Bật nhiều địa điểm

Lưu ý: Theo dõi hàng tồn kho của nhiều địa điểm được bật tự động tại một số cửa hàng Shopify. Bạn nhận được thông báo trên trang Settings (Cài đặt) > Địa điểm của trang quản trị Shopify khi bật nhiều địa điểm. Nếu đã bật các địa điểm trong cửa hàng, hãy bắt đầu với nhiều địa điểm.

Tùy vào cách vận hành cửa hàng, bạn có thể cần bật các địa điểm để có thể theo dõi hàng trong kho tại nhiều địa điểm:

 • Nếu bạn là thương nhân sử dụng điểm bán hàng (POS) đã có nhiều địa điểm Shopify POS muốn quản lý hàng trong kho tại nhiều địa điểm, bạn cần bật theo dõi hàng tồn kho tại nhiều địa điểm. Làm theo các bước được nêu trên trang này để bật nhiều địa điểm tại cửa hàng của bạn.

 • Nếu hiện tại bạn chỉ có một địa điểm trong Shopify hoặc có một địa điểm và cũng sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng của bên thứ ba thì không cần các bước chuyển đổi. Bỏ qua các bước trên trang này. Bạn có thể bắt đầu thêm và sử dụng thêm địa điểm nếu cần.

 • Nếu sử dụng dịch vụ thực hiện của bên thứ ba cho một sản phẩm, bạn cũng không thể lưu kho sản phẩm tại địa điểm mà bạn quản lý.

Nếu chỉ có một địa điểm, bạn vẫn có thể bật nhiều địa điểm. Bạn có thể cần thực hiện thao tác này nếu muốn sử dụng tính năng như giao hàng tận nơi. Cài đặt của địa chỉ hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.

Bật nhiều địa điểm

Chú ý: Không thể hoàn tác thao tác bật cửa hàng để theo dõi hàng trong kho tại nhiều địa điểm. Sau khi bật nhiều địa điểm, bạn không thể đổi lại thành số lượng hàng tồn kho duy nhất cho nhiều địa điểm.

Trước khi bật theo dõi hàng tồn kho tại nhiều địa điểm, thực hiện thao tác sau:

 • Đọc Bắt đầu với nhiều địa điểm để tìm hiểu ảnh hưởng của chuyển đổi đối với cửa hàng của bạn và quyết định xem có nên bật nhiều địa điểm hay không.

 • Nếu bạn đã phát triển ứng dụng riêng cho cửa hàng, hãy đảm bảo các ứng dụng được cập nhật để sử dụng theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm.

 • Nếu có thể, hãy bật nhiều địa điểm và cập nhật số lượng hàng tồn kho khi đại lý bán lẻ đóng cửa và khi không bán được nhiều hàng trực tuyến. Ví dụ: Không bật nhiều địa điểm trong thời gian diễn ra các sự kiện bán hàng trực tuyến như ưu đãi chớp nhoáng.

 • Nếu bật tính năng nhiều địa điểm, bạn sẽ không thấy các tùy chọn có trong những bước dưới đây.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với vai trò người dùng có quyền truy cập phần Settings (Cài đặt).
 2. Vào mục Cài đặt > Địa điểm.
 3. Nhấp vào Bật theo dõi kho hàng ở nhiều địa điểm.
 4. Nhấp vào hộp kiểm để xác nhận kho hàng hiện tại của bạn sẽ được chỉ định cho nơi gửi hàng.
 5. Nhấp lại vào Bật theo dõi kho hàng ở nhiều địa điểm.
 6. Bắt đầu với nhiều địa điểm để thiết lập các địa điểm tại cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí