Kích hoạt Shopify Markets Pro

Sau khi Markets Pro phê duyệt đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được email và thông báo trong trang Thị trường, sau đó bạn có thể kích hoạt Markets Pro trong trang quản trị Shopify.

Trước khi kích hoạt Markets Pro

Trước khi kích hoạt Markets Pro, đảm bảo rằng bạn hiểu rõ những thay đổi sau mà Markets Pro sẽ thực hiện đối với cửa hàng trực tuyến của bạn.

Thay đổi mà Markets Pro thực hiện đối với cửa hàng
Cài đặt Thay đổi
Cửa hàng
 • Cổng thanh toán sẽ chuyển sang cổng thanh toán Markets Pro đối với các đơn hàng quốc tế.
 • Danh mục sản phẩm được tự động phân loại bằng mã HS và được điều chỉnh để phù hợp với các hạn chế theo quốc gia.
 • Giá sản phẩm tăng theo tỷ lệ phần trăm cụ thể để thêm phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.
 • Thanh toán
 • Thêm phương thức thanh toán địa phương vào trang thanh toán.
 • Tính và thu thuế khi thanh toán.
 • Thu thập số điện thoại của khách hàng khi thanh toán cho đơn hàng Markets Pro.
 • Sử dụng DHL Express có dịch vụ vận chuyển trả trước thuế khi thanh toán.
 • Thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm vào trang thanh toán, trong đó cho biết Global-e là thương nhân chịu trách nhiệm cho giao dịch theo đơn hàng quốc tế.
 • Thị trường
 • Tạo thị trường cho các thị trường quốc tế nơi bạn đang bán hàng.
 • Quốc gia không được hỗ trợ sẽ bị xóa khỏi Markets.
 • Đơn vị tiền tệ không được hỗ trợ sẽ chuyển sang USD.
 • Cửa hàng trực tuyến
 • Chấp nhận 136 đơn vị tiền tệ trong cửa hàng trực tuyến.
 • Tự động cài đặt ứng dụng Geolocation vào cửa hàng trực tuyến để khách hàng có thể có trải nghiệm mua sắm bản địa hóa.
 • Kích hoạt chuyển hướng miền để tối ưu hóa SEO.
 • Kiểm tra hành vi gian lận cho tất cả đơn hàng quốc tế.
 • Thanh toán
 • Bạn nhận khoản quyết toán bằng USD.
 • Nhãn vận chuyển Markets Pro có loại giao dịch mới trong khoản quyết toán.
 • Markets Pro trở thành thương nhân chịu trách nhiệm cho mọi đơn hàng quốc tế.
 • Kích hoạt Markets Pro

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào Kích hoạt ngay.
  3. Trong mục Vận chuyển bằng DHL Express qua Markets Pro, tùy thuộc vào phương thức thực hiện đơn hàng của bạn, thực hiện một trong những việc sau:
  • Nếu bạn tự thực hiện đơn hàng, hãy rà soát lại các thay đổi rồi nhấp vào Tiếp.
  • Nếu bạn thực hiện đơn hàng bằng đối tác thực hiện, hãy sao chép mã nhận dạng duy nhất trên toàn hệ thống (GUID), nhập GUID vào các trường mà đối tác thực hiện yêu cầu, sau đó nhấp vào Tiếp.
   • Shipstation: Để kết nối tài khoản với Shipstation, hãy tham khảo hướng dẫn này.
  1. Trong mục Chọn chiến lược vận chuyển, kiểm tra lại các tùy chọn và thực hiện một trong những việc sau:
  • Để đặt phí vận chuyển cố định cho riêng từng khu vực dựa trên trọng lượng gói hàng trung bình, chọn Sử dụng phí vận chuyển cố định, sau đó nhấp vào Tiếp.
  • Để tự động tính phí vận chuyển cho từng đơn hàng, chọn Sử dụng phí thực tính của Markets Pro, sau đó nhấp vào Tiếp.
  • Để quản lý thủ công phí vận chuyển cho từng thị trường, thực hiện như sau:
   1. Nhấp vào Xem tùy chọn nâng cao, sau đó chọn Quản lý phí riêng.
   2. Chọn Tôi đồng ý cho Shopify thay đổi phí hiện tại của tôi, sau đó nhấp vào Chấp nhận.
   3. Nhấp vào Next (Tiếp).
  1. Trong mục Thay đổi về thực hiện đơn hàng đối với thị trường phụ, kiểm tra lại các thông tin rồi nhấp vào Chấp nhận.
  2. Trong mục Thay đổi đối với đơn vị tiền tệ và thanh toán, xem lại các thay đổi rồi nhấp vào Chấp nhận.
  3. Trong mục Thay đổi đối với thị trường, xem lại các thay đổi rồi nhấp vào Chấp nhận.
  4. Trong mục Hạn chế đối với sản phẩm, kiểm tra lại những sản phẩm bị hạn chế trên toàn cầu hoặc bị hạn chế một phần để bán, sau đó nhấp vào Chấp nhận. Bạn có thể xem lý do hạn chế, nhưng không thể xóa bỏ hạn chế. Sản phẩm bị hạn chế sẽ không hiển thị với khách hàng tại các thị trường cụ thể.
  5. Trong mục Các thay đổi khác khi dùng Markets Pro, kiểm tra lại danh sách đầy đủ các cài đặt có thể thay đổi về cửa hàng và thị trường, sau đó nhấp vào Kích hoạt Markets Pro.

  Hủy kích hoạt Markets Pro

  Việc kích hoạt Markets Pro sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thị trường của bạn. Bạn không thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Markets Pro cho các thị trường cụ thể.

  Nếu không muốn sử dụng Markets Pro cho tất cả đơn hàng quốc tế nữa thì bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify và yêu cầu hủy kích hoạt Markets Pro trên cửa hàng. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể hủy kích hoạt Markets Pro.

  Sau khi hủy kích hoạt Markets Pro, hãy lưu ý những điều sau:

  • Đã hủy kích hoạt các thị trường không phải thị trường chính. Bạn cần kiểm tra lại thị trường và kích hoạt lại trước khi tiếp tục bán hàng xuyên biên giới.
  • Kiểm tra lại và cập nhật phí vận chuyển sau khi hủy kích hoạt. Phí vận chuyển sẽ không tự động khôi phục về trạng thái trước khi kích hoạt Markets Pro.
  • Bạn vẫn cần thực hiện các đơn hàng đã tạo trước khi hủy kích hoạt qua Markets Pro bằng DHL Express. Đơn hàng được đặt sau khi hủy kích hoạt có thể sử dụng phương thức thực hiện khác.

  Bạn có thể kích hoạt lại Markets Pro trong Cài đặt > Thị trường.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí