Thiết lập nhắm mục tiêu quốc tế trong Google Search Console

Tính năng nhắm mục tiêu quốc tế, còn được gọi là nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý, cho phép bạn chuyển hướng khách hàng đến URL dành riêng cho vùng khớp với vị trí địa lý của khách hàng. Khi cửa hàng của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, tính năng nhắm mục tiêu quốc tế sẽ giúp công cụ tìm kiếm hiển thị miền dành riêng cho vùng phù hợp. Ví dụ: Nếu bạn thiết lập tính năng nhắm mục tiêu quốc tế đối với Hoa Kỳ và Đức, kết quả tìm kiếm cho khách hàng tại Hoa Kỳ sẽ hiển thị URL khác với kết quả tìm kiếm cho khách hàng tại Đức. Bạn có thể đặt quốc gia hoặc vùng nhận hàng cho từng miền hoặc miền phụ của cửa hàng trong Google Search Console.

Nếu sử dụng miền quốc tế để bán hàng cho nhiều thị trường, bạn cần xác minh từng miền và gửi sơ đồ trang web trong Google Search Console. Sau đó, bạn có thể đặt quốc gia hoặc vùng nhận hàng cho từng URL trong Google Search Console bằng cách vào Công cụ và báo cáo cũ > Nhắm mục tiêu quốc tế.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập tính năng nhắm mục tiêu quốc tế, hãy tham khảo phần Trợ giúp về Google Search Console.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí