Thiết lập và kích hoạt Shopify Markets Pro

Sau khi Markets Pro phê duyệt đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được email và thông báo trong trang Thị trường, sau đó bạn có thể kích hoạt Markets Pro trong trang quản trị Shopify.

Trước khi kích hoạt Markets Pro, đảm bảo rằng bạn hiểu rõ những thay đổi mà Markets Pro sẽ thực hiện đối với cửa hàng trực tuyến của bạn. Xem lại tất cả các trang hoặc chính sách vận chuyển trên cửa hàng và thực hiện mọi cập nhật cần thiết.

Nếu đang bán hàng cho khách hàng tại Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn cũng cần đảm bảo tuân thủ GDPR với tính năng đăng ký theo dõi cookie trong cửa hàng trực tuyến.

Trước khi kích hoạt Markets Pro

Trước khi kích hoạt Markets Pro trong trang quản trị Shopify, hãy xem lại những thay đổi sau đối với cửa hàng.

Thay đổi mà Markets Pro thực hiện đối với cửa hàng
Cài đặt Thay đổi
Cửa hàng
 • Cổng thanh toán sẽ chuyển sang cổng thanh toán Markets Pro đối với các đơn hàng quốc tế.
 • Danh mục sản phẩm được tự động phân loại bằng mã HS và được điều chỉnh để phù hợp với các hạn chế theo quốc gia.
 • Giá sản phẩm tăng theo tỷ lệ phần trăm cụ thể để thêm phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.
 • Thanh toán
 • Thêm phương thức thanh toán địa phương vào trang thanh toán.
 • Tính và thu thuế khi thanh toán.
 • Thu thập số điện thoại của khách hàng khi thanh toán cho đơn hàng Markets Pro.
 • Thiết lập định giá đã bao gồm thuế cho các quốc gia lấy định giá này làm tiêu chuẩn.
 • Sử dụng DHL Express có dịch vụ vận chuyển trả trước thuế khi thanh toán.
 • Thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm vào trang thanh toán, trong đó cho biết Global-e là thương nhân chịu trách nhiệm cho giao dịch theo đơn hàng quốc tế.
 • Thị trường
 • Tạo thị trường cho các thị trường quốc tế nơi bạn đang bán hàng.
 • Quốc gia không được hỗ trợ sẽ bị xóa khỏi Markets.
 • Đơn vị tiền tệ không được hỗ trợ sẽ chuyển sang USD.
 • Cửa hàng trực tuyến
 • Chấp nhận 136 đơn vị tiền tệ trong cửa hàng trực tuyến.
 • Tự động cài đặt ứng dụng Geolocation vào cửa hàng trực tuyến để khách hàng có thể có trải nghiệm mua sắm bản địa hóa.
 • Kích hoạt chuyển hướng miền để tối ưu hóa SEO.
 • Kiểm tra hành vi gian lận cho tất cả đơn hàng quốc tế.
 • Thanh toán
 • Bạn nhận khoản quyết toán bằng USD.
 • Nhãn vận chuyển Markets Pro có loại giao dịch mới trong khoản quyết toán.
 • Markets Pro trở thành thương nhân chịu trách nhiệm cho mọi đơn hàng quốc tế.
 • Bước 1: Cập nhật trang và chính sách vận chuyển của cửa hàng

  Cân nhắc cập nhật trang và chính sách vận chuyển của cửa hàng để khách hàng biết được cách thức hoạt động của tính năng vận chuyển quốc tế trên cửa hàng trực tuyến.

  Bạn có thể thêm những thông tin sau vào các trang hoặc chính sách liên quan của cửa hàng trực tuyến:

  • danh sách quốc gia nơi bạn sẽ vận chuyển sản phẩm đến
  • thông báo cho khách hàng biết rằng thuế và thuế nhập sẽ được tính khi thanh toán và không phải thanh toán khi giao hàng
  • thông báo cho khách hàng biết rằng dịch vụ vận chuyển DHL Express sẽ được sử dụng để vận chuyển và giao sản phẩm
  • dấu hiệu cho thấy khách hàng có thể sử dụng đơn vị tiền tệ địa phương và phương thức thanh toán địa phương để thanh toán sản phẩm của bạn

  Bước 2: Thiết lập tính năng đăng ký theo dõi cookie cho khách hàng tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh

  Markets Pro và Global-e tuân thủ có thông tin hiển thị tại trang thanh toán tuân thủ GDPR. Khách hàng của bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư của Global-e khi đặt hàng tại trang thanh toán.

  Tuy nhiên, bạn sẽ chịu trách nhiệm về dữ liệu mà bạn có quyền truy cập khi khách hàng mua hàng từ cửa hàng trực tuyến. Nếu đang bán hàng cho khách hàng tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, bạn cần đảm bảo tuân thủ GDPR với tính năng đăng ký theo dõi cookie.

  Bạn có thể chọn trong số nhiều ứng dụng bên thứ ba cung cấp tính năng đăng ký theo dõi cookie trong cửa hàng ứng dụng Shopify.

  Bước 3: Kích hoạt Markets Pro

  Sau khi Markets Pro phê duyệt đơn đăng ký, bạn có thể kích hoạt Markets Pro trong trang quản trị Shopify.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào Kích hoạt ngay.
  3. Trong mục Thay đổi bạn sẽ nhận thấy khi sử dụng Markets Pro, xem lại các thay đổi rồi nhấp vào Chấp nhận.
  4. Trong mục Thay đổi đối với đơn vị tiền tệ và thanh toán, xem lại các thay đổi rồi nhấp vào Chấp nhận.
  5. Trong mục Thay đổi đối với thị trường, xem lại các thay đổi rồi nhấp vào Chấp nhận.
  6. Trong mục Thay đổi đối với phí vận chuyển dành cho khách hàng cho thị trường phụ, quyết định những việc muốn làm đối với phí vận chuyển:

   • Để chấp nhận phí vận chuyển gợi ý cho khách hàng, hãy nhấp vào Chấp nhận phí gợi ý cho khách hàng.
   • Để đặt phí riêng, thực hiện những việc sau:
    1. Nhấp vào tải xuống bảng phí.
    2. Nhấp vào Download (Tải xuống).
    3. Nhấp vào Cài đặt mức phí sau.
  7. Trong mục Thay đổi đối với quá trình thực hiện đơn hàng cho thị trường phụ, nhấp vào Kích hoạt Markets Pro.

  Hủy kích hoạt Markets Pro

  Việc kích hoạt Markets Pro sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thị trường của bạn. Bạn không thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Markets Pro cho các thị trường cụ thể.

  Nếu không muốn sử dụng Markets Pro cho tất cả đơn hàng quốc tế nữa thì bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify và yêu cầu hủy kích hoạt Markets Pro trên cửa hàng. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể hủy kích hoạt Markets Pro.

  Đối với đơn hàng đã đặt khi sử dụng Markets Pro, bạn phải thực hiện bằng DHL Express. Các đơn hàng được đặt sau khi hủy kích hoạt có thể sử dụng phương thức thực hiện khác.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí