Shopify Plus

Nếu là thương nhân bán hàng số lượng lớn, bạn có thể dùng gói doanh nghiệp của Shopify để tập trung mở rộng công việc kinh doanh của mình.

Shopify Plus có những tính năng hấp dẫn sau đây:

 • quyền truy cập vào trang quản trị tổ chức trên Shopify, cho phép bạn quản lý tất cả cửa hàng trong tổ chức từ một địa điểm duy nhất
 • các ứng dụng Shopify nâng cao được thiết kế cho những thương nhân có mức tăng trưởng cao
 • truy cập vào tệp checkout.liquid, cung cấp trang thanh toán tùy chỉnh giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc xây dựng thương hiệu của cửa hàng
 • các lệnh gọi API bổ sung cho phép bạn tích hợp với những ứng dụng tùy chỉnh
 • Chương trình thương nhân thành công giúp bạn khai thác tối đa các giá trị của Shopify Plus
 • sự hỗ trợ của Kỹ sư khởi nghiệp để bạn có thể triển khai cửa hàng trên mạng nhanh hơn thông qua việc trợ giúp tích hợp với bên thứ ba, tìm đối tác thực hiện các dự án thiết kế và phát triển dành riêng cho doanh nghiệp của bạn
 • số lượng tài khoản nhân viên không giới hạn để bạn có thể bổ sung nhân sự mà không phải mất thêm chi phí.
 • chín cửa hàng mở rộng giúp bạn tiếp cận toàn cầu, các địa điểm thực tế riêng biệt và những mục đích liên quan khác
 • quyền tham gia các chương trình beta độc quyền để xem trước và tác động đến lộ trình của sản phẩm
 • quyền sử dụng công nghệ, đại lý và các đối tác giải pháp với Chương trình đối tác Shopify Plus
 • quyền truy cập vào Shopify Plus Academy để tự tìm hiểu về các chủ đề chính liên quan đến việc phát triển công việc kinh doanh
 • tư cách thành viên trong Cộng đồng Shopify Plus trên Facebook để chia sẻ các chiến lược và kinh nghiệm với những thương nhân có doanh số cao khác
 • khả năng thêm tối đa 100 chủ đề cho tài khoản Shopify để bạn có thể dùng thử mọi chủ đề mới, giữ lại những phiên bản theo mùa của chủ đề đã đăng hay thử nghiệm thay đổi trên bản sao của chủ đề đã đăng
 • các cài đặt quyền bổ sung giúp bạn kiểm soát tốt hơn những việc mà nhân viên có thể thực hiện trên trang quản trị Shopify, bao gồm cả quyền xuất báo cáo riêng và quyền đối với một số ứng dụng
 • một kênh bán buôn để bạn tạo cửa hàng bán buôn riêng, bảo vệ bằng mật khẩu

Trang quản trị tổ chức trên Shopify

Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng các công cụ quản lý trong trang quản trị tổ chức trên Shopify:

Các ứng dụng và kênh chuyên biệt

Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng các kênh và ứng dụng sau:

Các tài nguyên API bổ sung

Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng các tài nguyên API sau:

Chủ đề

Với Shopify Plus, bạn có thể thêm tối đa 100 chủ đề cho tài khoản.

Tích hợp

Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng tính năng tích hợp sau:

Để tìm hiểu thêm về Shopify Plus, hãy truy cập www.shopify.com/plus.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí