So sánh các tính năng của Shopify Markets và Markets Pro

Shopify Markets Pro mở rộng khả năng của các công cụ do Shopify Markets cung cấp. Nếu đang cân nhắc sử dụng Shopify Markets Pro thì bạn nên xem kỹ bảng sau để so sánh các tính năng của Shopify Markets và Shopify Markets Pro:

Bảng so sánh Shopify Markets Pro
Tính năng Shopify Markets Shopify Markets Pro
Thanh toán xuyên biên giới
 • Bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương với Shopify Payments
 • Sử dụng hàng loạt phương thức thanh toán địa phương có sẵn trên Stripe
 • Cung cấp thêm phương thức thanh toán địa phương tại nhiều địa điểm với tỷ lệ giao dịch thành công cao hơn
 • Sử dụng Shopify Payments cho giao dịch nội địa và Shopify Markets Pro cho giao dịch quốc tế
 • Cung cấp đơn vị tiền tệ địa phương từ 136 đơn vị tiền tệ có sẵn và nhận quyết toán bằng đơn vị tiền tệ USD
 • Được bảo hiểm cho hành vi gian lận và bồi hoàn
 • Hoàn tiền cho đơn hàng theo tỷ lệ chuyển đổi đơn vị tiền tệ đã cung cấp tại thời điểm mua hàng trong vòng 30 ngày để tránh biến động tỷ giá đơn vị tiền tệ
 • Thực hiện và vận chuyển đơn hàng toàn cầu
 • Mua nhãn Shopify Shipping được chiết khấu mà không phải trả trước thuế hay sử dụng ứng dụng bên thứ ba
 • Truy cập nhãn vận chuyển DHL Express được chiết khấu
 • Mặc định thực hiện đơn hàng quốc tế trên trang quản trị Shopify hoặc qua đối tác thực hiện đơn hàng của bên thứ ba
 • Thuế nhập khẩu và các loại thuế khác
 • Cung cấp thuế và thuế nhập khẩu ước tính khi thanh toán, do Avalara cung cấp
 • Không hỗ trợ vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng đã nộp thuế (DDP)
 • Tự động tính và thu thuế cũng như thuế nhập khẩu khi thanh toán
 • Cung cấp vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng đã nộp thuế (DDP) với DHL Express khi thanh toán
 • Thiết lập định giá đã bao gồm thuế cho các quốc gia lấy định giá này làm tiêu chuẩn và xử lý các quy định quốc gia của địa phương cho bạn
 • Tận dụng bảo đảm thuế và thuế nhập khẩu. Nếu cần điều chỉnh thuế và thuế nhập khẩu sau khi sản phẩm thông quan, Markets Pro sẽ thanh toán mọi khoản phụ phí
 • Bản địa hóa
 • Sử dụng các miền quốc tế bản địa hóatự động chuyển hướng khách hàng đến các miền dành riêng cho vùng
 • Cung cấp cho khách hàng các đề xuất ngôn ngữ và quốc gia dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ trình duyệt của họ bằng ứng dụng Geolocation
 • Dịch nội dung cửa hàng sang ngôn ngữ khác để cung cấp trải nghiệm bản địa hóa
 • Vận hành thị trường
 • Quản lý nhiều thị trường và nội dung trên một trtrang quản trị
 • Thêm định giá tùy chỉnh theo thị trường
 • Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí