  4. Dán mã sau đây vào trước hoặc sau văn bản chân trang:
{{ shop.terms_of_service | attach_as_pdf: "Terms of Service" }}
{{ shop.refund_policy | attach_as_pdf: "Refund Policy" }}
  1. Nhấp vào Save (Lưu).
  2. Nhấp vào Preview (Xem trước) để kiểm tra vị trí các liên kết.

Để tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh mẫu email, xem Tùy chỉnh mẫu email cụ thể.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí