Shopify Plus

Nếu là thương nhân bán hàng số lượng lớn, bạn có thể dùng gói doanh nghiệp của Shopify để tập trung mở rộng công việc kinh doanh của mình.

Shopify Plus có những tính năng hấp dẫn sau đây:

 • Trang quản trị tổ chức trên Shopify cho phép bạn quản lý tất cả cửa hàng trong tổ chức từ một địa điểm duy nhất.
 • Các ứng dụng Shopify nâng cao được thiết kế cho những thương nhân có mức tăng trưởng cao.
 • Tệp checkout.liquid giúp bạn sở hữu trang thanh toán tùy chỉnh, nhờ đó kiểm soát tốt hơn việc xây dựng thương hiệu của cửa hàng.
 • Các lệnh gọi API bổ sung cho phép bạn tích hợp với những ứng dụng tùy chỉnh.
 • Đội ngũ ra mắt, đơn vị hỗ trợ bạn ra mắt cửa hàng trực tuyến nhanh hơn bằng cách hỗ trợ về các công cụ và chiến lược di chuyển, tiện ích tích hợp và giải pháp tùy chỉnh đáp ứng yêu cầu của bạn.
 • Chương trình thương nhân thành công giúp bạn khai thác tối đa các giá trị của Shopify Plus.
 • Số lượng nhân viên không giới hạn để bạn có thể bổ sung nhân sự mà không phải mất thêm chi phí.
 • Chín cửa hàng mở rộng giúp bạn tiếp cận toàn cầu, có các địa điểm thực tế riêng biệt và những mục đích liên quan khác.
 • Các chương trình beta độc quyền để xem trước và tác động đến lộ trình của sản phẩm.
 • Công nghệ, đại lý và các đối tác giải pháp với Chương trình đối tác Shopify Plus.
 • Shopify Plus Academy giúp bạn tự tìm hiểu về các chủ đề chính liên quan đến việc phát triển công việc kinh doanh.
 • Tư cách thành viên trong Cộng đồng Shopify Plus trên Facebook để chia sẻ các chiến lược và kinh nghiệm với những thương nhân có doanh số cao khác.
 • Khả năng thêm tối đa 100 chủ đề vào tài khoản Shopify để bạn có thể dùng thử mọi chủ đề mới, giữ lại những phiên bản theo mùa của chủ đề đã đăng hay thử nghiệm các thay đổi trên bản sao của chủ đề đã đăng.
 • Các cài đặt về quyền bổ sung giúp bạn kiểm soát tốt hơn những việc mà nhân viên có thể thực hiện trên trang quản trị Shopify, bao gồm cả quyền xuất báo cáo riêng và quyền đối với một số ứng dụng.
 • Kênh bán buôn cho phép bạn tạo cửa hàng bán buôn riêng được bảo vệ bằng mật khẩu.
 • Shopify POS Pro dành cho mọi địa điểm trong tổ chức của bạn mà không bị tính phụ phí.

Trang quản trị tổ chức trên Shopify

Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng các công cụ quản lý trong trang quản trị tổ chức trên Shopify:

Các ứng dụng và kênh chuyên biệt

Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng các kênh và ứng dụng sau:

Các tài nguyên API bổ sung

Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng các tài nguyên API sau:

REST

GraphQL

Chủ đề

Với Shopify Plus, bạn có thể thêm tối đa 100 chủ đề cho tài khoản.

Tích hợp

Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng tính năng tích hợp sau:

Để tìm hiểu thêm về Shopify Plus, hãy truy cập www.shopify.com/plus.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí