GoBD-Export

Ứng dụng GoBD-Export giúp bạn xuất dữ liệu cửa hàng, ví dụ như đơn hàng, sản phẩm và người dùng nếu có yêu cầu từ cơ quan thuế Đức. Dữ liệu được tổng hợp theo tiêu chuẩn của GoBD.

Audicon đã chứng nhận ứng dụng GoBD-Export tuân thủ các tiêu chuẩn GoBD.

Giới thiệu về GoBD

Tại Đức, GoBD là bộ nguyên tắc quản lý, lưu trữ và truy cập sổ sách, hồ sơ và tài liệu dưới dạng điện tử. Bộ nguyên tắc này quy định tất cả các yêu cầu của cơ quan thuế Đức về việc ghi sổ và dữ liệu về thuế, dù là ở dạng điện tử hoặc bản cứng. GoBD cũng đưa ra hướng dẫn để các cơ quan thuế Đức có thể truy cập dữ liệu điện tử trong quá trình kiểm toán thuế. GoBD giúp bạn tìm hiểu về những loại dữ liệu mà cơ quan thuế yêu cầu lưu trữ, và trình bày những công việc mà kiểm toán viên được phép làm trong quá trình kiểm toán thuế.

GoBD đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Bộ nguyên tắc này thay thế "Bộ nguyên tắc về truy cập dữ liệu và khả năng kiểm chứng tài liệu số" (GDPdU) và "Bộ nguyên tắc về hệ thống kế toán bằng vi tính phù hợp".(GoBS).

Xuất dữ liệu cửa hàng cho GoBD

Trong ứng dụng GoBD-Export, bạn có thể xuất dữ liệu cửa hàng cần thiết trong một năm cụ thể.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào GoBD-Export.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Trong mục GoBD-Export, nhấp vào Export GoBD data (Xuất dữ liệu GoBD).

  5. Trong menu thả xuống Year (Năm), chọn năm bạn muốn xuất dữ liệu cửa hàng.

  6. Nhấp vào Export (Xuất).

Sau khi nhấp vào Xuất, một thông báo sẽ hiển thị cho biết dữ liệu GoBD đang xuất và liệt kê email mà dữ liệu sẽ được gửi đến. Sau khi hoàn tất quá trình xuất dữ liệu, bạn sẽ nhận được email có liên kết tải xuống dữ liệu. Liên kết trong email sẽ hết hạn sau 7 ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí