Quản lý đơn hàng có nhiều địa điểm

Bạn có thể thực hiện đơn hàng dựa trên địa điểm kho hàng. Đơn hàng của bạn được sắp xếp để cho biết địa điểm kho hàng và địa điểm đơn hàng được thực hiện.

Khi bạn có nhiều địa điểm, bộ lọc địa điểm sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify trên các trang và mục áp dụng, ví dụ như trang Đơn hàng và trang Hàng trong kho. Khi bạn chọn một địa điểm trong bộ lọc, trang sẽ giữ lựa chọn của bạn đến khi bạn đổi ý. Địa điểm đã chọn cho trang được lưu trong cookie của một trình duyệt nên sẽ không thống nhất nếu có nhiều thiết bị hay trình duyệt.

Thực hiện đơn hàng tại nhiều địa điểm

Nếu khách hàng đặt và thanh toán cho đơn hàng chứa nhiều sản phẩm và một hoặc nhiều sản phẩm trong số đó được lưu kho tại nhiều địa điểm, bạn có thể thực hiện riêng từng phần của đơn hàng tùy theo địa điểm kho hàng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi địa điểm thực hiện

Bạn có thể thay đổi địa điểm thực hiện nếu muốn thực hiện đơn hàng từ địa điểm khác địa điểm được chỉ định. Phần Địa điểm cho phép bạn chọn địa điểm bạn muốn thực hiện trong thông tin chi tiết đơn hàng.

Nếu một mặt hàng chỉ được lưu kho tại một địa điểm, bạn không thể thay đổi địa điểm thực hiện của đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Hoàn tiền cho đơn hàng

Hoàn tiền cho đơn hàng dẫn tới khoản thanh toán được gửi lại khách hàng. Khi bạn hoàn tiền cho đơn hàng, bạn có thể trả lại mặt hàng về kho và gửi email thông báo đến khách hàng. Phần Địa điểm cho phép chọn địa điểm bạn muốn trả mặt hàng về kho.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí