Thiết lập tính năng chuyển hướng miền tự động

Đối với miền và thư mục con quốc tế, bạn có thể sử dụng tính năng chuyển hướng miền để tự động gửi khách truy cập đến miền hoặc thư mục con dành riêng cho khu vực theo địa điểm của khách hàng. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng miền .com để nhắm mục tiêu khách truy cập tại Hoa Kỳ và miền .ca để nhắm mục tiêu khách truy cập tại Canada, khách truy cập Canada sẽ tự động được chuyển hướng đến johns-apparel.ca.

Khi bạn bật tính năng chuyển hướng tự động, cửa hàng của bạn sẽ sử dụng các lần chuyển hướng tạm thời giữa các URL. Những lần chuyển hướng tạm thời này cho phép công cụ tìm kiếm khám phá và lập chỉ mục tất cả URL của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thị trường.
  2. Trong mục Thị trường khác, chọn Tùy chọn ưu tiên.
  3. Kiểm tra Chuyển hướng miền/thư mục con.

Sau khi bạn bật tính năng chuyển hướng tự động, khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến miền hoặc thư mục con dành riêng cho khu vực theo địa điểm của khách hàng.

Bạn cũng có thể cho phép khách hàng chuyển đổi thủ công giữa các ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ bằng cách thêm hộp chọn quốc gia vào cửa hàng trực tuyến. Nếu chủ đề không có hộp chọn quốc gia, bạn có thể thêm bằng ứng dụng Geolocation miễn phí hoặc ứng dụng chọn quốc gia khác hỗ trợ Shopify Markets.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí