Quản lý đơn hàng có nhiều địa điểm

Nếu bật nhiều địa điểm, bạn có thể thực hiện đơn hàng dựa trên vị trí của kho hàng. Đơn hàng của bạn được sắp xếp để hiển thị địa điểm kho hàng và nơi bạn cần thực hiện.

Thực hiện đơn hàng tại nhiều địa điểm

Nếu khách hàng đặt và thanh toán cho đơn hàng chứa nhiều sản phẩm và một hoặc nhiều sản phẩm trong số đó được lưu kho tại nhiều địa điểm, bạn có thể thực hiện riêng từng phần của đơn hàng tùy theo địa điểm kho hàng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi địa điểm thực hiện

Bạn có thể thay đổi địa điểm thực hiện nếu muốn thực hiện đơn hàng từ địa điểm khác địa điểm được chỉ định. Phần Địa điểm cho phép bạn chọn địa điểm bạn muốn thực hiện trong thông tin chi tiết đơn hàng.

Nếu một mặt hàng chỉ được lưu kho tại một địa điểm, bạn không thể thay đổi địa điểm thực hiện của đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Hoàn tiền cho đơn hàng

Hoàn tiền cho đơn hàng dẫn tới khoản thanh toán được gửi lại khách hàng. Khi bạn hoàn tiền cho đơn hàng, bạn có thể trả lại mặt hàng về kho và gửi email thông báo đến khách hàng. Phần Địa điểm cho phép chọn địa điểm bạn muốn trả mặt hàng về kho.

Các bước thực hiện:

Ví dụ về quá trình thực hiện đơn hàng trực tuyến

Trong ví dụ này, một cửa hàng có bốn địa điểm và nhận đơn hàng trực tuyến cho nhiều mặt hàng. Các đơn hàng được chỉ định cho nhiều địa điểm dựa trên ưu tiên thực hiện và các quy tắc sau:

  • Cố gắng chỉ định đơn hàng cho một địa điểm duy nhất.
  • Nếu bắt buộc, chỉ định một mục hàng cho một địa điểm có đủ hàng trong kho nhưng không phân chia mục hàng giữa các địa điểm.
  • Nếu mặt hàng đã bán vượt mức, hãy chỉ định đơn hàng cho địa điểm ưu tiên còn hàng trong kho.

Giả sử các địa điểm có hàng tồn kho như sau:

Hàng tồn kho tại bốn địa điểm
Địa điểm Áo sơ mi Cốc Giày
New York 5 1 Không lưu kho Không lưu kho
Los Angeles 0 5 1 Không lưu kho
Chicago 1 0 5 1
Pittsburgh 10 10 10 10

Ưu tiên địa điểm là 1 - New York, 2 - Los Angeles và 3 - Chicago. Pittsburgh không thực hiện đơn hàng trực tuyến.

Đơn hàng được chỉ định cho các địa điểm như sau:

Địa điểm được chỉ định đơn hàng
Đơn hàng Địa điểm được chỉ định
1 áo sơ mi New York
1 áo sơ mi, 1 cốc Los Angeles
1 mũ, 1 cốc Chicago
2 áo sơ mi Los Angeles
2 mũ, 2 áo sơ mi Mũ được chỉ định cho New York, áo sơ mi được chỉ định cho Los Angeles
6 áo sơ mi New York
7 áo sơ mi New York
1 mũ, 1 áo sơ mi, 1 cốc, 1 đôi giày Mũ và áo sơ mi được chỉ định cho New York, cốc được chỉ định cho Los Angeles, giày được chỉ định cho Chicago

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí